Oriol Boira i Gina Tost, professors del Grau en Videojocs del CITM, publiquen el llibre Vida Extra

Oriol Boira & Gina Tost

Vida Extra és un llibre que uneix les experiències de la periodista Gina Tost i el dissenyador de videojocs Oriol Boira per explicar de quina forma els videojocs i l’oci digital han passat a formar part de la cultura, les relacions i, cada cop més, dels hàbits de la nostra societat. Aquest llibre pretén que cada persona –des del seu punt de vista professional– pugui treure’n profit d’aquesta disciplina lúdica per seduir, motivar o reinventar activitats o processos.

Read more