El CITM organitza un workshop en Intel·ligència Artificial (IA) i Creativitat

La intel·ligència artificial (IA) pot ser creativa? Com ens pot ajudar en l’àmbit de la creació digital? Els avenços de la intel·ligència artificial estan impactant en àmbits com l’art i la creativitat digital de forma molt significativa. Diverses empreses de l’àmbit multimèdia, videojocs, animació i art digital ja han començat a explotar el potencial d’eines basades en IA com a part dels processos creatius i de creació.

Aquests són alguns dels principals temes en els quals es va centrar el workshop IA & Creativitat que va tenir lloc els dies 2 i 16 de desembre al CITM, en el qual van participar estudiants i professorat CITM, i també experts en Intel·ligència Artificial (IA). Concretament, vam comptar amb la participació de:

  • Arturo Fuentes Calle, professor CITM i doctorand en Computer Vision.
  • Ramon Sangüesa, doctor en Informàtica i director del grau en Intel·ligència Artificial de la UPC.
  • Sergio Álvarez Napagao, doctor en Intel·ligència Artificial i investigador associat del Barcelona Supercomputer Center (BSC).
  • Antonio Hernández Fernández, físic, lingüista i doctor en Ciència Cognitiva i Llenguatge. Professor UPC i de l’Escola d’Art i Disseny de Terrassa.

El workshop va consistir en una primera sessió teoricopràctica, en la qual es van repassar les principals eines de generació d’imatges basades en IA de l’actualitat. En una segona sessió, els estudiants van presentar els còmics desenvolupats fent servir eines basades en IA (Stable Diffusion, DALL·E, Midjourney, GPT-3, etc.). Aquesta última sessió del workshop va finalitzar amb un debat on experts i la comunitat CITM van analitzar com les eines de IA s’estan utilitzant en processos creatius, avaluant l’impacte de la IA en el disseny i la producció digital. S’hi van plantejar diferents qüestions ètiques relacionades amb l’ús d’aquesta tecnologia, com són els drets d’autor o l’existència de diferents biaixos en produir imatges.

En general, el workshop va resultar una activitat útil per familiaritzar-se amb l’ús de la IA en processos creatius, així com per conèixer els principals reptes i debats ètics al voltant del desenvolupament d’aquesta tecnologia.

A continuació, podeu veure alguns dels resultats presentats al workshop:

Còmic “Captured by an Alien”, d’Helena Lahora, Pau Guiri, Júlia Serrano i David Pujol

 

 

 

 

 

 

Còmic “Mario vs. Monkeys”, d’Alberto Cortés i Martí Fontanet

 

 

 

 

 

 

 

Còmic “Rojo”, d’Ulises Hispano, Anastasia Anaya i Elena Fernández

 

 

 

 

 

 

 

Còmic “Escapando de la Tierra”, d’Oscar García, Carlos Parada, Gianella Hinostroza