Els TFG del CITM, implicats amb la recerca tecnològica i la cultura

Aquest mes de juliol, amb l’habitual presentació dels Treballs Finals de Grau (TFG), l’alumnat CITM que finalitza els seus estudis està exposant uns projectes d’alt contingut innovador que destaquen per la recerca tecnològica, la seva implicació social i, alhora, per les seves idees renovadores dins del món cultural.

Tenim, per exemple, el treball de l’estudiant Luciano Suaya, del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs de Barcelona, presentat el darrer curs. Enguany, el seu projecte ha estat escollit com a millor TFG pel Congrés Espanyol d’Informàtica Gràfica. El seu treball, sota el nom Development of a Node-Based Material Editor, no només implementa un editor en temps real de materials basat en nodes, comparable a l’estat de l’art respecte d’altres llibreries de render en temps real, sinó que a més construeix un motor complet de visualització en temps real sobre el qual experimentar amb l’editor de materials. En aquest web es pot consultar el reconeixement del CEIG 2022 i la descripció del seu projecte.

Un altre treball que volem destacar escenifica perfectament la col·laboració entre el CITM i l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), que ha fet possible un projecte conjunt entre l’alumnat i el professorat d’ambdós espais. L’objectiu d’aquesta col·laboració vol afavorir que els estudiants del CITM i els alumnes de les diferents especialitats de l’ESAD (Interpretació, Escenografia, Direcció i Dramatúrgia), treballin conjuntament en el desenvolupament dels seus Treballs Fi de Grau (TFG), de manera que els projectes s’enriqueixin mútuament a partir de la incorporació de nous llenguatges i recursos tecnològics. La primera experiència fruit d’aquesta col·laboració ha estat Rapsòdia, de l’oblit i la memòria, un treball desenvolupat amb una estreta col·laboració de dues alumnes del CITM: Mireia Escriu, del grau en Multimèdia, i Lucía Fabó, del grau en Disseny, Animació i Art Digital, amb la participació de l’alumna Mireia Lucas, dels estudis de Direcció i Dramatúrgia de l’ESAD. 

Queda palès, doncs, que els Treballs Finals de Grau que es presenten al Centre cada vegada estan més implicats en el teixit cultural i professional. S’obren noves sinergies mitjançant la creativitat i la innovació tecnològica amb uns projectes que també esdevenen oportunitats de renovació cultural i social en uns sectors en contínua evolució.