• Sou a
 • >>
 • Per a l'empresa
 • >>
 • Alumnat en pràctiques

Alumnat en pràctiques

-

Convenis de cooperació educativa

Un conveni de cooperació educativa és una estada de pràctiques acadèmiques externes realitzada per l'estudiantat universitari i supervisada per la universitat, l'objectiu del qual és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i així afavorir l'adquisició de competències que els prepari per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat emprenedora.

En la nova ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, tant en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, com l'Estatut de l'estudiant universitari, Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, recullen la figura de les pràctiques externes.

Marc legal

Reial Decret 592/2014 de 11 de juliol, pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Normativa acadèmica de pràctiques externes.

Informació per a l'entitat col·laboradora

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia ofereix a les empreses, institucions o entitats públiques o privades acollir a estudiants de pràctiques.

L'èxit de la cooperació educativa es basa en l'interès de l'entitat col·laboradora per incorporar temporalment un estudiant o estudianta al seu equip humà per desenvolupar una funció tècnica concreta.

Un conveni de cooperació educativa ha de garantir que l'estudiant o estudianta enriqueixi la seva formació, per mitjà de l'activitat que dugui a terme a l'entitat col·laboradora.

Entitats participants

En el conjunt d'entitats que poden participar dins d'aquest marc de cooperació educativa s'hi inclouen:

 • Empreses privades.
 • Empreses i institucions públiques.
 • Col·legis professionals.
 • Professionals.
 • El propi centre.

Avantatges per a l'entitat col·laboradora

 • Identificació i posta a disposició d'estudiants en formació avançada en les diferents àrees tecnològiques.
 • Observatori del mercat i font de reclutament.
 • Millora del coneixement formatiu de la Universitat.
 • L'entitat col·laboradora defineix, d'acord amb la Universitat, el pla de treball dels estudiants i el perfil per a la seva selecció.
 • No s'estableix cap relació contractual entre l'entitat col·laboradora i l'estudiant, ja que la naturalesa del conveni és acadèmica i no laboral.
 • La relació s'estableix per conveni que signen l'entitat col·laboradora, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot resoldre i/o ampliar el conveni.

Procediment

La primera vegada que una entitat col·laboradora vol establir un conveni de cooperació educativa amb un estudiant o estudianta del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia ha d'emplenar el formulari Registra't. Aleshores, el Centre es posa en contacte amb l'entitat col·laboradora per donar-la d'alta en l'entorn virtual per tal que pugui publicar l'oferta i iniciar el procés de selecció dels candidats o candidates. -

Tags:

UP