Elisabet Fonts: “El Technical Artist integra la visió artística i tècnica que li dona coherència a un videojoc”

Elisabet Fonts és artista digital. Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Doctora en Ciències i Noves Tecnologies. Imparteix docència al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) en animació 3D, 2D i art digital. En aquesta entrevista, ens dona més detalls del nou postgrau en Technical Artist for Video Games del qual n’és directora acadèmica, i que ha estat dissenyat de la mà de Socialpoint, una de les empreses més punteres de la indústria dels videojocs.

  • Podries explicar-nos quines funcions desenvolupa un Technical Artist en un equip de desenvolupament de videojocs?

Un Technical Artist és un professional clau en l’equip de desenvolupament de videojocs, ja que actua com a pont entre els artistes i els programadors. Les seves funcions principals inclouen facilitar la integració d’elements artístics en el motor del joc, optimitzar el rendiment gràfic, i assegurar-se que la visió artística del joc es tradueixi de manera efectiva en l’experiència interactiva. A més, col·labora estretament amb altres departaments per resoldre problemes tècnics relacionats amb l’art i garantir una coherència visual en el producte final.

  • Per què juga un paper tan decisiu en l’èxit de les produccions?

El Technical Artist és crucial per l’èxit dels videojocs per diverses raons. En primer lloc, assegura que els recursos visuals es presentin de manera òptima, optimitzant el rendiment per garantir una experiència de joc fluida. A més, la seva capacitat per resoldre desafiaments tècnics permet que la visió artística del joc es materialitzi sense comprometre la funcionalitat. Així, el Technical Artist contribueix a la creació d’un producte que no només és estèticament impressionant, sinó també tècnicament robust.

  • Per al 2024, el sector dels videojocs espera un increment del 84,24% respecte al 2020 en facturació anual, consolidant el seu lideratge en el sector de l’oci audiovisual. Com afectarà aquest creixement en volum i en complexitat de les produccions a la demanda de professionals amb aquest perfil a la indústria?

Amb l’esperat augment del 84,24% en la facturació anual del sector dels videojocs fins al 2024, es preveu un panorama de producció més ric i diversificat. A mesura que els jocs esdevenen més sofisticats en termes de gràfics i interactivitat, la importància del rol del Technical Artist es consolida. La creixent complexitat i detall en les produccions requereix professionals amb una profunda comprensió tant de l’art com de la part tècnica del desenvolupament de jocs. En aquest context, la demanda de Technical Artists experimentarà un augment significatiu, ja que aquests professionals són essencials per garantir la integració harmoniosa de la visió artística en un entorn tecnològicament avançat. La seva habilitat per resoldre problemes tècnics i assegurar l’òptima representació gràfica dels jocs serà fonamental per a la competitivitat i l’èxit continuat de la indústria dels videojocs en aquesta fase de ràpid creixement.

  • Al novembre poseu en marxa la primera edició del postgrau en Technical Artist for Video Games. Amb quins objectius neix aquesta aposta formativa?

La primera edició del postgrau en Technical Artist for Video Games neix amb l’objectiu de proporcionar una formació especialitzada per als professionals que aspiren a ingressar en aquest camp altament especialitzat. Aquest programa pretén, juntament amb Socialpoint, dotar els estudiants de les habilitats i coneixements necessaris per destacar en els aspectes tècnics i artístics de la producció de videojocs, assegurant que estiguin ben preparats per abordar els reptes en l’evolució d’aquesta indústria tan dinàmica.

  • El postgrau s’ha dissenyat conjuntament amb Socialpoint. Quin valor aporta que una de les principals empreses de videojocs estigui al darrere d’aquesta formació?

La col·laboració amb Socialpoint aporta un valor excepcional al postgrau, ja que és una de les empreses líders en la indústria dels videojocs. Aquesta unió UPC-Socialpoint permet als estudiants accedir a coneixements pràctics i a una orientació basats en les experiències reals d’una empresa prominent. A més, ofereix una oportunitat única per connectar-se amb professionals experimentats, establir xarxes de contactes i comprendre les demandes del sector en temps real. La participació de Socialpoint en el disseny del programa assegura que els continguts estiguin alineats amb les expectatives i les necessitats actuals de la indústria dels videojocs.