La Imatge Generada per Ordinador (CGI), protagonista al programa Fotografies del Canal 33

En aquest capítol han participat Antoni Bover, professor del CITM i coordinador del Laboratori de CGI, i Miquel Bigas, professor del CITM i tècnic del Laboratori CGI, on s’expliquen els detalls concrets en la captació, producció i integració de la imatge generada per ordinador. Es van explicar les tècniques d’il·luminació d’un objecte virtual per aconseguir integrar-lo de la forma més òptima en una fotografia real i que es realitza mitjançant la tècnica de captació d’una panoràmica 360º HDRI (el que es coneix com procés d’il·luminació IBL o Image Base Lighting). Toni Bover també va fer èmfasi en les relacions que s’estableixen entre la imatge fotogràfica i la imatge CGI, tot analitzant quin és el paper que té el fotògraf en aquest context d’imatge virtual i revolució digital.

La imatge generada per ordinador o Computer Generated Imagery (CGI) suposa un dels grans canvis en els àmbits professionals de la imatge fotogràfica i la publicitat, en poder fusionar imatges virtuals amb imatges fotogràfiques. Les activitats de recerca que es duen a terme des d’aquest Laboratori del CITM serveixen per actualitzar els materials docents i innovar en aquest àmbit, i crear nous usos d’aquests materials per a una aplicació comercial en empreses i organitzacions de l’entorn.

Pots veure el capítol sencer a través d’aquest web, sota el nom Fotografia de Publicitat.

http://www.tv3.cat/fotografies/videos