El Laboratori de Qualitat de la Imatge del CITM imparteix un curs sobre digitalització d’originals fotogràfics al CRDI

El taller s’emmarca com una de les activitats del projecte European Photography, coordinat per Alinari24Ore, que té per objectiu posar en comú una selecció d’imatges que representin els primers cent anys de la Fotografia, des de les primeres imatges de Fox Talbot i Daguerre fins als inicis de la Segona Guerra Mundial. El CRDI, com a participant en el projecte, té la responsabilitat de proveir estàndards de digitalització i catalogació. En referència al primer d’aquest objectius, s’ha organitzat el taller esmentat.

A petició del CRDI, el taller ha estat impartit per els professors del CITM Carles Mitjà i Bea Martínez. Una bona part dels aspectes tractats al taller estan relacionats amb la línia de recerca de l’Image Quality Laboratory (IQL) del CITM. Al mateix hi han participat 22 membres de les diferents institucions i organitzacions que formen part del projecte European Photography, provinents d’Itàlia, Anglaterra, Àustria, França, Dinamarca, Holanda, Bèlgica, Polònia, Eslovàquia, Grècia, Bulgària i Lituània a més de Catalunya amb representacions de l’Arxiu Nacional de Catalunya, el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu Arqueològic. Tant la perfecta organització del taller per part dels responsables i col·laboradors del CRDI com els continguts i materials del mateix han estat molt ben valorats per els participants.