El CITM exposa la recerca que du a terme en qualitat de la imatge al congrés SPIE Photonics Europe a Brussel·les

L’SPIE Photonics Europe són unes jornades internacionals que se celebraran a Brussel·les del 12 al 15 d’abril d’enguany, en què es faran un total de 19 conferències i 1.300 presentacions, que versaran sobre les aplicacions de la tecnologia fotònica. Un grup internacional de clients potencials, científics de renom mundial i proveïdors es reuniran amb representants de nombroses empreses innovadores en l’àmbit de la fotònica i amb departaments i organitzacions de recerca de tot el món.

Entre tots aquests participants es troba el CITM, que presentarà el dia 13 d’abril el seu treball Matching the quality of rendered and real world images by digital image processing, en el marc de les investigacions realitzades al Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI) del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC.

El treball, que té com a autor Carles Mitjà, professor del grau oficial en Fotografia i Creació Digital i coordinador de l’LQI del CITM, compta amb la coautoria dels professors Antoni Bover i Miquel Bigas, del Laboratori d’Imatges Generades per Computadora (CGI) del CITM, i de Jaume Escofet, del Departament d’Òptica i Optometria de la UPC. L’objectiu d’aquest projecte és posar a punt una metodologia de treball per fer coincidir, d’una manera numèrica i objectiva, els nivells de qualitat entre les imatges preses amb una càmera professional i les generades per ordinador.

A molts anuncis publicitaris i catàlegs de productes hi podem trobar treballs mixtos amb aquests dos tipus de fotografies, raó per la qual és important que la seva qualitat no es diferenciï amb facilitat, ja que l’espectador pot adonar-se de la tècnica emprada i distreure’s del missatge publicitari o de la informació del catàleg.

Com a solució a aquest problema, en aquest treball es proposa un mètode que, mitjançant eines de càlcul i processament de la imatge, permet objectivar el procediment i evitar la inconsistència entre operadors diferents.