Com puc participar en les activitats de cooperació de la UPC?

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) impulsa la participació activa de la UPC en cooperació al desenvolupament i donar suport a la realització d’iniciatives en aquest àmbit per part de tots els membres de la UPC. A més a més desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica. A la UPC s’hi poden desenvolupar diverses activitats de voluntariat, sense necessitat de desplaçar-se a països del sud. Pots participar en algun dels grups de cooperació de la UPC, o en programes específics com el Programa Reutilitza o el Projecte Rossinyol.

Projecte CooperacióMoltes de les activitats de cooperació al desenvolupament que es duen a terme a la UPC són protagonitzades i conduïdes per grups de professorat, estudiants i PAS. El CCD hi dóna suport en diversos aspectes, ho fa a nivell econòmic a través d’una convocatòria anual d’ajuts però també facilita la posada en marxa, el desenvolupament i la coordinació d’iniciatives, la connexió amb altres agents socials i la difusió de les activitats entre la comunitat universitària

El suport que es dóna a través de la convocatòria d’ajuts és possible, en bona mesura, gràcies a les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària a través de la Campanya del 0’7% a la UPC, a la qual es poden adherir els estudiants a través de la matrícula, i el conjunt del personal a partir de les seves nòmines. Per tant una manera fàcil i immediata de participar en aquest programa de cooperació és adherir-te a la Campanya 0’7%, com també ajudar-nos a difondre-la entre el teu entorn.

Més informació: Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC