El CITM rep al Comitè d’Avaluació Externa d’AQU Catalunya en el marc de l’acreditació del Grau en Multimèdia

El passat dimecres 14 de desembre el CITM va rebre un Comitè d’ Avaluació Externa (CAE) nomenat per l’ AQU que es va entrevistar amb diversos grups d’ interès i va visitar les instal·lacions per tal de poder verificar tant la qualitat docent com la gestió del Centre i la satisfacció dels grups implicats. L’objectiu era avançar un pas més en el procés d’acreditació del Grau en Multimèdia, un procés que s’ha de passar al cap de sis anys de la seva verificació.

AcreditacioMultimedia_Desembre2016El grau en Multimèdia del CITM UPC –amb més d’una dècada de trajectòria, inicialment impartit com a titulació pròpia de la Universitat- és oficial des de la seva Verificació al curs 2009-10. Al llarg del curs 2015-16 es va iniciar el procés d’acreditació del grau en Multimèdia.

El procés d’acreditació s’estructura en diferents etapes: la presentació de l’autoinforme, la visita externa del comitè avaluador i l’acreditació.

L’autoinforme d’acreditació és un document elaborat per una Comissió amb representació de professorat, personal de gestió, estudiants, graduats i empreses vinculades al centre. Es va presentar a AQU Catalunya al mes de Juliol 2016.

La següent fase del procés és la visita al centre docent seguint els indicadors i les evidències recollides a l’autoinforme a més de les informacions aparegudes en les diferents audiències. En aquest marc, l’agència va visitar el CITM per tal de poder garantir i comprovar que el Grau en Multimèdia s’imparteix d’acord amb les condicions establertes per assolir els objectius de la titulació i garantir la seva qualitat.

A l’ espera de l’informe tècnic d’acreditació on el comitè avaluador d’AQU aportarà la seva visió, suggeriments de millora i conclusions, les impressions generals rebudes a la cloenda de la visita van resultar positives. Agraïm al CAE AQU i a tota la comunitat CITM , implicada amb entusiasme en el camí a l’acreditació de la qualitat del Grau en Multimèdia.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és una entitat pública reconeguda internacionalment, la missió de la qual és garantir la qualitat de l’educació superior a Catalunya, tot satisfent estàndards internacionals de qualitat i atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat.