El CITM i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca signen un conveni per oferir millors condicions de finançament amb el préstec AGAUR

El ‘Préstec AGAUR’ permet finançar el 100% de la matrícula universitària, amb un import màxim de 7.000 euros per any, a un interès fix del 5,5% durant un màxim de deu mesos. Els estudiants que sol·licitin el ‘Préstec AGAUR’ no hauran de presentar cap aval econòmic però sí ingressos suficients -ells mateixos o un cotitular- per fer front al finançament.

Els estudiants del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia que es vulguin acollir al préstec AGAUR hauran de seleccionar aquesta opció en el moment de formalitzar la matrícula. El préstec es formalitzarà amb l’entitat financera, qui contactarà directament amb l’estudiant després de la formalització de la matrícula.

Més informació:

Préstec AGAUR