Grau en Multimèdia i grau en Fotografia i Creació Digital: títols oficials adaptats a l’espai europeu d’educació superior

L’agost de 2009 vam rebre les resolucions del Ministeri d’Educació en què es verificaven positivament les propostes del títol de grau en Multimèdia i del títol de grau en Fotografia i Creació Digital.

La Universitat Politècnica de Catalunya va aprovar el 1992 el primer pla d’estudis del títol propi de grau en Fotografia i, el 1997, el primer pla d’estudis del títol propi de grau en Multimèdia, el qual va ser pioner en l’Estat espanyol.

A partir d’aquell moment i fins ara, els dos plans d’estudis s’han anat actualitzant en diferents ocasions.

L’any 2005 es van aprovar els plans d’estudis adaptats a l’espai europeu d’educació superior, encara com a títols propis, i, finalment, l’any 2009 s’han verificat favorablement com a títols oficials adaptats a l’espai europeu d’educació superior.