Professor del CITM menció honorífica a la revista PTMag

El concurs, convocat la tardor de l’any passat, era obert a presentar dossiers amb tema i tècnica lliure a escala internacional. Carles Mitjà va participar amb nou imatges amb una unitat temàtica de paisatge i obtingudes totes amb càmera digital, de les quals una ha estat menció honorífica per part del jurat.

El concurs concedeix tres premis consistents en una aportació econòmica i la publicació del dossier fotogràfic en la revista, i 60 mencions honorífiques entre les imatges finalistes.