SPINTeams, un projecte europeu per al foment de les spin-off universitàries

El passat 17 de febrer es va dur a terme la primera reunió (kick off) del projecte europeu SPINTeams, que compta amb la participació de 10 socis de cinc països de la Unió Europea. Aquest és un projecte liderat per la Cambra de Comerç de Terrassa que recentment ha guanyat una convocatòria de finançament Erasmus+ promoguda per la Comissió Europea. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia hi participa com a membre associat.

L’objectiu del projecte és donar suport metodològic a les empreses derivades (spin-offs) i emergents (start-ups) nascudes d’universitats i altres centres educatius. Per fer-ho, el projecte proposa obrir noves oportunitats d’aprenentatge a través de la formació, reforçant les capacitats d’investigadors i estudiants en l’àmbit de l’emprenedoria, i establint una xarxa internacional de mentors.

SPINTeams busca dotar els centres d’ensenyament superior de “coaches d’emprenedoria” formats i qualificats per orientar i assessorar en les primeres etapes emprenedores i proporcionar una formació específica per als futurs emprenedors, amb noves metodologies de mentoring i peer learning i la creació d’un ecosistema de suport a elles. Així mateix, s’implantarà la Plataforma de Cooperació Internacional per tal d’impulsar la creació de xarxes internacionals de connexió entre centres de diferents països.

Amb la participació d’aquest projecte, el CITM ampliarà la seva capacitat per orientar en el desenvolupament empresarial de les idees de negoci sortides de l’escola i establirà una xarxa internacional de mentors, empreses i universitats pel foment de l’emprenedoria universitària. Per tant, és una molt bona oportunitat per a tots els estudiants del Centre que tinguin un projecte i el vulguin desenvolupar. L’orientació i les xarxes internacionals d’aquesta iniciativa poden convertir-se, sense dubte, en un motor per poder fer realitat el que ara és tan sols una possibilitat imaginada o un somni.

Membres de l’SPINTeams

Formen part d’aquest projecte: la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); la Cambra de Comerç i Indústria de Latvia; la Universitat de Bari Aldo Moro; la Cambra Econòmica d’Àustria, les empreses Poligest, S.L., Tera Tehnopolis, Ltd i European Grants Internacional Academy, S.r.l.; la Universitat de Turiba; la Universitat de Graz; la Cambra de Comerç de Terrassa, i com a membre associat el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia.