El CITM desenvolupa un plugin de Qualitat d’Imatge

El plugin SE_MTF per a la determinació de la Funció de Transferència de la Modulació pel mètode de la vora inclinada en càmeres i escàners ha estat inclòs en la pàgina de descàrregues d’ImageJ (programa de processat d’imatge desenvolupat per Wayne Rasband para Research Services Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA).

El programa ImageJ és de lliure accés i pot descarregar-se en versió compatible amb MacOS, MacOSX, Windows i Linux.