Mesures de reducció de la presencialitat al CITM del 13 al 31 d’octubre

Atenent les darreres indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació amb l’adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l’índex de contagi per COVID-19, el CITM aplica des del dimarts 13 i fins al 31 d’octubre la reducció de la seva activitat presencial lectiva. La voluntat d’aquesta decisió és la de limitar al màxim la presencialitat durant les pròximes setmanes al CITM.

La Direcció del CITM ha aplicat les mesures sobre el pla de contingència prèviament dissenyat per aquest curs, que estableix 3 modalitats docents híbrides segons els requeriments docents de cada assignatura. D’aquesta manera, durant aquest període temporal el Centre ha limitat la presencialitat a la modalitat 2, que correspon a aquelles assignatures pràctiques que tenen uns requisits tècnics més difícils de virtualitzar. De les 70 assignatures impartides durant aquest semestre, només la meitat de la docència de 28 d’elles s’està realitzant de forma presencial; un 20% de totes les sessions lectives del centre, complint amb totes les mesures de distanciament requerides per les autoritats sanitàries. Aquesta decisió serà revisable segons les indicacions de les autoritats sanitàries i les de la Universitat.

Agraïm molt la col·laboració i comprensió de tota la comunitat del Centre, professorat i alumnat, per adaptar-se a les condicions que la pandèmia ens exigeix.