Galeria de projectes Graus

-

PetroCitm

Any: 2014 Apps
Autor/s: Miriam Castellón, Alba Fernández, Oriol García, Ricardo Nieto
Grau: Grau oficial en Multimèdia
PetroCitm

Fitxa tècnica:

HTML 5, Dreamweber, Photoshop CS6

Professor responsable:

David Sánchez
App per a poder localitzar les benzineres més properes durant un trajecte

Tags:

UP