El Llibre Blanc dels Videojocs afirma que la facturació del sector augmentarà un 130% fins l’any 2017

La Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) presenta el Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol dels Videojocs, on revela, entre d’altres dades, que el sector augmentarà la facturació un 130% fins al 2017. El Llibre Blanc és el millor resum de la indústria, la formació i el futur del sector al nostre país.

L’ Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) és una organització sectorial que representa a les principals empreses del sector. Les dades més rellevants que recull aquest informe Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol dels Videojocsque ha estat realitzat el suport de més de 160 empreses i professionals del sector, revelen que el sector dels videojocs triplicarà la seva facturació el 2017.

citm_fotoEl llibre també recull que s’exporta el 56% de la facturació del sector, i que compta amb un 78% de distribució online. El Llibre Blanc també indica que el 95% dels professionals que treballen en la indústria dels videojocs és menor de 45 anys, i que un 90% del total disposa de formació mitjana o superior. Finalment, l’informe mostra que un 27,1% de les empreses del sector dels videojocs són a Catalunya. De fet, és la segona comunitat autònoma que té més empreses del sector registrades, només per darrere de Madrid (29,8%), i la segueix el País Valencià, amb un 10,5%.

L’informe analitza en profunditat el desenvolupament actual i les previsions de futur
per al sector dels videojocs a Espanya. El sector dels videojocs és l’àmbit amb més potencial de creixement i innovació dels que conformen la indústria dels continguts digitals, i es conforma com un autèntic motor de l’economia.

El principal objectiu que es persegueix amb aquest Llibre Blanc és descriure detalladament el sector, mostrant les oportunitats de desenvolupament que es presenten, amb la finalitat de servir d’eina de suport tant per a les administracions públiques, a l’hora de definir els seus programes d’ajudes al sector, com per als inversors privats, interessats a descobrir potencials nínxols de mercat pels quals apostar.

Durant l’any 2014, la indústria espanyola del videojoc va facturar 412.400.000 d’euros, la qual cosa suposa un 31% més que el 2013. A més de créixer en ingressos, el sector augmenta considerablement en nombre d’estudis professionals, ja que el 2014 s’ha registrat la creació de setanta noves empreses, de manera que s’arriba a la xifra de 400, el que col·loca a Espanya com a país líder en creació d’estudis.