El Laboratori de Qualitat de la Imatge del CITM amplia el seu equipament tecnològic

La incorporació d’aquesta càmera a l’equipament tecnològic del IQL (Image Quality Laboratory) serà de gran utilitat per donar continuïtat a les línies de recerca sobre qualitat de la imatge i gestió del color que desenvolupa aquest nucli de recerca del centre, coordinat pels professors Carles Mitjà i Bea Martínez. A més a més, els alumnes del Grau en Fotografia i Creació Digital del CITM podran conèixer de primera mà les implicacions del treball amb una càmera d’aquest tipus, ja que s’utilitzarà en diferents assignatures d’aquest grau.

El Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI)

El Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI) es va crear l’any 2003, davant la necessitat d’establir estàndards de mesura i mètodes fiables d’avaluació arran de la implantació definitiva de la imatge digital. Aquest centre de recerca i desenvolupament de projectes produeix eines per caracteritzar i calibrar el rendiment de les eines digitals, i defineix protocols de treball específics i estàndards per a la mesura de la qualitat. Els coneixements generats no només s’integren a la docència dels graus i postgraus, sinó que també es transfereixen a empreses i institucions gestores i/o consumidores d’imatges.