El Museu Picasso confia el control de la qualitat d’imatge digital al CITM

Com podem garantir la qualitat de la reproducció digital d’obres d’art? Quines càmeres i òptiques s’han d’usar i com han d’estar calibrades? Com s’ha de gestionar el color? Aquestes i altres preguntes es van plantejar al Museu Picasso de Barcelona quan van decidir apostar per la imatge digital.

Degut a la manca d’estàndards internacionals que serveixin de referent, el Museu Picasso va demanar la col·laboració del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), de la Universitat Politècnica de Catalunya, per trobar les respostes a les seves preguntes. Sílvia Domènech, responsable de Coneixement i Recerca del Museu justifica i explica aquesta elecció afirmant que “els veritables coneixements tècnics estan a la universitat, així és que em vaig posar en contacte amb els experts, els vaig explicar les nostres idees i els nostres neguits al respecte (…) i vam signar un conveni de col·laboració amb el CITM”.

Acte seguit, el Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI) del CITM, amb el professor Carles Mitjà al capdavant, va elaborar per al Museu tres protocols d’actuació que estableixen les condicions, els límits i les metodologies a seguir en la reprografia digital de la col·lecció d’art, en la reprografia del seu fons documental i en d’altres activitats fotogràfiques a les instal·lacions del museu, per tal de garantir-ne la qualitat.

Actualment el CITM està implementant els procediments descrits en aquests protocols en els diferents estadis d’encàrrec i utilització d’imatges. Ja ha calibrat les màquines dels fotògrafs i ara està dissenyant l’organització de l’arxiu fotogràfic i treballant per a una correcta recepció, comprovació, utilització i redistribució dels arxius digitals.

D’aquesta manera, el CITM transfereix els seus coneixements cap al Museu Picasso però aprèn, al seu torn, d’un cas pràctic i canalitza el coneixement adquirit cap a l’alumnat. “Per a nosaltres aquesta és potser l’aportació més valuosa de les activitats derivades del conveni”, afirma en Carles Mitjà, “ja que ens permet conduir el Grau en Fotografia i Creació Digital cap a la formació de futurs professionals que puguin donar resposta a les necessitats esmentades i tècnics capaços de garantir l’acompliment de les premisses de qualitat més exigents”.

Des que l’any 2003 es va crear el LQI, s’hi han dut a terme diversos treballs per a institucions, com el suport a la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic per a la creació del departament de digitalització i l’adquisició d’equipaments, el suport a la Diputació de Girona per al calibratge d’escàners o la col·laboració amb l’empresa Genomvisió captant imatges de gran augment.