Pròrroga fins a nou avís de les mesures de reducció de la presencialitat adoptades el 13 d’octubre

Atenent les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en relació amb l’adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l’índex de contagi per COVID-19, el CITM prorroga fins a nou avís les mesures de reducció de la presencialitat adoptades el 13 d’octubre passat.

El passat 13 d’octubre, la Direcció del CITM va aplicar les mesures requerides sobre el pla de contingència prèviament dissenyat per aquest curs, que establia 3 modalitats docents híbrides segons els requeriments docents de cada assignatura. D’aquesta manera, el Centre seguirà limitant la presencialitat a la modalitat 2, que correspon a aquelles assignatures pràctiques que tenen uns requisits tècnics més difícils de virtualitzar. De les 70 assignatures impartides durant aquest primer semestre, només la meitat de la docència de 28 d’elles s’està realitzant de forma presencial; un 20% de totes les sessions lectives del centre, complint amb totes les mesures de distanciament requerides per les autoritats sanitàries.

Durant aquest període d’excepcionalitat, si necessiteu justificar la mobilitat puntual al Centre, podeu fer-ho de la següent manera:

  • Si sou estudiantat, podeu descarregar-vos la matrícula a l’apartat Impresos i Pagaments de l’eSecretaria. Recomanem també adjuntar els horaris de les classes per demostrar l’horari de l’activitat presencial impartida.
  • Si sou professorat, contacteu amb la Secretaria Acadèmica per obtenir un justificant adhoc.

El certificat d’autoresponsabilitat també es pot descarregar en aquest enllaç.

La pròrroga en aquestes mesures no respon en cap cas a la manca de seguretat sanitària de les universitats ni del Centre, sinó a la necessitat de reduir al màxim la mobilitat del col·lectiu d’estudiants, professorat i personal d’administració i serveis.

Estem també treballant en la coordinació acadèmica i tècnica necessària per passar a fer la totalitat de la docència en línia quan les autoritats sanitàries o universitàries així ho requereixin.

Us continuarem informant de qualsevol novetat al web del CITM i altres canals de comunicació habituals. Aprofitem per agrair a la comunitat del Centre, professorat i alumnat, la col·laboració i comprensió a l’hora d’adaptar-se a les condicions que la pandèmia ens exigeix.