El Grau en Multimèdia, acreditat amb valoració d’excel·lent per AQU Catalunya

El grau en Multimèdia ha obtingut l’acreditació per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). El resultat de l’avaluació emet una valoració global de “grau acreditat en progrés cap a l’excel·lència”. L’informe emès per l’AQU ha destacat amb puntuació d’excel·lent l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge i la qualitat dels resultats del programa formatiu.

citm upcEn la seva avaluació qualitativa de l’informe, es destaca com a punts forts la implicació i continuïtat de l’entorn empresarial en l’acció del centre, fet que mostra els seus fruits en l’adaptació i taxa d’ocupació dels seus titulats. Aquest aspecte es considera una de les millors pràctiques que pot exhibir el CITM. També fa esment a l’actitud i disposició del personal que atén les diferents instal·lacions, així com del professorat. L’estreta relació professor-alumne és un tret diferencial positiu del Centre. L’informe destaca que el servei de pràctiques en empreses, la multidisciplinarietat i l’estabilitat del professorat conformen una xarxa que permet uns nivells d’inserció laboral i de acostament a la realitat empresarial impressionants. En aquest sentit les empreses van assenyalar com una molt bona pràctica l’actualització dels alumnes o titulats pel que fa a equips, programes i noves tecnologies.

AQUCatalunyaEl passat dimecres 14 de desembre de 2016, el CITM va rebre un Comitè d’ Avaluació Externa (CAE) nomenat per l’ AQU que es va entrevistar amb diversos grups d’ interès i va visitar les instal·lacions per tal de poder comprovar tant la qualitat docent com la gestió del Centre i la satisfacció dels grups implicats. En dita ocasió, el CAE va expressar personalment a l’equip directiu l’admiració i reconeixement del nivell assolit pels treballs de l’estudiantat. Les dades recollides durant la visita, juntament amb un autoinforme d’acreditació presentat prèviament, han donat com a resultat l’acreditació del Grau en Multimèdia, un procés que s’ha de passar al cap de sis anys de la seva verificació.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és una entitat pública reconeguda internacionalment, la missió de la qual és garantir la qualitat de l’educació superior a Catalunya, tot satisfent estàndards internacionals de qualitat i atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat.