Galeria de projectes Graus

-

Kiku Soler

Any: 2016 Animació
Autor/s: Francesc Soler
Grau: Grau oficial en Multimèdia
Kiku Soler

Fitxa tècnica:

Cinema 4D, Photoshop, Premiere

Professor responsable:

Joan Guasch
Pràctica de Modelatge 3D

Tags:

UP