La UPC atorga al CITM 3 projectes de millora i innovació docent en el marc de Galàxia Aprenentatge 2023

El projecte Galàxia Aprenentatge 2023 és un procés que engega la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per repensar l’experiència d’aprenentatge a la universitat i crear un model docent propi i transformador que situï l’alumne al centre. En el marc d’aquest projecte, la UPC ha obert una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i recerca educativa, dels quals el CITM n’ha estat beneficiari per a 3 projectes. Aquestes iniciatives contribuiran en la proposta de transformació docent i es portaran a terme durant el curs 2023-2024.

Per al CITM, una de les prioritats és la innovació docent. En aquest sentit, estudiem noves metodologies educatives que permetin millorar l’eficàcia en l’aprenentatge dels nostres estudiants, i més tenint en compte la particularitat dels estudis que s’imparteixen, emmarcats en un entorn digital en constant evolució.

En concret, els projectes del CITM seleccionats i que rebran finançament per al seu desenvolupament són:

  • Disseny de metodologia centrat en l’alumnat 

Projecte de disseny metodològic enfocat en el perfil de l’alumne/a. Es posa en relleu la importància de la recerca psicològica i educativa per aportar valor al procediment de l’aprenentatge. Es basa a crear una metodologia que permeti dissenyar un procés d’aprenentatge que s’adeqüi a dos paràmetres: l’estil d’aprenentatge preferent de l’estudiantat, i el tipus de pensament divergent.

Assignatures: Animació 2D i Animació 3D del grau en Disseny, Animació i Art Digital; i Disseny de Videojocs del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Professorat responsable: Elisabet Fonts, Joan Josep Pons i Maria Pagès.

  • Aprenentatge basat en dificultats

Proposta de disseny metodològic enfocat a la resolució de problemes per als quals els estudiants encara no disposen dels coneixements, competències i/o eines necessaris. Es parteix del mètode ja existent d’aprenentatge basat en problemes i es proposen variacions que permetin generar interès en els estudiants per aprofundir en els coneixements teòrics i entendre la seva utilitat.

Assignatura: Tècniques de Captació d’Imatge del grau en Disseny, Animació i Art Digital.

Professora responsable: Beatriz Martínez.

  • Exploració del concepte d’inclusivitat mitjançant dinàmiques d’aprenentatge basat en jocs (ABJ).

Es proposa treballar l’ABJ com a metodologia per treballar continguts i habilitats a l’aula. A partir de diferents jocs: analògics, digitals i socials, s’introdueixen els continguts i habilitats de manera lúdica augmentant la motivació i la implicació de l’alumnat. Busca fomentar la participació de tots els alumnes de forma inclusiva, independentment de les seves característiques. Els alumnes també reben coneixements d’inclusivitat i accessibilitat a través del mètode.

Assignatures: Game Design I i Gamificació del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Professorat responsable: Joan Josep Pons i Noemí Blanch.