Inicia el teu procés per certificar el B2 abans del 30 de novembre!

Els alumnes de 1r curs de tots els Graus que van accedir a la Universitat durant el curs acadèmic 2014-2015 han de realitzar una prova diagnòstica que impulsen totes les universitats, com el primer pas per iniciar el procés d’acreditació de la tercera llengua. A partir d’aquest curs 2014-2015, els nous estudiants de primer de grau han d’acreditar, a través d’un certificat oficial, el nivell B2 de coneixements d’una tercera llengua per obtenir el títol de grau.

En el marc del programa, s’organitza una prova de diagnòstic per conèixer de manera orientativa el nivell d’idioma dels estudiants. Aquesta prova s’ha de fer abans del 30 de novembre a través de l’e-secretaria de la UPC i és un requisit imprescindible per poder accedir a la convocatòria d’ajuts per a cursos de formació en terceres llengües i exàmens oficials d’acCertificació B2reditació del nivell B2, gestionats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

La prova de diagnòstic de nivell s’adreça als estudiants de 1r de grau que hagin accedit a la UPC per via PAU (estudiants de nou accés, via 0 i 4) i que no tinguin un certificat acreditatiu B2 o superior d’una de les llengües estrangeres de la Secundària: alemany, anglès, francès o italià.

L’estudiant que ja disposi d’un certificat acreditatiu de nivell B2 dels inclosos a la taula oficial pot lliurar-lo al seu centre docent, preferentment abans de l’1 de desembre.

Més informació:

Servei de Gestió Acadèmica de la UPC: Certifica el B2