• Sou a
  • >>
  • Per a l'alumnat
  • >>
  • Recerca

Recerca

-

L’alumnat dels graus i postgraus del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC té la possibilitat d’acollir-se com a becaris o becàries en els projectes de recerca i de transferència de coneixement que es desenvolupen en el marc dels cinc laboratoris que constitueixen el PENTALAB.

Aquests projectes tenen com a objectiu que l’estudiantat format al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia apliqui els coneixements i les habilitats que ha adquirit durant la formació en projectes reals per a tercers (empreses o organitzacions que ho sol·liciten) i en accions de recerca que es duen a terme des dels mateixos laboratoris. L’estudiantat pot participar en aquests projectes de forma remunerada, alhora que entra en contacte amb una experiència professional real.

Tags:

UP