Laboratori de Qualitat de la Imatge
Laboratori de Qualitat de la ImatgeLaboratori de Qualitat de la Imatge
Laboratori de Qualitat de la Imatge

El PENTALAB

-

El PENTALAB és el nom genèric per designar el conjunt de laboratoris de transferència tecnològica i recerca que actualment actuen en l'òrbita del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquests laboratoris lideren els projectes  més capdavanters i innovadors en matèria de fotografia i multimèdia, amb l'objectiu d'incorporar els coneixements que s'hi generen a la docència dels graus i postgraus, i de transferir-los a l’entorn de l'empresa.

Els cincs laboratoris que constitueixen el PENTALAB del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia són:

  • Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI)

El Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI) es va crear l'any 2003, davant la necessitat d'establir estàndards de mesura i mètodes fiables d'avaluació arran de la implantació definitiva de la imatge digital. Aquest centre de recerca i desenvolupament de projectes produeix eines per caracteritzar i calibrar el rendiment de les eines digitals, i defineix protocols de treball específics i estàndards per a la mesura de la qualitat. Els coneixements generats no només s'integren a la docència dels graus i postgraus, sinó que també es transfereixen a empreses i institucions gestores i/o consumidores d'imatges. L'LQI té signats convenis de cooperació amb entitats com ara la Fundació Institut Amatller d'Art Hispànic, el Museu Picasso de Barcelona o GenomVisió, de la UPC, per als quals s'han desenvolupat projectes de transferència de coneixement. El professorat vinculat al Laboratori de Qualitat de la Imatge ha presentat, a més a més, 14 treballs i comunicacions de recerca en congressos nacionals i internacionals. 

  • Laboratori d'Interacció Humà-Computadora (LIHC)

El Laboratori d'Interacció Humà- Computadora (LIHC) del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia desenvolupa projectes de recerca al voltant de la interacció de les persones amb els ordinadors i altres dispositius, com ara telèfons intel·ligents, tauletes o consoles de videojocs. L'objectiu de la recerca és millorar la comprensió dels processos cognitius, emocionals i conductuals que es generen en la interacció i, a partir d'aquest coneixement, poder prendre decisions correctes sobre el disseny de la interfície gràfica i contrastar o validar especificacions, guies i pautes orientades a obtenir una bona experiència d'usuari. Al LIHC també s'hi desenvolupen projectes de transferència de coneixement, en el marc dels quals es poden avaluar i verificar webs i altres aplicacions multimèdia, com ara materials educatius, a fi de millorar-los i redissenyar-los, o videojocs, per millorar-ne la jugabilitat, entre altres opcions. El laboratori es posa al servei d'empreses i organitzacions que necessiten assessorament, tant per al desenvolupament d'espais a Internet, aplicant el mètode de disseny centrat en l'usuari, com per al desenvolupament d'altres aplicacions interactives multimèdia, inclosos els videojocs. En tot cas, la persona és el centre del procés creatiu. Disposem de sales adaptades i de recursos tecnològics moderns d'alt nivell. Per exemple, tenim un seguidor de darrera generació per fer el seguiment de la mirada o eye tracking en tests d'usabilitat, amb els components necessaris per poder utilitzar-lo en diferents dispositius (ordinadors, tauletes o consoles).

  • Laboratori de Continguts i Aplicacions Interactives Multimèdia (LCAIM)

El Laboratori de Continguts i Aplicacions Interactives Multimèdia (LCAIM) és un recurs del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia creat recentment per al desenvolupament de projectes web avançats i altres aplicacions interactives d'última generació. L'LCAIM ha generat productes capdavanters com ara videojocs, material didàctic o aplicacions web, sempre mitjançant les tecnologies més actuals. Per dur a terme la seva activitat, han col·laborat amb el Laboratori altres departaments, instituts o centres de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.

  • Laboratori Audiovisual (LAV)

El Laboratori Audiovisual (LAV) funciona com un centre de producció i investigació a l'entorn de les darreres innovacions tecnològiques de gravació, producció i postproducció de continguts audiovisuals. S'hi desenvolupen projectes de publicitat (espots publicitaris), video streaming (retransmissió de vídeo en directe a través d'Internet ) o televisió per IP, així com reportatges i documentals, tant per a la televisió convencional com per a Internet TV. Té un plató de 225 m2 completament equipat per a la gravació professional, amb les prestacions més noves per a l'enregistrament de vídeo i la captura de so en alta qualitat. L'LAV treballa amb el software necessari per realitzar muntatge de vídeo, composició i retoc d'imatges, post producció i efectes especials.

  • Laboratori d'Imatge Generada per Computadora (CGI)

El Laboratori CGI (computer generated imaging ) és un recurs del Centre destinat a la investigació, el desenvolupament i la innovació en l'àmbit de les relacions que s'estableixen entre la fotografia i les imatges creades per ordinador. Les activitats de recerca que es duen a terme al Laboratori serveixen per actualitzar els materials docents i innovar en aquest àmbit, i crear nous usos d'aquests materials per a una aplicació comercial en empreses i organitzacions. L'objectiu és resoldre les necessitats de formació dels professionals implicats en la creació d'imatges per ordinador, tot aprofundint en les eines informàtiques i els processos de treball que intervenen en la integració d'objectes virtuals en imatges fotogràfiques reals. En aquest sentit, el Laboratori impulsa el curs de postgrau on line Fotografia i CGI. Col·labora en el curs l'empresa EGM, una de les empreses referents de serveis fotogràfics a escala europea.

Tags:

UP