Els videojocs ja són patrimoni cultural per llei

Espanya ja considera els videojocs patrimoni cultural nacional per llei. La Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats ha aprovat una reforma que inclou aquestes creacions digitals i obliga la Biblioteca Nacional a conservar almenys una còpia digital de cada videojoc, i una altra física si n’hi hagués. Parlem amb la professora Marta Fernández Ruiz, coordinadora dels graus en Disseny i Desenvolupament de Videojocs del CITM, perquè ens ajudi a valorar l’impacte d’aquesta notícia per al sector.

“Els videojocs, a través de la seva capa audiovisual, de les mecàniques i de les experiències que emergeixen de la participació del jugador, ofereixen informació de gran valor sobre la nostra història i herència cultural, alhora que conformen una important font d’identitat i creativitat”, afirma Marta Fernández.

Marta, que a més de coordinadora dels graus en videojocs del CITM és doctora en Disseny de la Interacció i Game Studies per la Universitat Carlos III de Madrid, afegeix que és “lògic i essencial” que el videojoc formi part del patrimoni cultural nacional. “És un pas necessari perquè la ciutadania en general, i desenvolupadors/es, dissenyadors/es i artistes en particular puguin recordar allò que altres creadors van fer en el passat”, conclou.

El dipòsit legal és una obligació imposada per llei perquè els autors i editors dipositin als ens públics de conservació corresponents exemplars de les seves creacions. El seu objectiu és recopilar i preservar el patrimoni cultural i intel·lectual del país i posar-lo a la disposició dels ciutadans. Fins ara eren objecte de dipòsit legal totes les obres bibliogràfiques, sonores, visuals, audiovisuals i digitals produïdes o editades a Espanya. A partir d’ara també ho seran per llei els videojocs com a creacions audiovisuals i digitals d’un valor cada cop més creixent a la nostra societat.