El Laboratori d’Interacció Humà-Computadora del CITM incorpora la tecnologia eye-tracking

Aquesta tècnica s’aconsegueix amb un eye-tracker, un aparell que incorpora micro-projectors d’infrarojos i sensors òptics, a més de software amb capacitat de processament d’imatges i de càlculs matemàtics. Els micro-projectors projecten raigs infrarojos que són reflectits pels ulls de l’usuari. Aquesta reflexió és captada pels sensors òptics de l’eye-tracker i, mitjançant processament d’imatge i càlculs matemàtics, s’identifiquen els patrons de la mirada de l’usuari i s’estableix en temps real exactament la posició dels ulls i de la mirada. L’eye-tracker i el software que l’acompanya proporcionen diferents dades de tipus gràfic o audiovisual.

En concret, el CITM ha incorporat un eye-tracker model Tobii Studio X2 30 i dels dispositius necessaris per a poder fer el seguiment de la mirada tant sobre pantalles d’ordinador de sobretaula, com de dispositius mòbils tipus smartphones, tablets, etc. Des del Laboratori d’Interacció Humà-Computadora del CITM comptem amb tot l’equipament per fer test d’ usabilitat òptims en tot tipus de webs, banners, xarxes, videojocs, apps i altres aplicacions.