14-04-2018 dissabte
05-05-2018 dissabte
Sol·licita Informació
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament al CITM.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al 902 76 07 40 des d'Espanya, al (34) 93 112 08 08 des de l'estranger o enviant-nos un correu electrònic a:
Data de naixement

En clicar enviar acceptes la nostra política de protecció de dades

Enviar
La preinscripció als estudis oficials s'ha de fer mitjançant el procés de preinscripció universitària descrit al web de la Generalitat de Catalunya.
Codi de preinscripció: 31074
Preinscripció Universitària
Calendari

Descarregar en PDF | 676 Kb

Entitats relacionades

Grau oficial en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

-

Beques, préstecs i ajuts

Grau oficial en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

A continuació trobareu les beques, els préstecs i els ajuts a què us podeu acollir si sou estudiants del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.

Les beques estan destinades a cobrir de manera total o parcial el cost dels estudis o les recerques.

Els préstecs impliquen un contracte personal entre la persona sol·licitant i l'entitat que li ofereix els recursos econòmics per cursar els estudis.

També incloem informació sobre ajuts que podeu obtenir si sou professionals que treballeu en empreses.

 • BEQUES
  • BEQUES DE CARÀCTER GENERAL
   Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
   La convocatòria de beques de règim general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport estableix una sèrie de requisits acadèmics, a més d'altres condicionants de renda i patrimoni, que els sol·licitants de la beca han de complir.

   En general, l'estudiant ha de satisfer els requisits següents:
   • Ser espanyol, ciutadà de qualsevol dels països de la Comunitat Europea o ciutadà extracomunitari amb permís de residència permanent o permís de residència temporal per reagrupament.
   • Si el sol·licitant no és espanyol, ha d'acreditar haver tingut un contracte laboral a l'Estat espanyol durant l'últim any fiscal. Aquest tràmit el pot fer el mateix sol·licitant o els seus progenitors.
   • Estar matriculat en estudis de grau durant el curs per al qual se sol·licita la beca.
   • No estar en possessió d'un títol, del mateix nivell o d'un nivell superior, a què corresponguin els estudis per als quals se sol·licita la beca o ajut, o no reunir els requisits legals per obtenir-lo.
   Recordeu que heu de tramitar la sol·licitud de la beca a través del web del MECD.

   Teniu tota la informació en la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat
 • PRÉSTECS
 • AJUTS
  • FORMACIÓ BONIFICADA: ACCIONS FORMATIVES O PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF)
   Objecte:
   ACCIONS FORMATIVES: Les empreses disposen d'un crèdit anual per cofinançar la formació dels seus treballadors, que varia en funció de la quantitat ingressada en concepte de quota de formació professional durant l'últim exercici. Aquest crèdit es determina aplicant a aquesta quantitat un percentatge de bonificació establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat i que depèn del nombre de treballadors de l'empresa. El crèdit es fa efectiu mitjançant bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, és a dir, l'empresa es dedueix els costos de la formació directament de les cotitzacions que paga a la Seguretat Social.

   PERMÍS INDIVIDUAL DE FORMACIÓ (PIF): Les empreses també poden concedir un permís individual de formació (PIF) als treballadors i treballadores que sol·licitin realitzar un programa formatiu que condueixi a l'obtenció d'un títol propi d'universitat. En aquest cas, les empreses poden aplicar-se una bonificació que cobreixi els costos salarials (salari base, antiguitat, complements fixos i la part corresponent de les pagues extraordinàries) i les cotitzacions a la Seguretat Social associades a les hores laborables (200 com a màxim) en les quals el treballador gaudeix del PIF.
   Beneficiaris:
   Qualsevol empresa amb centres de treball al territori estatal que cotitzi a la Seguretat Social i que estigui al corrent de les seves obligacions tributàries.
   Requisits:
   • Complir amb el deure d'informació a la representació legal dels treballadors i treballadores, segons l'article 16 de l'ordre TAS/2307/2007.
   • Informar les persones participants i la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) abans del començament de la formació.
   • Haver fet la formació, que ha d'estar relacionada amb l'activitat de l'empresa.
   Període de sol·licitud:
   El crèdit a bonificar venç anualment, tant si s'utilitza com si no s'utilitza. La formació s'ha de fer íntegrament en l'any natural, és a dir, s'ha d'haver acabat el 31 de desembre i se n'ha d'haver comunicat la finalització com a molt tard en aquesta data. Les comunicacions d'inici i de finalització es fan per via telemàtica a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) i la bonificació es pot practicar en els TC fins al darrer TC de l'any, que es presenta el 31 de gener de l'any següent.
   Més informació:
   Per a consultes específiques, us recomanem que envieu un correu a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) a través del seu web:
  • AJUTS PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE CENTRES ADSCRITS (ACA)
   Objecte:
   L'objectiu dels ajuts és compensar parcialment a l'estudiant dels costos de la matrícula universitària d'estudis oficials en centres adscrits.
   Més informació:

Tags:

UP