Postgraus

-

Presentació

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC ofereix cursos de postgrau, amb l’objectiu de complementar i ampliar l’oferta formativa en els seus àmbits d’expertesa.

La finalitat dels postgraus és especialitzar els professionals en els àmbits del tractament de la imatge, la tecnologia multimèdia i la comunicació audiovisual, atorgant-los els coneixements necessaris perquè esdevinguin els experts del futur que, amb un ampli control de les tecnologies, les eines i els continguts, liderin projectes professionals amb un alt nivell de qualitat.

Treballs de l'alumnat

Autor/s:

Tags: