Equipaments

-

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC du a terme les activitats formatives i de recerca en un centre dotat amb els equips tècnics més avançats que ofereixen les millors prestacions.

Aules

 • 8 aules de pràctiques, amb un total de 297 estacions de treball.
  • 7 aules equipades amb 171 estacions de treball fixes.
  • 1 aula equipada amb 26 estacions de treball portàtils.
 • 2 aules de treball en grup, amb un total de 90 estacions de treball portàtils.
 • 2 aules de teoria.

Laboratoris i equipaments

 • Laboratori d'impressió digital equipat amb 3 estacions de treball, impressores d'injecció de tinta, espectrofotòmetres, densitòmetres, escàners plans, etc.
 • Laboratori de qualitat de la imatge, amb 2 estacions de treball, programari i banc òptic per al muntatge de les diferents càmeres que s'estudien, equip d'il•luminació, etc.
 • Plató fotogràfic de 225 m2 amb equipament complet (4 iMac, 4 Nikon D200 amb 2 òptiques cadascuna, 4 càmeres Sinar de banc òptic, sistema d'il•luminació aeri de llum contínua i de flaix electrònic).
 • Laboratori d'Interacció Humà-Computadora que consta de dues sales contigües i intercomunicades per vídeo i àudio: sala 1, en la qual l'usuari o usuària posa a prova el prototip, i sala 2, des de la qual s'observa i s'enregistra l'activitat. Les sales estan equipades amb ordinadors i software per fer-hi tests d'usabilitat i proves de prototips d'aplicacions online, TDT o TV per IP.
 • Laboratori de vídeo amb software per a edició de vídeo en temps real, postproducció i efectes especials.
 • Laboratori d'Imatge Generada per Computadora (CGI), amb ordinadors, tabletes digitals i software per crear imatges 3D i integrar-les amb imatges reals.
 • Laboratori de Continguts i Aplicacions Interactives Multimèdia amb ordinadors i software per al desenvolupament d'aplicacions i continguts interactius multimèdia.
 • Estudi de so equipat amb cabina d'enregistrament i mesclador d'àudio.
 • Xarxa de fibra òptica i xarxa Wi-Fi.

Al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia hi ha les darreres innovacions de programari per desenvolupar projectes multimèdia i de tractament de la imatge. Aquests són alguns dels programes de software del Centre: Flash, Premiere, Dreamweaver, Illustrator, Sinar CaptureShop, Photoshop, ImageJ, Combustion, Audition, Imatest, 3D Studio, Cinema 4D, Toon Boom, Virtools, AutoCAD, Adobe Encore, Realviz Stitcher Sun Tools i PTGui Pro.

Tags:

UP