Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis.
Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.
Informació sobre la política de cookies

continuar
Inici   >  Estudis  >  Graus en Videojocs  >  Grau oficial en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Informació general

Dades generals

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs és un títol universitari oficial de grau, adaptat a l’espai europeu d’educació superior (EEES).

 • Tipus de títol: títol oficial.
 • Idioma d'impartició: Català, Espanyol i Anglès.
 • Lloc de realització: Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (C/ de la Igualtat 33 08222 Terrassa). Tour virtual
 • Horaris: matí/tarda.
 • Nombre de places de nou ingrés: 40 places.
 • Codi de preinscripció: 31074 - Grau oficial en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
 • Durada i càrrega lectiva: 4 anys, 240 crèdits ECTS. La durada dels estudis és de vuit semestres, incloent el treball de fi de grau (TFG). Cada semestre consta de 18 setmanes lectives.
 • Calendari acadèmic: Descarregar el calendari acadèmic
 • Nota de tall del curs anterior (2018-2019): 7,55
 • Preu: 106 € /ECTS (6.360 € per any acadèmic de 60 crèdits)*.

  Informació sobre beques, prèstecs i ajuts

  * S'aplicaran els descomptes que indiqui el BOE sobre la part pública del preu del crèdit.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

Presentació

Vols unir-te al creixement de la indústria professional dels videojocs?

Forma't amb el perfil doble de dissenyador de videojocs i programador de videojocs, ocupacions molt demandades actualment i amb grans perspectives de futur.

La teva millor elecció és estudiar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs dóna resposta al mercat global en el qual s'ubica la indústria internacional del videojoc i les aplicacions interactives.

 • Aglutina 10 anys de privilegiada experiència amb el Màster en Disseny i Creació de Videojocs de la UPC, un dels primers programes docents del sector a Europa.
 • És un referent a l'estat nacional amb el suport de més de 30 empreses del sector, nacionals i internacionals com ara King, Social Point o Ubisoft.
 • Obtindràs un títol oficial amb orientació al mercat internacional.
 • Podràs fer pràctiques des del tercer curs.
 • T'orientarem en la teva projecció professional i t'assessorarem en entrevistes de treball per donar-te a conèixer les empreses del sector.

L'objectiu del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs és formar professionals capaços de conceptualitzar, dissenyar i programar videojocs i continguts dirigits a l'entreteniment digital i aptes per difondre's en diferents plataformes i dispositius mòbils.

Uneix-te a la gran comunitat d'exalumnes UPC que treballen ja en nombroses empreses de videojocs tant en l'àmbit nacional com internacional.

Aquest grau s'imparteix al TR12 (C/ de la Igualtat 33, Terrassa). Coneix el centre amb aquest tour virtual 360º per les seves instal·lacions.

Objectius docents

L’objectiu del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs és adquirir les competències multidisciplinàries que intervenen en la creació de videojocs i materials interactius, amb una sòlida base científica en les tecnologies implicades, programació amb múltiples plataformes, disseny artístic i gràfic, modelització i animació en 2D i 3D.

En acabar el grau, hauràs conceptualitzat i desenvolupat diferents projectes de videojoc de forma individual i en grup, tot això amb un ampli coneixement de la indústria i de les claus de l’emprenedoria, dels sistemes de finançament i monetització propis del sector, i amb la participació activa de les diferents empreses que hi participen.

Informació acadèmica

Requisits d'accés

Preinscripció universitària
La preinscripció als estudis oficials s'ha de fer mitjançant el procés de preinscripció universitària descrit al web de la Generalitat de Catalunya.

Nota de Tall del curs anterior (2017-2018): 7,457
Codi de preinscripció: 31074
Preinscripció universitària

Taula de ponderacions de les matèries

Els estudis que permeten l'accés a aquesta titulació oficial són:

1. Batxillerat en qualsevol modalitat i les PAU.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Haver finalitzat els estudis de batxillerat en qualsevol modalitat.
 2. Superar la prova d'accés a la universitat (PAU).
 3. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària.

2. Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 2. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària.

3. Cicles formatius de grau superior.

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per a l'admissió als estudis es tindrà en compte la nota d'accés (qualificació mitjana dels estudis) o la nota d'admissió ponderada segons la vinculació de les matèries de la prova específica de les PAU amb la branca de coneixement del grau al qual es vol accedir.

La UPC convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades d'uns CFGS determinats. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació de crèdits.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària.

4. Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols (trasllat d'expedient).

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària (indicar "estudis iniciats").
 2. Una vegada atorgada la plaça al nostre centre, sol·licitar "trasllat d'expedient" a la universitat d'origen.

5. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Grau o títol equivalent.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

6. Estudiants amb estudis estrangers.

Aquests estudiants poden accedir a la universitat per diferents vies en funció del país d'origen, de l'existència d'acords i de la situació de residència a l'Estat espanyol.

Trobareu la informació detallada al web de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

7. Accés majors de 40 anys amb acreditació d'experiència.

Les persones més grans de 40 anys poden accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, si no disposen de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

L'accés a la universitat per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau. +INFO

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament universitari de grau per al qual sol·licita l'accés.
 2. No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
 3. Superar la fase de valoració de l'experiència acreditada que realitza el propi centre. Els resultats es comunicaran als sol·licitants el 31 de maig.
 4. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària.

Pla d'estudis

Grau oficial en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Estructura modular

Crèdits ECTS
Formació Bàsica 66
Formació Obligatòria 138
Disseny i Entreteniment 30
Desenvolupament 36
Animació i Art Digital 24
Gestió i Empresa 30
Projectes *1 18
Formació Optativa 24
Pràctiques en Empresa *2 12
Treball Fi de Grau 12
Total 240

1r curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Indústria dels Videojocs
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Matemàtiques I
Bàsica Quadrimestre 1 6
Física I
Bàsica Quadrimestre 1 6
Programació I
Bàsica Quadrimestre 1 6
Fonaments del Disseny
Bàsica Quadrimestre 1 6
Art Conceptual
Bàsica Quadrimestre 2 6
Modelatge 3D
Bàsica Quadrimestre 2 6
Arquitectura i Sistemes Operatius
Bàsica Quadrimestre 2 6
Programació II
Bàsica Quadrimestre 2 6
Projecte I: Casual Games
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

2n curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Disseny de Videojocs I
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Interacció i Disseny d'Interfícies
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Matemàtiques II
Bàsica Quadrimestre 1 6
Física II
Bàsica Quadrimestre 1 6
Desenvolupament de Videojocs
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Narrativa Audiovisual
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Animació 2D
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Escenaris 3D
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Empresa
Bàsica Quadrimestre 2 6
Projecte II: Joc 2D
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

3r curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Disseny de Videojocs II
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Animació 3D
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Intel·ligència Artificial
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Motors de Videojocs
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Dispositius Mòbils
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Realitat Augmentada
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Gamificació
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Àudio Digital
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Distribució Digital i Màrqueting
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Projecte III: Joc 3D
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

4t curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Comunicació i Lideratge
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Xarxes i jocs en línia
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Finançament i Models de Negoci
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Anàlisi de dades
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Assignatures optatives
Optativa Quadrimestre 1 i 2 24
Pràctiques en Empresa *2 Optativa Quadrimestre 1 o 2 12
Treball de Fi de Grau (normativa)
Obligatòria Quadrimestre 2 12
Total 60
Assignatures Optatives Tipus Període Crèdits ECTS
Gestió de Comunitats Virtuals
Optativa Quadrimestre 1 i 2 6
Emprenedoria i Innovació Tecnològica
Optativa Quadrimestre 1 i 2 6
Postproducció i Efectes Especials
Optativa Quadrimestre 1 i 2 6
Modelat i Animació 3D Avançada
Optativa Quadrimestre 1 i 2 6
Producció Transmedia
Optativa Quadrimestre 1 i 2 6
Programació Gràfica Avançada
Optativa Quadrimestre 1 i 2 6

*1 En acabar el curs, l'alumne haurà après i serà capaç de demostrar el seu coneixement amb la part pràctica de cadascuna de les assignatures i, a més a més, per tal de materialitzar i enriquir el seu currículum, cada any desenvoluparà un projecte en grup. El 1er any desenvoluparà diferents casual games, el 2on any un joc 2D, el 3er any un joc 3D i l'últim any, de forma individual, el Treball Final de Grau.

*2 En el 4t curs del Grau oficial en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, els 24 ECTS optatius es poden cursar seguint dos de las assignatures optatives esmentades, fent pràctiques externes (en empreses, organismes públics...) o seguint programes de mobilitat en altres universitats estrangeres o de l'Estat espanyol.

Nota d'aclariment:

El Centre recomana seguir un itinerari regular de 60 crèdits per any acadèmic. Tots els plans d'estudis de grau contenen una oferta de pràctiques externes (en empreses, organismes públics...) considerades com una matèria optativa per a l'estudiantat. A més, existeix la possibilitat de cursar les assignatures en universitats estrangeres.

Professorat

Pablo Belmonte Martínez
info
Pablo Belmonte Martínez
Pablo Belmonte Martínez
Oriol Boira Ricart
info
Oriol Boira Ricart
Oriol Boira Ricart
Salvador Bolarin
info
Salvador Bolarin
Salvador Bolarin
Elías Xan Borrás Borrell
info
Elías Xan Borrás Borrell
Elías Xan Borrás Borrell
Antoni Bover Tanyà
info
Antoni Bover Tanyà
Antoni Bover Tanyà
Daniel Castaño
info
Daniel Castaño
Daniel Castaño
Julen Cayero Becerra
info
Julen Cayero Becerra
Julen Cayero Becerra
Juan Jose Costa Prats
info
Juan Jose Costa Prats
Juan Jose Costa Prats
Jesús Díaz García
info
Jesús Díaz García
Jesús Díaz García
José Luis Eguia Gómez
info
José Luis Eguia Gómez
José Luis Eguia Gómez
Vanessa Estorach Cavaller
info
Vanessa Estorach Cavaller
Vanessa Estorach Cavaller
Juan José Fábregas Ruesgas
info
Juan José Fábregas Ruesgas
Juan José Fábregas Ruesgas
David Font Moragas
info
David Font Moragas
David Font Moragas
Juan Carlos García Pascual
info
Juan Carlos García Pascual
Juan Carlos García Pascual
Eva Gaspar
info
Eva Gaspar
Eva Gaspar
Carlos Gómez Nicolás
info
Carlos Gómez Nicolás
Carlos Gómez Nicolás
Iñaki Gonzalez
info
Iñaki Gonzalez
Iñaki Gonzalez
Miguel Ángel Gutiérrez
info
Miguel Ángel Gutiérrez
Miguel Ángel Gutiérrez
Magí Lluch-Ariet
info
Magí Lluch-Ariet
Magí Lluch-Ariet
Roger Montserrat
info
Roger Montserrat
Roger Montserrat
Liam Winston Patton Ripoll
info
Liam Winston Patton Ripoll
Liam Winston Patton Ripoll
Ricard Pillosu
info
Ricard Pillosu
Ricard Pillosu
Marc Ripoll Tarré
info
Marc Ripoll Tarré
Marc Ripoll Tarré
Silvia Rodríguez Donaire
info
Silvia Rodríguez Donaire
Silvia Rodríguez Donaire
Francesc Tarrés Ruíz
info
Francesc Tarrés Ruíz
Francesc Tarrés Ruíz
Vittorio Togliatti
info
Vittorio Togliatti
Vittorio Togliatti
Josep Torelló Oliver
info
Josep Torelló Oliver
Josep Torelló Oliver
Pere Torrents Poblador
info
Pere Torrents Poblador
Pere Torrents Poblador
Ana Gabriela Zúñiga Zárate
info
Ana Gabriela Zúñiga Zárate
Ana Gabriela Zúñiga Zárate
Pablo Belmonte Martínez
Pablo Belmonte Martínez

Titulació: Titulat en Disseny Gràfic per l'Escola Superior de Disseny de València.

Projectes i Experiències professionals:

Director d'Art en Gameloft i co-fundador de "hiPolygon". Dissenyador expert, coneixements de modelatge, escultura, il·lustració.

Àrees de expertise:

3DMax, Zbrush, Premiere, Audition, Unity, Photoshop, Flash.

Oriol Boira Ricart
Oriol Boira Ricart

Titulació:

 • Graduat en Multimèdia
 • Postgraduat en Realitat Virtual UPC

Projectes i Experiències professionals:

Game Designer, Productor i Desenvolupador de més de 200 videojocs publicats. Co-director de projectes de R+D+I de temàtiques Multimèdia.

Divulgador tecnològic en: RAC1, Catalunya Ràdio. Membre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Autor de llibres en Videojocs i Gamificació.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Tecnologies Multimèdia Aplicades
 • Disseny de Videojocs I
Salvador Bolarin
Salvador Bolarin

Projectes i Experiències professionals:

Director de Leonard Blum, un estudi de postproducció especialitzat en retoc avançat, CGI i efectes especials.

Àrees de expertise:

Postproducció i Efectes Especials

Elías Xan Borrás Borrell
Elías Xan Borrás Borrell

Projectes i Experiències professionals:

Creador digital, dibuixant, il·lustrador 3D vinculat al sector dels videojocs, la publicitat, l'art Multimèdia i el desenvolupament d'experiències d'usuari en aplicacions interactives.

Expert en Dibuix, modelat 3D, il·lustració, fotografia, postproducció, edició de vídeo, desenvolupament d'aplicacions Multimèdia, adreça d'art per a projectes gràfics i guió.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Art conceptual
 • Fonaments del Disseny
 • Il·lustració i Art Conceptual
 • Disseny de Personatges
Antoni Bover Tanyà
Antoni Bover Tanyà

Titulació: Doctor en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny

Projectes i Experiències professionals:

DEA en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny-UPC. Llicenciat en Història de l'Art -UB.

Director de La Farinera, centre d'arts visuals de Vic.

Membre del Consell assessor territorial de Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya i Membre del Comitè d'Adreça de la Fundació Educació i Art de l'Ajuntament de Vic. Expert en aplicacions multimèdia aplicades al Patrimoni.

Col·laborador amb mNACTEC, SPIE: Photonics Europe (Brussel·les) i uns altres. Coordinador CITM de l'Àrea de Garantia de la Qualitat i PAT.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Comunicació Audiovisual
 • Cultura Visual
 • Estructura de la Imatge i Il·luminació
 • Escenaris 3D
 • Història de l'Art
Daniel Castaño
Daniel Castaño

Titulació: Graduat en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Projectes i Experiències professionals:

 • Disseny d'aplicacions i experiències, UI/ UX i programació.
 • Desenvolupament d'aplicacions VR amb Unity3D i Unreal Engine 4 per Samsung Gear, Carton, Oculus Rift i HTC Vive. Amb tot tipus de controladors, des d'Oculus Remote o Touch, i els controladors de Vive, fins al seguiment manual de Leapmotion i Whiplash.

Àrees de expertise:

Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Programació

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes I, II, i III
 • Disseny de Videojocs I
Julen Cayero Becerra
Julen Cayero Becerra

Titulació: Enginyeria Superior Aeronàutica

Projectes i Experiències professionals:

Especialitat en disseny d'aeronaus. Control automàtic en el sector aeroespacial.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Matemàtiques
Juan Jose Costa Prats
Juan Jose Costa Prats

Titulació:

 • Doctor en Arquitectura de Computadors
 • Enginyer tècnic de Sistemes

Projectes i Experiències professionals:

Professor al Departament d´Arquitectura de Computadors.

Docent i Investigador en Sistemes Operatius. La seva recerca està centrada en les memòries compartides distribuïdes (DSM) usant programari i en l'optimització del rendiment d'aplicacions en aquest entorn. Té diversos articles en revistes indexades per JCR i en conferències de reconegut prestigi.

Àrees de expertise:

Arquitectura i Sistemes Operatius

Jesús Díaz García
Jesús Díaz García

Titulació:

 • Enginyeria en Informàtica
 • Màster en Computació

Projectes i Experiències professionals:

Ha treballat en diverses empreses com a desenvolupador d'aplicacions gràfiques interactives. Alguns dels treballs en els quals ha estat involucrat inclouen el desenvolupament de motors gràfics per a màquines de joc modernes, jocs casuals i altres aplicacions per iPhone i iPod touch, i editors de contingut visual per a plataformes d'escriptori.

Ha format part del equip de CRV (Centre de Realitat Virtual de Barcelona) on ha desenvolupat sistemes VR per a un entorn CAVE (incloent una aplicació de calibratge automàtic per a tot el sistema,un motor de gràfics 3D distribuït per clústers i algunes aplicacions de demostració).

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Física
 • Programació II
José Luis Eguia Gómez
José Luis Eguia Gómez

Titulació: Doctor en Comunicació Digital Interactiva

Projectes i Experiències professionals:

CEO Digital Work Force. Llicenciat en Belles Arts.

Investigador en Videojocs i Gamificació de l'educació. Dept. Eng. de Projectes i de la Construcció UPC. Membre de l'Associació de Recerca de Jocs en suport digital (DIGRA). Membre del Grup de Recerca GIE-UPC.

Ha publicat llibres en Gamificació i Disseny Gràfic, articles en revistes acadèmiques i dóna conferències internacionals sobre noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Fonaments del Disseny
 • Disseny Gràfic
Vanessa Estorach Cavaller
Vanessa Estorach Cavaller

Titulació:

 • Business Administration & MBA
 • Master in International Management CEMS

Projectes i Experiències professionals:

 • Directora i Consultora Principal - vanessaestorach.com.
 • Co-fundadora - Women in Mobile.
 • Conferenciant internacional en esdeveniments del sector.
 • Professora i formadora in-company

Juan José Fábregas Ruesgas
Juan José Fábregas Ruesgas

Titulació: Doctor en Enginyeria Multimèdia

Projectes i Experiències professionals:

Llicenciat en Psicologia. Es va doctorar al Programa de Doctorat en Enginyeria Multimèdia, en el marc de l'Enginyeria de la Usabilitat i del procés de Disseny Centrat en l'Usuari. També és investigador en Interacció Humà Computadora i coordina el Laboratori d'Interacció Humà-Computadora del CITM.

Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC (2002-2014). Línies de Recerca: Psicologia de la Interacció Humà-Computador (HCI): Factor Humà en accessibilitat i usabilitat. Co-Coordinador CITM TFG i Coordinador Laboratori HCI.

Àrees de expertise:

Indústria dels videojocs - Interacció i disseny de interfícies - Gamificació

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Interacció Humà-Computadora
 • Projectes
 • Empresa
 • Indústria dels Videojocs
 • Treball de final de grau
David Font Moragas
David Font Moragas

Projectes i Experiències professionals:

 • Programador de videojocs, especialista en àudio. Desenvolupament de sistemes de so per GameBoy Advance, Super Fighter Team. Compositor i desenvolupador per Freak Frog: Yume i La Llegenda del Drac.
 • Fundador de Synchrnzr A.M. & A.R. Sistemes de so: Digital Legends - One Sequel(IMGA millor tecnologia), Dance Fabulous, Kroll.
 • Tècnic d'efectes i diàlegs en Kukoo Kitchen (premi ArtFutura). Compositor per MMA ProFighter i Millionaire City.

Àrees de expertise:

Disseny i programació de sistemes d'àudio d'alt rendiment, producció d'efectes i música. Barreges d'àudio, composició musical i múltiples instruments.

Juan Carlos García Pascual
Juan Carlos García Pascual

Titulació: Enginyeria en Informàtica

Projectes i Experiències professionals:

Professor del departament d'Arquitectura de Computadors de la UPC-BarcelonaTech des de 2002.

Ha col·laborat amb les més importants empreses de Postproducció Digital de Barcelona en projectes de render distribuït i aplicacions a mida.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Empresa
Eva Gaspar
Eva Gaspar

Àrees de expertise:

Video games (development and publishing), Business Development, Business Management, Intellectual Property, E-Commerce, Internet, Marketing Online, Personal Data Protection, Art & Artist law Protection, Social Networks.

Carlos Gómez Nicolás
Carlos Gómez Nicolás

Titulació: Dissenyador Gràfic per IDEP

Projectes i Experiències professionals:

Experiència professional en publicitat, cinema i TV. Fundador de l'estudi Nikotxan i creador de Cálico Electrònico. També és creador d'altres sèries com Los Telepis, El Sabías lo qué? o La Trinchera de Flinskin.

Àrees de expertise:

Dissenyador gràfic.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Història de l'Art
Iñaki Gonzalez
Iñaki Gonzalez

Titulació: Diplomat en Disseny Virtual (IED)

Projectes i Experiències professionals:

 • Director Creatiu i soci fundador de Leonard Blum.
 • Expert en tècniques avançades de postproducció i efectes visuals, i desenvolupament de conceptes visuals, utilitzant tecnologia i programari d'última generació, amb més de 10 anys d'experiència professional en la indústria audiovisual.

Àrees de expertise:

Postproducció i Efectes Especials

Miguel Ángel Gutiérrez
Miguel Ángel Gutiérrez

Titulació:

 • Llicenciat en Ciències Físiques
 • Estudiant de Doctorat

Projectes i Experiències professionals:

Consultoria energètica en l'àmbit de l'energia renovable a Acciona Energia i DEWI, realitzant anàlisis de dades meteorològiques i de producció eòlica i estudis de corba de potència.

Enginyer en el projecte d'innovació NEPTUNE per al desenvolupament d'una boia per mesurar el recurs eòlic marí. Divulgació i docència sobre la tecnologia Lidar i l'Energia Eòlica.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Física
 • Matemàtiques
Magí Lluch-Ariet
Magí Lluch-Ariet

Titulació:

 • Doctor en Enginyeria Telemàtica
 • Llicenciat en Informàtica
 • Diplomat en Estudis Avançats en l'Àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Màster en Societat de la Informació i el Coneixement

Projectes i Experiències professionals:

Vicedegà del Col·legi d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya i President del Capítol Català de la Societat d'Internet (ISOC-CAT). Ha estat investigador i responsable d’un grup de recerca al Centre Tecnològic Eurecat i durant més de 15 anys CEO d’una empresa innovadora del Parc Científic de Barcelona. Ha coordinat un gran nombre de projectes de recerca nacionals i internacionals en l’àmbit TIC aplicat a la salut, els resultats dels quals li han permès publicar un conjunt destacat d’articles en revistes especialitzades (ORCID: 0000-0001-6926-7190).

Àrees de expertise:

Sistemes Distribuïts i l’aplicació de les TIC en Salut

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació II
Roger Montserrat
Roger Montserrat

Titulació: Graduat Superior en Art Electrònic i Disseny Digital

Projectes i Experiències professionals:

Fundador de Codiwans, estudi d'aplicacions orientades a l'entreteniment digital per a mòbils.

Àmplia experiència com a dissenyador d'aplicacions interactives, dissenyador d'interacció d'interfícies i programador d'aplicacions creatives. Ha treballat en agències i consultories de gran reconeixement com Barcelona Virtual, l'Institut Català de Tecnologia, PutPut Comunicacions i Doubleyou.

Àrees de expertise:

Gamificació

Liam Winston Patton Ripoll
Liam Winston Patton Ripoll

Titulació:

 • Enginyer Tècnic en Telecomunicacions. Especialitat equips electrònics.
 • Postgrau en Telemàtica
 • Postgrau en Direcció i Estratègia

Projectes i Experiències professionals:

Especialista en finançament i models de negoci, emprenedoria, videojocs i introducció a les finances. Del 1996 al 2008 a multinacionals com Ford (Alemanya), Nokia (Alemanya i Finlàndia) i Nike, com Product Manager i Cap de Marketing. Posteriorment a startups tecnològiques, fundant la consultora Apps to Win, la productora Big Imagination Games i emprenent en projectes d'eSports, eCommerce, IoT.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Història de l'Art
Ricard Pillosu
Ricard Pillosu

Projectes i Experiències professionals:

Gameplay Programmer en Pyro Studios i Arvirago. Més de 8 anys d'experiència com Al Programmer, Lead Programer, Developer Management i Develepmet Director en Crytek. En l'actualitat professor del CITM del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs i el grau en Multimèdia.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Indústria dels Videojocs
 • Projectes I, II, i III
 • Programació II
Marc Ripoll Tarré
Marc Ripoll Tarré

Titulació: Graduat en Multimedia i Animació 3D

Projectes i Experiències professionals:

CEO and Lead Artist a The Game Forger.

Professor de disseny 3D i videojocs a BAU, ETSEIB i Màster de disseny i Creació de Videojocs UPC School.

Coordinador cursos de desenvolupament de videojocs en TEC de Monterrey, Mèxic.

Àrees de expertise:

Modelatge i animació 3D. Game Design.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació d'Entorns Virtuals
Silvia Rodríguez Donaire
Silvia Rodríguez Donaire

Titulació: Doctora en Management

Projectes i Experiències professionals:

 • Participa en diferents projectes d'investigació i de transferència de tecnologia nacionals així com projectes Europeus H2020 donant suport en l'àmbit de Models de Negoci i dirigint tesis de grau i masters. Té experiència professional, docent i investigadora en l'àrea de Models de Negoci i Marketing Digital, entre d'altres, aplicades a institucions docents, empreses del sector d'espai i empreses privades diverses. Ha publicat diferents llibres i articles en l'àmbit internacional i nacional.

Francesc Tarrés Ruíz
Francesc Tarrés Ruíz

Titulació: Doctor en Telecomunicacions

Projectes i Experiències professionals:

 •  CEO a Ugiat Technologies.
 • Investigador: Grup d'Aplicacions Multimèdia Distribuïdes. Dept. Teoria Senyal i Comunicació UPC.
 • Expert en Processament digital de senyal, Processament i sistemes digitals d'imatge i d'àudio, Visió per computador.

Àrees de expertise:

Àudio Digital

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Sistemes d'Àudio
 • Sistemes de Vídeo
Vittorio Togliatti
Vittorio Togliatti

Projectes i Experiències professionals:

 • Més de 10 anys d'experiència desenvolupant aplicacions J2EE i expandint les seves competències cap al desenvolupament d'aplicacions mòbils Android i hibrid, lliurant solucions completes en associació amb dissenyadors web / mòbils gràfics i desenvolupadors de iOS.

Àrees de expertise:

Mobile Developement

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Aplicacions Web d'Última Generació
Josep Torelló Oliver
Josep Torelló Oliver

Titulació: Doctor en Comunicació Audiovisual

Projectes i Experiències professionals:

Llicenciat en Comunicació Audiovisual (UB). Màster en Educació Interdisciplinària dels Arts (UB). Recerca Postdoctoral en la St Petersburg State University (Russian Federation).

Membre del Grup de Recerca consolidat i interuniversitari reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 604), Laboratori de Mitjans Interactius.

Àrees de expertise:

Narrativa Audiovisual

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Comunicació Audiovisual
 • Història de l'Art
 • Narrativa Audiovisual
Pere Torrents Poblador
Pere Torrents Poblador

Titulació: Llicenciat en Economia

Projectes i Experiències professionals:

Àmplia experiència en la indústria dels videojocs online i mòbil.

Executiu de màrqueting en projectes i empreses innovadores com ara Zonejeux, Gaelco Mòbils, PlayerX i Softonic, entre d'altres.

Actualment dirigeix ​​Gamebcn, projecte de Incubio, Generalitat de Catalunya i Caixa Capital Risc.

Àrees de expertise:

Màrqueting, Finançament de Projectes, Desenvolupament de Negoci.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Empresa
Ana Gabriela Zúñiga Zárate
Ana Gabriela Zúñiga Zárate

Titulació: Doctora i Llicenciada en Informàtica.

Projectes i Experiències professionals:

Llicenciada en Informàtica. Postgrau en Desenvolupament d'Aplicacions sobre Internet UPC. Investigadora en Tecnologies col·laboratives web.

Experta en: Fonaments d'Informàtica, Programació orientada a Internet, Vídeo interactiu, Projectes, Tecnologia Web i Base de dades. Coordinadora CITM Àrea Activitats Transversals.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Fonaments Informàtics
 • Projectes
 • Programació Orientada a Internet
 • Programació Web Dinàmica i Bases de Dades
 • Programació II
 • Treball de final de grau

Sortides professionals

En acabar el grau, hauràs desenvolupat diferents projectes de videojoc de forma individual i en grup, hauràs adquirit un ampli coneixement de la indústria del sector i coneixeràs les claus de l'emprenedoria, així com els sistemes de finançament i monetització propis del sector, a partir de la participació activa de les diferents empreses que participen.

Un cop finalitzada la teva formació, podràs desenvolupar la teva carrera professional com:

 • Expert en desenvolupament de videojocs.
 • Expert en programació d’aplicacions gràfiques interactives en temps real.
 • Programador d’apps.
 • Dissenyador de videojocs.
 • Productor de videojocs.
 • Artista tècnic.
 • Dissenyador 3D.
 • Animador 2D i 3D per a videojocs i continguts digitals.
 • Analista de dades de videojocs.
 • Control de qualitat, testing i balanç.
 • Consultor en ludificació (gamification).

Col·laboradors

Vídeos i notícies

Vídeos

Barcelona Games World 2017
Winter CITMFest 2017
Jornada de videojocs i animació 3HMA 2017
Saló de l'Ensenyament 2017

Notícies

El videojoc Aliens Attack, protagonista del festival Terrassa Noves Tendències (TNT)
El videojoc Aliens Attack, protagonista del festival Terrassa Noves Tendències (TNT)
21-09-2018
La participació del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia al festival TNT tindrà enguany com a protagonista a l' activitat Aliens Attack, un videojoc de realitat virtual fet al CITM . Aquest joc posa a prova els reflexes dels jugadors amb...
Corbs, un projecte d'alumnes CITM, guanya el premi al Millor Videojoc Mobile dels 3HMA 2018
Corbs, un projecte d'alumnes CITM, guanya el premi al Millor Videojoc Mobile dels 3HMA 2018
26-06-2018
Alexis Cosano, Ausiàs Dalmau, Eric Sastre, Martí Pinós i Sergi Pérez, alumnes del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM, són els autors de Corbs, el videojoc premiat en la darrera edició del concurs Three Headed Monkey Awards...
Un equip d'alumnes del CITM guanya la darrera Game Jam de King
Un equip d'alumnes del CITM guanya la darrera Game Jam de King
21-06-2018
L'equip Yes!, composat per Jordi Oña, Elliot Jiménez, Daniel López, Adrián Castillo i Andreu Rojas, tots ells estudiants de tercer curs del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM, ha estat el guanyador absolut del premi millor...
Els estudiants del CITM, en segona posició a la hackaton [Not Only Games] de King
Els estudiants del CITM, en segona posició a la hackaton [Not Only Games] de King
15-05-2018
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia ha estat un dels centres universitaris que han participat durant aquest passat cap de setmana del 11-13 de maig a la [Not Only Games] Jam, una hackaton organitzada per King al Canòdrom de...
Reviu els millors moments del Saló de l'Ensenyament 2018!
Reviu els millors moments del Saló de l'Ensenyament 2018!
05-04-2018
El CITM va tornar a ser el protagonista de les activitats de l'Aula Multimèdia del Saló de l'Ensenyament 2018, la fira més important d'orientació formativa a Catalunya, realitzada durant el passat mes de març a Barcelona.  L'activitat estrella...
Vota pel teu videojoc favorit al concurs Three Headed Monkey Awards 2018!
Vota pel teu videojoc favorit al concurs Three Headed Monkey Awards 2018!
14-03-2018
La sisena edició del concurs Three Headed Monkey Awards (3HMA) ha tancat la seva fase de participació de projectes a concurs i ara s'acaba d'obrir el període de votacions. Des del 8 de març fins al 6 abril de 2018 podràs votar pel teu videojoc...
Diversió assegurada amb les activitats del CITM al Saló de l'Ensenyament
Diversió assegurada amb les activitats del CITM al Saló de l'Ensenyament
01-02-2018
Les activitats del CITM tornaran a ser les  protagonistes de l'Aula de Tecnologies Multimèdia del Saló de l'Ensenyament  d'aquest any, la fira més important d'orientació formativa a Catalunya, que es realitzarà entre els dies 14 i 18 de març de...
Concurs de videojocs Three Headed Monkey Awards 2018
Concurs de videojocs Three Headed Monkey Awards 2018
31-01-2018
Obertes les inscripcions per a una nova edició del concurs de videojocs Three Headed Monkey Awards (3HMA), un certamen impulsat des de la UPC School que arriba a la sisena edició consecutiva per premiar els millors projectes d'estudiants, joves...
El CITM, entre les 100 millors escoles del món en animació
El CITM, entre les 100 millors escoles del món en animació
22-01-2018
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya ha estat inclòs entre les 100 millors escoles del món en animació , segons un rànquing publicat per Animation Career Review, la font d'informació de...
Vine a les noves Jornades de Portes Obertes del CITM!
Vine a les noves Jornades de Portes Obertes del CITM!
17-01-2018
Si estàs pensant en quina opció d'estudis triar per al proper curs acadèmic i t'apassionen les tecnologies multimèdia, els videojocs o l'animació, vine a conèixer els tres graus oficials que t'ofereix el Centre de la Imatge i la Tecnologia...
Àrtic Betevé: El disseny sonor dels videojocs
Àrtic Betevé: El disseny sonor dels videojocs
09-01-2018
David Font, un dels professors de l'assignatura Àudio Digital del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM i compositor musical, participa al programa de Betevé Àrtic per explicar com es prepara el disseny sonor dels videojocs.

Veure reportatge
L'alumna Sara García Cerdeño, guanyadora del concurs Disseny Arcade CITM
L'alumna Sara García Cerdeño, guanyadora del concurs Disseny Arcade CITM
20-12-2017
Sara García Cerdeño, alumna de 3r curs del Grau en Multimèdia , ha estat la guanyadora de la primera edició del concurs Disseny Arcade CITM , un certamen obert a l'alumnat per crear un disseny atractiu per a la nova màquina Arcade del CITM, que se...
El 3D Animator de <em>Transformers</em> i <em>Spiderman</em>, protagonista de l'últim Creative CITM
El 3D Animator de Transformers i Spiderman , protagonista de l'últim Creative CITM
14-12-2017
Més de 100 persones van assistir a l'últim Creative CITM: "Animation for Feature Films and Videogames" , en el qual vam conèixer l'experiència i projectes del graduat en Multimèdia al CITM i 3D Animator, Lluís Danti. Després de cursar el Grau...
Èxit del primer Winter CITMFest!
Èxit del primer Winter CITMFest!
13-12-2017
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia va organitzar el passat 30 de novembre una gran festa de retrobada entre alumnes, familiars, exalumnes, graduats i amics del CITM que va reunir a l'Auditori Municipal de Terrassa a gairebé 200...
El CITM se suma a la campanya ciutadana contra les violències masclistes de l'Ajuntament de Terrassa
El CITM se suma a la campanya ciutadana contra les violències masclistes de l'Ajuntament de Terrassa
14-11-2017
Aquest any, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia participarà en la campanya ciutadana contra les violències masclistes que organitza l'Ajuntament de Terrassa amb motiu del dia internacional per a l'eliminació de la violència envers...
El CITM participa en la darrera edició de la Barcelona Games World
El CITM participa en la darrera edició de la Barcelona Games World
23-10-2017
La Universitat Politècnica de Catalunya va estar present a la fira Barcelona Games World , celebrada entre el 5 i el 8 d'octubre al Recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. La fira més important de sector dels videojocs a tot l'Estat espanyol va...
2 projectes d'alumnes del CITM, entre les empreses incubades pel nou espai EMPRÈN UPC Terrassa
2 projectes d'alumnes del CITM, entre les empreses incubades pel nou espai EMPRÈN UPC Terrassa
20-10-2017
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Ajuntament de Terrassa han posat en marxa EMPRÈN UPC Terrassa , una iniciativa conjunta per impulsar idees de negoci d'estudiants de la UPC, fomentar el talent emprenedor, atreure inversió i fer...
Alumnes del CITM, entre els guanyadors de la primera GameJam de la Barcelona Games World
Alumnes del CITM, entre els guanyadors de la primera GameJam de la Barcelona Games World
10-10-2017
El videojoc Headlight, en què hi ha participat l'alumne del CITM David Hernández, s'ha proclamat guanyador de la primera GameJam celebrada en el marc de la Barcelona Games World , la fira de videojocs més important de l'Estat, que ha tingut lloc...
Reportatge TVE: Amb els videojocs no s'hi juga
Reportatge TVE: Amb els videojocs no s'hi juga
06-10-2017
El programa de TVE 'Tinc una idea' analitza el món dels videojocs en el reportatge "Amb els videojocs no s'hi juga", tot coincidint amb la fira de videojocs Barcelona Games World (BGW). La indústria dels videojocs factura més de 200 milions d'euros a l'any i dóna feina a uns cinc mil professionals qualificats. Al reportatge s'entrevisten els membres de l'estudi Altered Matter, creat per alumnes del màster en Disseny i Creació de Videojocs de la UPC, i el director del màster Jesús Alonso. També se'n fa ressò del concurs de videojocs Three Headed Monkey Awards.

Veure programa
El CITM participarà a la Barcelona Games World 2017
El CITM participarà a la Barcelona Games World 2017
29-09-2017
Del 5 al 8 d'octubre de 2017 torna la Barcelona Games World (BGW) , la fira de videojocs més important de l'Estat. La formació de grau i màster en videojocs i animació de la UPC estarà present en aquest esdeveniment, a l'estand núm. B210 del Palau...
Entrevista a Jesús Alonso (El Periódico): Dinàmica, exigent i sense fronteres, així és la indústria de videojoc
Entrevista a Jesús Alonso (El Periódico): Dinàmica, exigent i sense fronteres, així és la indústria de videojoc
26-09-2017
Jesús Alonso, professor del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM, exposa en aquest article d'El Periódico l'evolució de la indústria dels videojocs en els últims anys, analitzant la formació del sector, les competències dels seus professionals i els nous reptes de la indústria, com la realitat virtual i augmentada.

Llegir més
El CITM dóna la benvinguda al nou curs acadèmic
El CITM dóna la benvinguda al nou curs acadèmic
19-09-2017
El plató del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia ha estat el punt de trobada de nous alumnes, familiars, professors i personal d'administració del centre per donar el tret de sortida al nou curs acadèmic. Aquest any, a més a més dels...
Augmenta la nota de tall dels graus del CITM
Augmenta la nota de tall dels graus del CITM
18-07-2017
La qualificació per accedir als estudis universitaris de grau oficial que ofereix el CITM ha augmentat en tots els casos respecte a l'any passat. Dades molt positives que reflecteixen l'interès creixent pels estudis d'animació, multimèdia i...
Catalunya, motor de la indústria espanyola del videojoc amb gairebé la meitat de la facturació estatal
Catalunya, motor de la indústria espanyola del videojoc amb gairebé la meitat de la facturació estatal
06-07-2017
La Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) , amb el suport de l' ICEC - Institut Català de les Empreses Culturals , han presentat el primer Llibre Blanc de la Indústria...
Apunta't als tallers d'estiu gratuïts del CITM!
Apunta't als tallers d'estiu gratuïts del CITM!
13-06-2017
Del 26 de juny al 14 de juliol, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) organitza 8 tallers sobre diferents especialitats com l'animació, l'edició fotogràfica, l'edició web, la composició 2D o els videojocs. T'esperem a les...
9 de juny: Jornada Three Headed Monkey Awards 2017
9 de juny: Jornada Three Headed Monkey Awards 2017
25-05-2017
El proper divendres 9 de juny, a partir de les 15:30h, es realitzarà a l'Auditori de l'Edifici Vertex de la UPC (Plaça d'Eusebi Güell 6, Barcelona) una jornada especial amb motiu del concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards...
Reviu la diversió del Danger Room amb el vídeo del Saló de l'Ensenyament 2017
Reviu la diversió del Danger Room amb el vídeo del Saló de l'Ensenyament 2017
25-04-2017
El CITM va tornar a ser el protagonista de les activitats d'animació, videojocs i multimèdia més divertides del Saló de l'Ensenyament 2017 , la fira més important d'orientació formativa a Catalunya, realitzada durant el passat mes de març....
Viu la realitat virtual al Saló de l'Ensenyament 2017
Viu la realitat virtual al Saló de l'Ensenyament 2017
14-03-2017
El CITM tornarà a ser el protagonista de les activitats d'animació, videojocs i multimèdia més divertides del Saló de l'Ensenyament 2017 , la fira més important d'orientació formativa a Catalunya, que es realitzarà la propera semana, del 22 al 26...
El CITM participa al YoMo: The Youth Mobile Festival, celebrat en el marc del Mobile World Congress 2017
El CITM participa al YoMo: The Youth Mobile Festival, celebrat en el marc del Mobile World Congress 2017
09-03-2017
Impulsat i organitzat pel Mobile World Congress, l'exposició de referència en matèria de telefonia mòbil, aquest any es va realitzar la primera edició del Festival YoMo: The Youth Mobile Festival . Més de 11.000 joves i 3.000 educadors han visitat...
Diversió assegurada en les activitats del CITM al Saló de l'Ensenyament 2017
Diversió assegurada en les activitats del CITM al Saló de l'Ensenyament 2017
26-01-2017
Fira de Barcelona encarrega cada any al CITM la dinamització de les propostes tecnològiques del Saló de l'Ensenyament. Les activitats del CITM tornaran a ser, així, les protagonistes de l'Aula de Tecnologies Multimèdia del Saló de l'Ensenyament ...
5a edició del concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards
5a edició del concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards
25-01-2017
Torna una nova edició del concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards , un certamen que arriba a la cinquena edició consecutiva per premiar els millors projectes d'estudiants, joves desenvolupadors i petits estudis indie de recent...
Gran festa de graduació dels alumnes del CITM
Gran festa de graduació dels alumnes del CITM
22-12-2016
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia va organitzar el passat 1 de desembre al Vapor Universitari de Terrassa la gran festa de graduació que reuneix anualment alumnes, graduats, familiars, professors i amics del CITM. L'acte va ser...
El CITM et convida a la gran festa de graduació el proper 1 de desembre
El CITM et convida a la gran festa de graduació el proper 1 de desembre
25-11-2016
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia està organitzant una gran festa amb motiu de l'acte de graduació d'estudiants del curs 2015-16. La cita tindrà lloc el proper dijous 1 de desembre, a les 18h, al Vapor Universitari de Terrassa (c/...
Participa als 9 tallers que organitza el CITM amb motiu de la Setmana de la Ciència 2016
Participa als 9 tallers que organitza el CITM amb motiu de la Setmana de la Ciència 2016
07-11-2016
De l'11 al 20 de novembre se celebrarà a Catalunya la 21a Setmana de la Ciència . Amb aquest motiu, s'organitzaran gran varietat d'activitats de divulgació científica arreu del territori: jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs,...
El CITM participa al Barcelona Games World
El CITM participa al Barcelona Games World
06-10-2016
Entre el 6 i el 9 d'octubre, es realitzarà al Recinte Montjuïc 1 de Fira de Barcelona el Barcelona Games World , l'esdeveniment estatal més important en l'àmbit dels videojocs. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) estarà present amb un...
Ràdio Mataró (Tertúlia Digital): Entrevista al vicerector de la UPC Siscó Vallverdú
Ràdio Mataró (Tertúlia Digital): Entrevista al vicerector de la UPC Siscó Vallverdú
27-09-2016
El programa de Ràdio Mataró anomenat Tertúlia Digital, presentat per Tomàs Cascante, entrevista al vicerector d'Estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Sisco Vallverdú. En aquesta entrevista analitza els reptes que té la universitat per preparar els professionals, tant des d'un punt de vista de coneixements com d'habilitats per créixer en un context professional canviant.

Escoltar entrevista
El CITM participa al Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) amb el videojoc interactiu Magic Marble
El CITM participa al Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) amb el videojoc interactiu Magic Marble
19-09-2016
La participació del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia al festival Terrassa Noves Tendències d'enguany té com a protagonista a Magic Marble , una activitat que permet interactuar directament amb un videojoc mitjançant dues plataformes...
TV3 Els Matins: Triar carrera universitària
TV3 Els Matins: Triar carrera universitària
13-09-2016
La formació en videojocs és una de les múltiples opcions professionals que poden triar els joves que comencen una carrera universitària. Aquest reportatge de TV3 explica la gran quantitat de possibilitats per triar i les noves titulacions que sorgeixen. A partir del minut 05:45 apareix el Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM.

Veure vídeo
TV3 Notícies: S'incorporen dotze nous graus universitaris
TV3 Notícies: S'incorporen dotze nous graus universitaris
13-09-2016
En aquest reportatge de TV3 apareix el Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (100% en anglès) com una de les novetats en els 12 graus universitaris que es van incorporar al curs 2015/2016. La demanda de matriculació ha estat molt alta i continua també en la segona edició del grau.

Veure vídeo
El CITM inaugura el curs acadèmic 2016/2017
El CITM inaugura el curs acadèmic 2016/2017
09-09-2016
El plató del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) ha acollit l'acte de presentació del curs acadèmic 2016/2017, amb l'assistència de més de 90 persones entre alumnes de primer curs dels dos Graus (Grau en Multimèdia i Grau en...
La propera setmana s'obre la matrícula al CITM per a estudiants de nou accés
La propera setmana s'obre la matrícula al CITM per a estudiants de nou accés
07-07-2016
Els dies 13, 14 i 15 de juliol el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) obre el seu període de matrícula per a estudiants de nou ingrés. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han creat un procediment especial per a...
El CITM participa a la Mostra del Coneixement del Campus de Terrassa
El CITM participa a la Mostra del Coneixement del Campus de Terrassa
21-06-2016
Des de l'última dècada del segle XX la presència universitària a Terrassa s'ha anat incrementant, tant en estudis que s'imparteixen com en nombre d'estudiants presents en el campus de la ciutat. Terrassa s'ha convertit en la segona ciutat...
Kerad Games i el CITM col·laboren per millorar l'app del joc Golden Manager
Kerad Games i el CITM col·laboren per millorar l'app del joc Golden Manager
10-06-2016
Kerad Games, l'empresa creada i presidida per Gerard Piqué, el conegut jugador del FC Barcelona, ha col·laborat amb el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) per optimitzar l'experiència d'usuari de l'aplicació mòbil del seu...
Ja pots fer la preinscripció universitària per estudiar al CITM!
Ja pots fer la preinscripció universitària per estudiar al CITM!
07-06-2016
Des d'aquest dilluns 6 de juny fins al proper dia 1 de juliol del 2016 podràs realitzar la preinscripció universitària a totes les universitats públiques catalanes . Tots aquells alumnes interessats en cursar algun dels graus oficials del Centre...
NEC, un videojoc realitzat per alumnes del CITM, guanya el Independev Game Festival
NEC, un videojoc realitzat per alumnes del CITM, guanya el Independev Game Festival
30-05-2016
El premi de l'Independev Game Festival consisteix amb 10.000€ i la possibilitat de que Kuik Games i Kerad Games, les empreses que impulsen aquesta convocatòria, ajudin els autors a desenvolupar i comercialitzar el videojoc. Nec és un joc del...
Els professors del CITM Oriol Boira, Gina Tost i José L. Eguía, protagonistes de la Diada de Sant Jordi
Els professors del CITM Oriol Boira, Gina Tost i José L. Eguía, protagonistes de la Diada de Sant Jordi
26-04-2016
Els tres professors del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia Oriol Boira, Gina Tost i José L. Eguía han signat llibres durant la darrera diada de Sant Jordi amb la presentació de tres llibres vinculats al món dels videojocs i l'...
Jornada especial de videojocs i animació amb motiu del concurs 3HMA
Jornada especial de videojocs i animació amb motiu del concurs 3HMA
12-04-2016
El concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards. Social Point va consolidant-se i aquest any es prepara una gran festa de celebració amb motiu de la seva quarta edició. La jornada amplia el seu programa amb conferències, zona de...
Nou vídeo de les activitats del CITM al Saló de l'Ensenyament 2016
Nou vídeo de les activitats del CITM al Saló de l'Ensenyament 2016
11-04-2016
La màgia dels videojocs i les tecnologies multimèdia van ser les protagonistes de l'Aula de Tecnologies Multimèdia del Saló de l'Ensenyament 2016. El videojoc interactiu Magic Marble , un taller de realitat virtual al circuit de Fòrmula 1 de...
Nou taller al CITM: "Crea el teu Propi Escenari de Videojocs"
Nou taller al CITM: "Crea el teu Propi Escenari de Videojocs"
16-03-2016
Si t'apassionen els videojocs i vols conèixer de primera mà com es crea un escenari virtual, el proper 2 d'abril, a les 12.30h, organitzem al CITM el taller: “Crea el teu Propi Escenari de Videojocs” . El taller és obert i gratuït i s'adreça a...
Els alumnes del grau en Videojocs testegen projectes de l'acceladora Gamebcn
Els alumnes del grau en Videojocs testegen projectes de l'acceladora Gamebcn
17-02-2016
Alumnes del primer curs del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM van realitzar una visita a la incubadora Gamebcn . Gamebcn és l'acceleradora de projectes de videojocs de Barcelona que neix per professionalitzar equips de...
Divertides activitats en videojocs i multimèdia per al Saló de l'Ensenyament 2016
Divertides activitats en videojocs i multimèdia per al Saló de l'Ensenyament 2016
04-02-2016
Les activitats del CITM tornaran a ser les protagonistes de l'Aula de Tecnologies Multimèdia del Saló de l'Ensenyament 2016. Un videojoc interactiu que funciona amb el moviment del teu propi cos, un taller de realitat virtual al circuit de...
Participa al concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards. Social Point
Participa al concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards. Social Point
11-01-2016
Torna una nova edició del concurs de videojocs i animació Three Headed Monkey Awards. Social Point , un certamen que arriba a la seva quarta edició consecutiva per premiar els millors projectes d'estudiants, joves desenvolupadors i petits estudis ...
3 projectes d'alumnes del CITM, entre els 7 finalistes al Premi Millor Videojoc 2015 de la Generalitat de Catalunya
3 projectes d'alumnes del CITM, entre els 7 finalistes al Premi Millor Videojoc 2015 de la Generalitat de Catalunya
15-12-2015
3 equips d'estudiants del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) han quedat finalistes en el Premi Millor Videojoc 2015 de la Generalitat de Catalunya. Aquest concurs està organitzat pel departament de Presidència de la Generalitat...
Èxit rotund del darrer Creative CITM amb l'experiència de Matthew Clarke a Ubisoft
Èxit rotund del darrer Creative CITM amb l'experiència de Matthew Clarke a Ubisoft
10-12-2015
Més de 140 persones van assistir dimecres passat a la Sala d'Actes de l'edifici Vertex de la UPC per participar en la conferència Creative CITM: "It Doesn't Look Like the Picture: Recipes and Stories from Ubisoft's AAA Kitchen" , a càrrec de...
Marc Ripoll, professor del Grau en Videojocs del CITM, aconsegueix gairebé 100 mil dòlars de finançament pel seu joc Pandemonium
Marc Ripoll, professor del Grau en Videojocs del CITM, aconsegueix gairebé 100 mil dòlars de finançament pel seu joc Pandemonium
30-11-2015
El joc Pandemonium, dissenyat pel professor del Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Marc Ripoll, està més prop de convertir-se en una realitat gràcies als gairebé 100 mil dòlars obtinguts a la plataforma de micromecenatge Kickstarter....
Gran festa de graduació del CITM
Gran festa de graduació del CITM
18-11-2015
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia va organitzar el passat 6 de novembre una gran festa de graduació que va reunir a l'Auditori Municipal de Terrassa a més de 200 persones entre graduats del centre, alumnes actuals, familiars,...
Entrevista a Sisco Vallverdú, vicerector de la UPC, sobre el Grau en Videojocs
Entrevista a Sisco Vallverdú, vicerector de la UPC, sobre el Grau en Videojocs
21-10-2015
El portal Barcelona Dot entrevista a Sisco Vallverdú, vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM, que es va posar en marxa el curs...

Treballs dels estudiants

Matte Painting
Matte Painting
Grau en Videojocs
Art Conceptual
Art Conceptual
Grau en Videojocs
Tribut a Raiden i Commandos
Tribut a Raiden i Commandos
Grau en Videojocs
Matte Painting
Matte Painting
Grau en Videojocs
OutZone Tribute Struct Foo
OutZone Tribute Struct Foo
Grau en Videojocs
Legendary
Legendary
Grau en Videojocs
Warm Spirit
Warm Spirit
Grau en Videojocs
Robot
Robot
Grau en Videojocs
Star Wars
Star Wars
Grau en Videojocs
Ri-Karts!
Ri-Karts!
Grau en Videojocs
Puzzle Bobble
Puzzle Bobble
Grau en Videojocs

Sol·licita Informació

La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament al CITM.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al 902 76 07 40 des d'Espanya, al (34) 93 112 08 08 des de l'estranger o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Quins estudis t'interessen?


 

Enviar