Galeria de projectes Graus

-

IG

Any: 2016 Animació
Autor/s: Ivan Gamero Pons
Grau: Grau oficial en Multimèdia
IG

Fitxa tècnica:

Cinema 4D, Photoshop, Premiere

Professor responsable:

Ivan Gamero Pons
Pràctica de Modelatge 3D

Tags:

UP