Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies

Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els professors i estudiants del CITM han de vetllar pel seu compliment.

Jornades de portes obertes

Campus


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  El Centre  >  Sistema de la Qualitat
Estudiants de nou ingrés
+ info

Certificat AQU Catalunya

AQU Catalunya ha emès l'informe final d'avaluació del disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Fundació Politècnica de Catalunya amb una valoració global positiva, considerant que el disseny és robust i presenta una sèrie de fortaleses que permeten una implantació amb garanties d'èxit.

Descarregar Certificat

Processos

Aquest apartat mostra els processos que formen part del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. La relació de directrius i processos és la següent:

Codi Informació General
919.IND Índice SAIQ
919.MQ Manual de Calidad
919.SAIQ Presentación del SAIQ
Directriu Qualitat Codi Processos
1. Política y objetivos de calidad 919.P.1.1 Definición de política y objetivos de Calidad
2. Garantía de calidad de los programas formativos 919.P.2.1 Programación de la oferta formativa
919.P.2.2 Soporte al Diseño de programas formativos
919.P.2.3 Presupuestación de programas formativos
919.P.2.4 Puesta en marcha de programas formativos
919.P.2.5 Suspensión de programas formativos
919.P.2.6 Extinción de programas formativos
919.P.2.7 Seguimiento y acreditación de programas formativos
3. Orientación al estudiante y desarrollo de la formación 919.P.3.1 Perfiles de ingreso/egreso y captación de los alumnos
919.P.3.2 Acceso, admisión y matriculación de los alumnos
919.P.3.3 Acogida y orientación a los alumnos
919.P.3.4 Metodología de enseñanza-aprendizaje
919.P.3.5 Evaluación de los alumnos
919.P.3.6 Gestión de la movilidad de los alumnos
919.P.3.7 Gestión de la orientación profesional y prácticas profesionales
919.P.3.8 Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
4. Calidad del personal académico y de administración y servicios 919.P.4.1 Definición de políticas de personal docente y no docente
919.P.4.2 Captación y selección del personal no docente
919.P.4.3 Plan de acogida del personal no docente
919.P.4.4 Formación del personal no docente
919.P.4.5 Captación y selección del personal docente
919.P.4.6 Formación, evaluación y reconocimiento del personal docente
919.P.4.7 Evaluación, promoción y reconocimiento del personal no docente
5. Calidad de recursos materiales y servicios 919.P.5.1 Gestión de los recursos materiales
919.P.5.2 Gestión de los Servicios
6. Calidad de análisis y utilización de los resultados 919.P.6.1 Análisis y utilización de los resultados
919.P.6.2 Auditoría Interna
919.P.6.3 Gestión de Riesgos y Oportunidades
7. Publicación de información y rendición de cuentas 919.P.7.1 Publicación de información sobre titulaciones

Marc VSMA

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió, sempre amb l'objectiu de la millora dels ensenyaments.

Verificació

Les titulacions de l'EEES, per tenir validesa oficial, s'han de sotmetre a un procés d'avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya): la verificació. Aquestes propostes d'ensenyaments s'han d'elaborar seguint el marc normatiu de la UPC i les guies d'AQU Catalunya. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament. Finalment, el Consell de Ministres estableix el caràcter oficial dels títols universitaris i ordena la seva inclusió en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Seguiment

Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l'ensenyament a partir de l'anàlisi de dades i d'indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament. Aquesta avaluació, realitzada pels responsables acadèmics de l'ensenyament, cal documentar-la a través d'un informe que servirà com a font d'evidència per a l'acreditació de cada titulació. Només es podran introduir modificacions en el títol si s'han fet constar en l'informe.

Modificacions

Els canvis en els títols oficials només poden ser fruit del procés de seguiment i, per tant, són el resultat natural i esperat d'aquest procés. Per aquest motiu cada ensenyament només es pot sotmetre al procés de modificació, com a màxim, un cop cada curs acadèmic. Els possibles canvis es poden classificar en funció de la seva tipologia:

  • No substancials: canvis menors que milloren el títol i que s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.
  • Substancials: canvis que comporten alteracions en l'estructura o naturalesa i objectius de l'ensenyament:
    • Autoritzables: canvis que afecten a l'estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius. Aquests canvis se sol·liciten a través del procés de modificació.
    • No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i objectius del títol verificat que es tenen que fer efectius sol·licitant una nova verificació del títol i extingint el títol implantat.

Acreditació

Abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters, les titulacions s'hauran de sotmetre al procés d'acreditació. A partir d'un informe d'avaluació elaborat pels responsables acadèmics de la titulació i una visita externa per part d'un Comitè d'Avaluació Externa nomenat per AQU Catalunya, s'emet un informe de valoració del funcionament del programa formatiu.

Avaluació de les titulacions

Titulacions Verificació Seguiment Modificació Acreditació
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia
(pla 2023)
Memòria 2022-2023
Avaluació 2022-2023
Resolució 2022-2023
Grau en Disseny, Animació i Art Digital
(pla 2023)
Memòria 2022-2023
Avaluació 2022-2023
Resolució 2022-2023
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
(pla 2014)
Memòria 2013-2014
Avaluació 2013-2014
Resolució 2013-2014
ISC* 2019-2021
ISC* 2017-2019
Memòria 2021-2022
Avaluació 2021-2022
Autoinforme 2019-2020
Avaluació 2020-2021
Acreditació Excel·lent Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
Grau en Multimèdia
(pla 2009) - en extinció
Memòria 2008-2009
Avaluació 2008-2009
Resolució 2008-2009
ISC* 2019-2021
ISC* 2017-2019
Memòria 2010-2011
Avaluació 2010-2011
Autoinforme 2015-2016
Avaluació 2016-2017
Acreditació Excel·lent Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
Grau en Disseny, Animació i Art Digital
(pla 2017) - en extinció
Memòria 2016-2017
Avaluació 2016-2017
Resolució 2016-2017
Estudi Verificat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
ISC* 2019-2021
ISC* 2017-2019

* ISC Informe de Seguiment del Centre

Documentació addicional

Titulacions Arxius
Grau en Disseny, Animació i Art Digital
(pla 2023)
1.10 Comisión interna
1.10 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para el plan de estudios
1.10 El entorno social y cultural
1.10 Experiencia previa en el centro
1.10 Interés académico y científico
1.10 Interés profesional
1.10 Perfiles profesionales
1.10 Títulos de universidades españolas, títulos de universidades extranjeras y otros referentes externos
1.13 Descripción de las estrategias metodológicas de innovación docente específicas
1.14 Referencias
1.14 Referencias V2
3.3 Procedimientos organización movilidad
4.2 Actividades y metodologías docentes
4.3 Sistemas de evaluación
5.2 Recursos humanos
5.2.a_5.2.b Anexo profesorado
5.2.c Anexo Plan PDI
6.1 Recursos materiales y servicios
6.2. Evaluación y listado de empresas prácticas externas
8.2 Medios para la información pública
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia
(pla 2023)
1.14 Perfiles fundamentales egreso v2
Grau en Disseny, Animació i Art Digital
(pla 2023)
1.14 Perfiles profesionales v2
Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia
(pla 2023)
1.10 Justificación del interés del título
1.14 Perfiles fundamentales egreso
3.3 Procedimientos organización movilidad
4.2 Actividades formativas y metodologías docentes_v2
4.2 Actividades y metodologías docentes
4.3 Sistemas de evaluación
5.2 Recursos humanos
6.1 Recursos materiales y servicios
6.2 Evaluación prácticas externas y listado de empresas
8.2 Medios para la información pública

Indicadors

Al següent enllaç podeu trobar els principals indicadors del centre:

Dades Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. UPC

Contacte

A través de l'adreça de correu electrònic qualitat.citm@citm.upc.edu podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol informació, suggeriment o proposta relacionada amb temes de qualitat que vulgueu fer.

Sol·licita Informació

Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 des de l'estranger o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Quins estudis t'interessen?


* Camps obligatoris

 

Enviar