El professor Josep Torelló publica dos articles acadèmics sobre música i imatge

Aquest passat desembre, Josep Torelló, professor del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), ha publicat dos articles acadèmics sobre la relació estètica entre la música i la imatge.

JosepTorellóEl primer, The «Musicalised Image»: A Joint Aesthetic of Music and Image in Film (Torelló & Swarbrick) ha estat publicat en l’últim número de la revista Aisthesis. Pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico, una prestigiosa revista acadèmica editada per Firenze University Press.

L’altra investigació, La música en l’aparell teòric cinematogràfic i audiovisual, s’ha publicat en el monogràfic «Interseccions entre música, paraula i imatge» de Matèria. Revista internacional d’Art, editada per la Universitat de Barcelona.

En la mateixa línia d’investigació, el passat novembre va participar en el VI Congrés Internacional de Metodologies de la Investigació en Comunicació, organitzat per la Facultat de Ciències de la Informació de la Universidad Complutense de Madrid. En aquest cas, Josep Torelló va oferir una ponència amb el títol “Metodologías de Análisis de la Música en el Audiovisual y sus Problemáticas”.