Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies

Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els professors i estudiants del CITM han de vetllar pel seu compliment.

Jornades de portes obertes

Campus


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Estudiants de nou ingrés
+ info

Disseny, Animació i Art Digital

Informació general

Presentació

Vols ser part de la indústria de l'animació i l'art digital, realitzar produccions audiovisuals i treballar en projectes reals de l'àmbit del disseny i la imatge?

Forma't per obtenir els perfils d'animador, productor artístic i dissenyador creatiu, posant en pràctica les noves tecnologies de la imatge, l'art i l'animació.

La teva millor elecció és estudiar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 • Amb l'aval de més de 25 anys d'experiència en l'àmbit de les tecnologies multimèdia i els videojocs, amb una xarxa d'alumnis que lideren el sector.
 • És un referent a l'Estat amb el suport de diverses empreses líders del sector digital, nacionals i internacionals
 • Obtindràs un títol oficial.
 • Podràs fer pràctiques professionals en empresa.
 • Rebràs orientació per a la teva projecció professional i t'assessorarem en entrevistes de treball per donar-te a conèixer a les empreses del sector.

Aquest grau s'imparteix al TR12 (c/ de la Igualtat, 33, Terrassa). Coneix el centre amb aquest tour virtual 360º per les seves instal·lacions.

Al curs acadèmic 2023-2024, el grau en Disseny, Animació i Art Digital (pla 2017) de 180 ECTS (3 anys) entra en procés d'extinció.

Grau en Disseny, Animació i Art Digital (pla 2017 - 3 anys)

Objectius docents

L'objectiu del grau en Disseny, Animació i Art Digital és dotar l'estudiantat d'una formació actual i especialitzada en el marc de la creativitat digital. L'alumne serà capaç de dissenyar i desenvolupar productes, continguts i serveis digitals al voltant del disseny, l'animació, la producció audiovisual i l'art digital, els quals es caracteritzen per un alt grau d'innovació i creativitat. Aquest objectiu general requereix, per una banda, una sòlida formació en les capacitats creatives i, per l'altra, el coneixement i domini de les noves tecnologies i eines digitals del món de la imatge, l'art i l'animació.

Durant els estudis també aprendràs a fomentar la reflexió crítica respecte a les tecnologies digitals i conèixer-ne els avantatges i el context d'aplicació, així com les seves implicacions socials i ètiques. També tindràs la possibilitat de participar en projectes i laboratoris de creació en col·laboració amb empreses líders de la indústria digital. Tot això es porta a terme participant tant en projectes individuals com en equips multidisciplinaris orientats entorn del mercat professional del disseny, l'animació i l'art digital, i que et permeten ser capaç d'adaptar-te a un món tecnològic en constant transformació, així com comprendre la indústria digital actual i els models de negoci predominants.

Dades generals

El grau en Disseny, Animació i Art Digital és un títol universitari oficial de grau, adaptat a l’espai europeu d’educació superior (EEES).

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5 € addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

Qualitat de la titulació

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa al Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

Informació acadèmica

En aquest apartat trobareu la normativa acadèmica i els plans de suport que apliquen a la titulació.

Requisits d'accés i matrícula

Preinscripció universitària
La preinscripció als estudis oficials s'ha de fer mitjançant el procés de preinscripció universitària descrit al web de la Generalitat de Catalunya.

Nota de tall del curs 2023-2024: 10,064
Codi de preinscripció: 31122
Preinscripció universitària

Els estudis que permeten l'accés a aquesta titulació oficial són:

1. Batxillerat en qualsevol modalitat i les PAU.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Haver finalitzat els estudis de batxillerat en qualsevol modalitat.
 2. Superar la prova d'accés a la universitat (PAU). Podeu consultar els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s'aplicaran per a l'accés a la universitat. També pots consultar la Taula de ponderacions de les matèries en el graus del CITM.
 3. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 0 - Pau.

2. Cicles formatius de grau superior.

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per a l'admissió als estudis es tindrà en compte la nota d'accés (qualificació mitjana dels estudis) o la nota d'admissió ponderada segons la vinculació de les matèries de la prova específica de les PAU amb la branca de coneixement del grau al qual es vol accedir. Més informació al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya. També pots consultar la Taula de ponderacions de les matèries en el graus del CITM.

La UPC convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades d'uns CFGS determinats. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació de crèdits a la web de la Generalitat de Catalunya o bé consultant el Quadre de Convalidacions dels Graus del CITM.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 4 - CFGS.

3. Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.

Majors de 25 anys

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 2. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. - Més grans de 25 anys.

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No haver superat les PAU (o equivalent).
 • No tenir cap títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

Majors de 45 anys

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.
 2. Realitzar una entrevista personal.
 3. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. - Més grans de 45 anys.

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No tenir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d'accés per a més grans de 45 anys tenen reservat un 1% de les places de cada ensenyament.

La resolució d'admissió té validesa únicament per cursar els estudis a CITM, per al grau adjudicat i per a la convocatòria del curs vinent.

4. Accés majors de 40 anys amb acreditació d'experiència.

Les persones més grans de 40 anys poden accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, si no disposen de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

L'accés a la universitat per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau. +INFO

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament universitari de grau per al qual sol·licita l'accés.
 2. No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
 3. Superar la fase de valoració de l'experiència acreditada que realitza el propi centre. Els resultats es comunicaran als sol·licitants el 31 de maig.
 4. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 10 – Més grans de 40 anys amb experiència laboral.

5. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Grau o títol equivalent.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 2 - Titulat.

6. Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols (trasllat d'expedient).

Per accedir als nostres estudis per aquesta via es pot triar entre dues opcions:

 1. Presentant a la Secretaria Acadèmica del CITM la Sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris (document sol·licitud). Pots consultar els requisits per accedir per aquesta via en aquest enllaç.
 2. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 7 - Pau amb carrera començada o Via d'Accés 8 - CFGS amb carrera començada.

Una vegada atorgada la plaça al nostre centre, caldrà sol·licitar el "trasllat d'expedient" a la universitat d'origen.

7. Estudiants amb estudis estrangers.

Aquests estudiants poden accedir a la universitat per diferents vies en funció del país d'origen, de l'existència d'acords i de la situació de residència a l'Estat espanyol.

Trobareu la informació detallada al web de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Pla d'estudis

Nou
Grau oficial en Disseny, Animació i Art Digital

Estructura modular

Crèdits ECTS
Formació Bàsica 78
Indústria, Societat i Cultura 18
Expressió Gràfica 30
Fonaments de la Imatge 12
Modelatge 3D 18
Formació Obligatòria 126
Comunicació Audiovisual 6
Interactivitat 30
Producció i Postproducció 36
Animació 24
Investigació 6
Gestió i Empresa 6
Projectes *1 18
Formació Optativa *2 24
Assignatures Optatives 24
Treball Fi de Grau 12
Total 240

1r curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Cultura Visual i Nous Mitjans
Bàsica Quadrimestre 1 6
Indústria de l'Art Digital
Bàsica Quadrimestre 1 6
Fonaments del Disseny
Bàsica Quadrimestre 1 6
Dibuix i Il·lustració Digital
Bàsica Quadrimestre 1 6
Introducció al Modelatge 3D
Bàsica Quadrimestre 1 6
Disseny Gràfic
Bàsica Quadrimestre 2 6
Disseny de personatges
Bàsica Quadrimestre 2 6
Il·luminació
Bàsica Quadrimestre 2 6
Història i Models de l'Audiovisual
Bàsica Quadrimestre 2 6
Projecte 1: Stop Motion *1
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

2n curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Tècniques de Captació d'Imatge
Bàsica Quadrimestre 1 6
Concept Art
Bàsica Quadrimestre 1 6
Animació 2D
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Escenaris 3D
Bàsica Quadrimestre 1 6
Art i Disseny per a Videojocs
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Processament de la Imatge Digital
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Disseny d'Interfícies (Experiència d'Usuari - UX / Interfície d'Usuari - UI)
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Modelatge de Personatges
Bàsica Quadrimestre 2 6
Narrativa Audiovisual
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Projecte 2: Art per a Videojocs *1
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

3r curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Aplicacions Interactives
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Animació 3D
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Postproducció
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Guió i Storyboard
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Direcció d'Art
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Tècniques d'Efectes Visuals (VFX)
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Programació per al Disseny i les Arts
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Rigging per a Animació
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Direcció de Fotografia
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Projecte 3: Animació 3D *1
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

4t curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Entorns de Realitat Virtual
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Recerca Artística Aplicada
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Edició i Disseny Sonor
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Distribució i Models de Negoci
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Assignatures Optatives *2
Optativa Quadrimestre 2 24
Treball de Fi de Grau (normativa)
Obligatòria Quadrimestre 1 i 2 12
Total 60
Assignatures Optatives *2 Tipus Període Crèdits ECTS
Audiovisual Expandit
Optativa Quadrimestre 2 6
Producció Transmedia
Optativa Quadrimestre 2 6
Tècniques Avançades d'Experiència d'Usuari (UX)
Optativa Quadrimestre 2 6
Art Generatiu amb Processing
Optativa Quadrimestre 2 6
Cinematografia
Optativa Quadrimestre 2 6
Postproducció Avançada
Optativa Quadrimestre 2 6
Narrativa en Temps Real
Optativa Quadrimestre 2 6
Disseny de So Avançat
Optativa Quadrimestre 2 6
Animació Avançada
Optativa Quadrimestre 2 6
Pintura Digital Avançada
Optativa Quadrimestre 2 6
Stop Motion
Optativa Quadrimestre 2 6
Entreteniment Digital i Disseny de Videojocs
Optativa Quadrimestre 2 6
Videojocs 3D
Optativa Quadrimestre 2 6
Disseny de Serious Games
Optativa Quadrimestre 2 6
Projecte Avançat d'Empresa
Optativa Quadrimestre 2 6
Pràctiques en empresa
Optativa Quadrimestre 1 i 2 12

Itineraris curriculars d'optativitat *3

Interactivitat Disseny Audiovisual Videojocs
Audiovisual Expandit Cinematografia Entreteniment Digital i Disseny de Videojocs
Producció Transmèdia Postproducció Avançada Videojocs 3D
Tècniques Avançades d'UX Disseny de So Avançat Disseny de Serious Games
Art Generatiu amb Processing Animació Avançada Tècniques Avançades d'UX
Narrativa en Temps Real Pintura Digital Avançada Narrativa en Temps Real
Projecte Avançat d'Empresa Stop Motion Disseny de So Avançat
Audiovisual Expandit Projecte Avançat d'Empresa
Producció Transmedia
Projecte Avançat d'Empresa

*1 En acabar el curs, l'estudiant haurà après i serà capaç de demostrar el seu coneixement amb la part pràctica de cadascuna de les assignatures i, a més a més, per tal de materialitzar i enriquir el seu currículum, cada curs desenvoluparà un projecte en grup.

*2 A partir del 4t curs del grau en Disseny, Animació i Art Digital, els 24 ECTS optatius es poden assolir cursant assignatures optatives del pla d'estudis o bé en dos blocs: 12 ECTS de pràctiques externes i 12 ECTS d'assignatures optatives.

*3 Per al Grau en Disseny, Animació i Art Digital s'han dissenyat 3 itineraris curriculars d'assignatures optatives: Interactivitat, Disseny Audiovisual i Videojocs. Els itineraris curriculars estaran formats per la selecció de quatre assignatures optatives (24 ECTS).

Nota d'aclariment:

El Centre recomana seguir un itinerari regular de 60 crèdits per any acadèmic. Tots els plans d'estudis de grau contenen una oferta de pràctiques externes (en empreses, organismes públics...) considerades com una matèria optativa per a l'estudiantat. A més, existeix la possibilitat de cursar les assignatures en universitats estrangeres.

Professorat

Nom E-mail Tipologia de professor
Adrián Dorado Garrido adrian.dorado@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Adrián Dorado Garrido

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (CITM / UPC)
 • Postgrau en Direcció d'art (CITM / UPC)
 • Postgrau en Postproducció avançada (CITM / UPC)
 • Màster en User experience (Universitat Pompeu Fabra)

Projectes i Experiències professionals:

Dissenyador de producte i cofundador de Qualud i Laia Health. Ha participat en projectes d'innovació tecnològica en startups, pymes i multinacionals. Amb Expertesa en User experience, User interface, serious games i humanització de processos.

Ha estat docent en l'àmbit universitari en l'àrea de videojocs i multimèdia.

Alex Gómez González alex.gomez.gonzalez@citm.upc.edu Professor col·laborador
Ana Belén Agredano Muñoz ana.belen.agredano@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Ana Belén Agredano Muñoz

Titulació:

 • Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals (ESCAC)
 • Màster en Rigging i CFx (UTAD)

Projectes i Experiències professionals:

Rigger a Minimo VFx encarregada de desenvolupar, mantenir i crear rigs per a produccions internacionals.

Interessada en el desenvolupament d'eines 3D per a artistes i en la seva aplicació a l'art.

Ha estat monitora de tallers de videoart, stop-motion i rigging a diversos festivals amateurs com FOCO o WOW entre d'altres.

Ha treballat també com a animadora i armaturista en curts de stop-motion. Per això té un coneixement i un interès general en la creació d'obres d'animació.

Anna Solanas Santacana anna.solanas@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Anna Solanas Santacana

Titulació: Graduat Superior en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol propi) UB-ESCAC

Projectes i Experiències professionals:

El 2001 va rodar (juntament amb en Marc Riba) com a projecte de final de carrera "El negre és el color dels déus" que es va convertir en el primer curtmetratge realitzat pels dos i que va marcar l'inici d'una col·laboració que ara compleix 20 anys.   

Amb la seva pròpia productora "I + G Stop Motion" (creada l'any 2004) han produït setze curtmetratges. Els projectes de "I + G Stop Motion" han participat en més de dos mil festivals dels cinc continents, recollint més d'un centenar de premis, entre els quals cal destacar una nominació als premis Goya, dos Mélies d'Argent al Millor Curtmetratge Europeu i un premi Gaudí. 

El març de 2013 van ocupar una de les sales del prestigiós Museo da Marioneta de Lisboa exposant tots els protagonistes dels seus projectes. Ha donat conferències en festivals d'animació internacionals: Anim'est de Bucarest (Romania), Animated Dreams de Tallin (Estònia), Multfilm de Krasnoyarks (Rússia), monstra de Lisboa (Portugal), FestAnka de Zilina (Eslovàquia) ..., i ha format part de jurats de festivals d'animació i cinema nacionals i internacionals.

Arturo Fuentes Calle arturo.fuentes@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
ARTURO FUENTES CALLE

Titulació: Graduat en Fotografia Computacional

Projectes i Experiències professionals:

Treballa en l'àmbit del processament d'imatge des d'una aproximació tecnològica i psicològica.
Investigador predoctoral en visió artificial en Computer Vision Center.
Especialista en tecnologia en Lang Iberia.
Desenvolupament de contingut audiovisual per a exhibició en Narrative Forces.
Desenvolupament de treballs com a artista visual.

Beatriz Martínez Navarro beatriz.martinez@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Beatriz Martínez Navarro

Titulació:

 • Graduada en Fotografia i Creació Digital (CITM/UPC)
 • Màster en Fotònica (UPC)
 • Doctoranda en Qualitat de la Imatge

Projectes i Experiències professionals:

Investigadora en sistemes de mesurament de la qualitat de la imatge en vídeo.

Coordinadora de les Pràctiques Externes i dels TFG del CITM. Responsable del Laboratori de Qualitat de la Imatge del CITM.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Comunicació Audiovisual
 • Estructura de la Imatge i Il·luminació
 • Escenaris 3D
 • Treball de final de grau
 • Il·luminació
Bruno Caldas Pires bruno.caldas@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Bruno Caldas Pires

Titulació:

 • Grau en Comunicació Social - Cine (Universidade Federal Fluminense, Brasil).
 • Màster en Interactive Telecommunications (New York University, EUA).
 • Doctorant en Belles Arts - Intel·ligència Artificial (Uniarts Helsinki).

Projectes i Experiències professionals:

Investigador en art i tecnologia, arts visuals, intel·ligència artificial, i tecnologies comunitàries.

Ha dissenyat el Master en Creative Computing de la universitat Elisava, i va ser el director de la seva primera edició.

Ha sigut professor de programació creativa a l'escola de formació professional Oi kabum!, a Rio de Janeiro per sis anys.

Va realitzar com a escriptor i realitzador cinematogràfic diversos projectes guanyadors de premis.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Art Digital
 • Narratives Digitals
Carla Molins Pitarch carla.molins@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Carla Molins Pitarch

Titulació:

 • Grau en Disseny (ELISAVA / UPF)
 • Bachelor of Arts (University of Southampton, UK)
 • Design & Technology MFA (Parsons, The New School, NY)
 • Investigadora doctoral Marie Skłodowska-Curie a ChromDesign-ITN, ELISAVA i UPF

Projectes i Experiències professionals:

Tecnòloga creativa, dissenyadora d’experiències i investigadora en comunicació científica. Conceptualitzant i desenvolupant experiències interactives per a apropar la complexitat científica a la societat.

Docent a ELISAVA, FH Joanneum, UTEC, The New School.

Estades de recerca a l’equip d'exhibicions de Science Gateway - CERN i a l'equip Tech de Domèstic Data Streamers.

Durant la seva estada a Nova York, va ser docent a Parsons. Visualització de la informació -del programa Strategic Design & Management BBA- i Metodologies de disseny -del Design & Technology MFA. Va col·laborar amb el Museu Nacional d'Història Natural (Washington DC, EE. UU.) I va ser investigadora a Brooklyn Research, treballant en el projecte Blips and Blobs, que ofereix la possibilitat de visualitzar diferents patrons de creixement de Physarum polycephalum, descodificant senyals capturats des de satèl·lits meteorològics NOAA.
En 2017 col·labora amb John Sharp i Colleen Macklin en el seu llibre Iterate: Ten Lessons in Design and Failure (2019) conceptualitzant els diagrames del llibre al costat de Tuba Ozkan.

Anteriorment, va ser directora de disseny digital a revistes RBA, a més de directora d’art i dissenyadora motion graphics per múltiples clients.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Treball de final de grau
Carles Sora Domenjó carles.sora@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Carles Sora Domenjó

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (Universitat Politècnica de Catalunya)
 • Màster en Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius (Universitat Pompeu Fabra)
 • Doctor en Comunicació Digital (Universitat Pompeu Fabra)

Projectes i Experiències professionals:

Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Investigador col·laborador del Grup de recerca DIGIDOC de la UPF.

Ha estat professor del Departament de Comunicació de la UPF fins al 2019 i també ha impartit docència a la UB, ELISAVA i BAU. Va ser, del 2017 al 2019, Fulbright Postdoctoral Fellow al Massachusetts Institute of Technology (MIT) dels Estats Units d’Amèrica.

Ha participat en 9 projectes competitius de recerca. Va publicar la seva tesi doctoral a UOC Press Comunicación (Temporalidades Digitales, 2016). Ha publicat articles en revistes indexades i ha estat revisor de diverses revistes acadèmiques estatals i internacionals, així com d'agències d'avaluació de recerca europees.

Ha presentat el seu treball acadèmic i artístic en diversos fòrums internacionals com Ciutat de Quebec, París, Buenos Aires (VE), Mèxic DF, Bristol (i-Docs), Lisbone, Lugano (ECREA), Boston (MIT) o CCCB (Barcelona).

Ha treballat en més de 25 projectes professionals d'arts visuals, teatre i difusió científica. Va ser membre fundador de l’estudi de projectes expositius Touché (2009-2012) i director del programa de postgrau Escena Digital (2010). Va ser fundador del programa d'incubació Starting Lab i coordinador del Grau en Comunicació Audiovisual de la UPF. La seva activitat acadèmica l’ha dut a fer més de 40 conferències en diverses universitats, congressos i centres culturals, destacant Emerson College (Boston), MIT (Boston) i UPV (València).

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Cultura Visual
 • Cultura Digital
 • Disseny Interactiu
 • Art Digital
 • Narratives Digitals
Carlos Monte Salvador carlos.monte@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Carlos Monte Salvador

Titulació:

 • Llicenciat en Belles Arts (especialitat Disseny) per la Universitat de Barcelona.
 • Màster Oficial en Cinema i Televisió per la Universitat Ramon Llull.
 • Doctor en Comunicació per la Universitat Ramon Llull.

Projectes i Experiències professionals:

Professor associat a Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (UPC).  

Professor associat a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL). 

Professor associat a la Facultat de Comunicació (UPF i BSM). 

Professor adscrit a la càtedra de TV i Nous Mitjans de l'Escola Internacional de Cinema i TV (San Antonio de los Baños, Cuba).

Responsable de continguts en Efímero Films Barcelona.

Consultor independent en Comunicació, especialitzat en Storytelling Organitzacional i Transmedia Storytelling.

Assessor Internacional de les convocatòries oficials de Nous Mitjans del MinTIC (Ministeri de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i Proimatges, Govern de Colòmbia.

Assessor i Jurat internacional de la convocatòria oficial per a Fons de Foment Cinematogràfic i Audiovisual de l'ICAU, Govern de l'Uruguai.

Mentor de projectes transmèdia a #NarraElFuturo (Creative Commons Film Fest & New Media de Bogotà, Co.)

Mentor als tallers de creació de Realitat Virtual i Mixta de Garatge Stories (Cannes XR Challenge, LHXR, Sitges International Film Festival...)

Conferenciant a Congressos Internacionals diversos (Bogotà, Buenos Aires, Kazan, Medellín, París...)

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Producció Transmedia
Carlos Pulpón Alcolea carlos.pulpon@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
CARLOS PULPÓN ALCOLEA

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (CITM/UPC).
 • Postgrau en Postroducció Audiovisual Avançada (CITM/UPC).
 • Màster en Animació i Efectes Especcials per a Cinema i Sèries (ESCAC).

Projectes i Experiències professionals:

Actualment, treballa com a professor a CITM, i també fa classes a CENTA i ESCAC. Coordina l'equip del Laboratior de VFX de l'ESCAC, fent projectes interns i externs relacionats amb l'àmbit dels VFX.

 

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Modelatge 3D
 • Projectes
Carolina López Caballero carolina.lopez.caballero@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Carolina López Caballero

Titulació:

 • Graduada en Belles Arts (Universitat de Barcelona)
 • B.A.Honours Degree in Animation (West Surrey College of Art & Design, Anglaterra)

Projectes i Experiències professionals:

Present:

Directora d'Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya.

Comissària de la Secció Oficial Competitiva d'Animació de FICG Mèxic (Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, Mèxic).

Comissària convidada a Animario, Festival Internacional d'Animació Contemporània de Madrid.

Anterior:

Directora de Xcèntric, el cinema del CCCB. 12 anys de temporades anuals de projeccions, activitats pedagògiques i publicacions.

Comissària de cicle audiovisual itinerant From Doodles to Pixels, Over 100 Years of Spanish Animation. (AC/E-CCCB). Projecció al festival d'Annecy, el MoMA de NY i 30 seus internacionals més. Publicació amb Cameo.

Comissària de l'exposició Metamorfosi, visions fantàstiques de Starewitch, Švankmajeels Germans Quay (CCCB i La Casa Encendida de Madrid).

Realitzadora de publicitat a Tesauro SL (Madrid i Barcelona) i Group Films (Barcelona)

Guionista i realitzadora independent TV (TVE, Canal Plus)

Productora creativa i realitzadora MTV Music Television a la seu de Miami (USA).

Cocreadora, programadora i coordinadora de la secció oficial Anima't. Sitges. Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 10 anys de programes, exposicions i publicacions.

Animadora i realitzadora independent

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Animació 2D
 • Animació 3D
 • Cultura Visual
 • Projectes
Cintia Coll Boned cintia.coll@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
CINTIA COLL BONET

Titulació:

 • Grau en Fotografia i creació digital.
 • Màster en VFX per cinema i televisió.

Projectes i Experiències professionals:

Compositora digital de produccions audiovisuals internacionals i nacionals. Ha participat en la creació dels efectes visuals per pel·lícules com: Shazam! Fury of the gods, Blue Beetle i The Witcher, entre d'altres.

Clara Laguillo Abbad clara.laguillo@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Clara Laguillo Abbad

Titulació:

 • Llicenciada en Humanitats (UAB).
 • Màster en Filosofia contemporània i Màster en Teoria i Filosofia de l'Art Contemporani (UAB).
 • Doctora en Filosofia especialitzada en Estètica (UAB).

Projectes i Experiències professionals:

Actualment, coordina i és docent al Màster de Comissariat en Arts Digitals (ESDI - URL)
Corresponsable de la concepció del programa de formació (crear) SITUACIONS, impulsat pel centre d'arts Santa Mònica (Bcn) - any 2022.
Col·laboració bimensual de continguts a la web del Cercle Tecnològic de Catalunya.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Cultura Visual
 • Indústria de l'Art Digital
Daniel Hurtado Torres daniel.hurtado.torres@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Daniel Hurtado Torres

Titulació:

 • Llicenciatura en Història (Universitat de Barcelona)
 • Postgrau en Guió de cinema i televisió (Universitat de Barcelona-IL3)
 • Màster en Formació de Professorat (Universitat de Barcelona)
 • Doctorat en Didàctica. Gamificació, videojocs i realitat virtual (Universitat de Barcelona)

Projectes i Experiències professionals:

Investigador en l'àrea del disseny de jocs i serious games aplicats a les Ciències Socials, amb participació en projectes competitius d'investigació i publicació d'articles científics.

Docent universitari i formador de docents en els àmbits del disseny de jocs, la narrativa i el disseny d'interfícies i experiència d'usuari (UI/UX).

Alterna la docència amb treballs professionals com a Guionista i Narrative Designer de videojocs.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Disseny de Videojocs
 • Game Design
 • Gamificació
 • Realitat virtual
 • Narratives Digitals
David Sánchez Carreras david.sanchez-carreras@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
David Sánchez Carreras

Titulació: Graduat en Multimèdia (CITM/UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Professor especialista en programació web dinàmica, bases de dades i aplicacions web.

Coordinador de l'àrea Mobilitat Internacional del CITM.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Interacció Humà-Computadora
 • Projectes
 • Programació Web Dinàmica i Bases de Dades
 • Aplicacions Web d'Última Generació
 • Treball de final de grau
Elisabet Fonts Gonzalez elisabet.fonts@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Elisabet Fonts González

Titulació:

 • Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UVIC)
 • Doctorant en l'àmbit de la ciència i noves tecnologies

Projectes i Experiències professionals:

Docent a ENTI- UB, UVIC, Teknós i UPC.

CEO d'Applicamos.

Dissenyadora de personatges i entorns d’aplicacions per a: Nació Digital, Play Creatividad, Clipouneds, UVIC, Gotika group i Play Attitude.

Animadora 3D a un curtmetratge dirigit per Athony Wong de Pixar/Disney.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Animació 3D
Esen Kücüktütüncü esen.kucuktutuncu@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Esen Kücüktütüncü

Titulació:

 • Grau en Fotografia i Vídeo.
 • Màster en Sistemes Cognitius i Media Interactiva.
 • Doctorat en Psicologia Clínica (activa).

Projectes i Experiències professionals:

Investigació sobre entorns virtuals socials i desenvolupament d'agents virtuals.

Eulalia Febrer Coll eulalia.febrer@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
EULALIA FEBRER COLL

Titulació:

 • Grau Professional en l'Especialitat de Guitarra Clàssica
 • Titulació Superior en Etnomusicologia
 • Màster en Música com a Art Interdisiplinari
 • Doctora en Música Popular

Projectes i Experiències professionals:

Professora al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, en l'especialitat de musicologia.
Professora a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), pels màsters de Gestió i producció d'esdeveniments culturals, Pedagogia Musical i Investigació musical.
Directora de projecte a eDojo SL. Impulsora de projectes com GameSound, All Stars Arena o eFeminism. Col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya i INDESCAT en esdeveniments presencials i en línia.
Cofundadora i coordinadora del Grup de Recerca Musicològica de Menorca (Institut Menorquí d'Estudis) i del Laboratori de Recerca Musical a Barcelona. Col·laboració amb Esport Talent Canarias.

Francesc Vilanova Rossell francesc.vilanova@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Francesc Vilanova Rossell

Titulació:

 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
 • Màster en Disseny i Producció per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Projectes i Experiències professionals:

Emprenedor reincident i Product Leader amb més de 20 anys d'experiència en start-ups (Sam, Zinkia, Pyro Studios), scale-ups (Stubhub, PuppySpot, Digital Fuel Capital) i multinacionals (FlightCentre Travel Group).

Actualment cofundador d'Agent Studio, una agència de desenvolupament enfocada a aplicar en entorns reals la intel·ligència artificial generativa.

Mentor en product discovery, tant en projectes universitaris com per altres empreses. 

Irene Ferrer Rosillo irene.ferrer.rosillo@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Irene Ferrer Rosillo

Titulació:

 • Llicenciatura en Belles Arts (Universitat Politècnica de València).
 • Màster en Professorat Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat (Universidad de Córdoba).
 • Màster en Representació i Disseny en Enginyeria i Arquitectura (Universidad de Córdoba)
 • Doctorat al programa Art: Producció i Investigació (Universitat Politècnica de València)

Projectes i Experiències professionals:

Investigadora a l'àrea de l'animació 2D amb focus en el rol narratiu que representa l'arquitectura al guió d'animació.

Ha estat docent i tutora de projecte final a l'àmbit de la formació professional a l'àrea de l'animació 2D.

Ha treballat com a concept artist per a la indústria de l'animació en estudis com BRB Internacional i Lotura Films i en la indústria del videojoc a l'empresa Mybo Games.

Irene Sola Muñoz irene.sola.munoz@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
IRENE SOLA MUÑOZ

Titulació:

 • Graduada en Enginyeria Multimèdia per la Universitat Ramon Llull (URL)
 • Màster en User Experience per la Universitat Ramon Llull (URL)
 • Global Management Programme per IESE Business School-Universidad de Navarra & Universitad Telefónica

Projectes i Experiències professionals:

Actualment, és consultora sènior UX Designer a l'agència Fail Fast, treballant per empreses internacionals majoritàriament en projectes del sector industrial com a especialista creant i gestionant l'HMI de diferents productes. 

Anteriorment, ha treballat com a consultora sènior d'enginyera de sistemes HMI a Automobili Lamborghini S.p.A i a SEAT/Cupra, sent responsable de la millora de l'experiència d'usuari dels sistemes d'infoentreteniment.

Jafet Garcia Amenos jafet.garcia@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
JAFET GARCIA AMENOS

Titulació: Màster en Animació 3D (IDEC - Universitat Pompeu Fabra)

Projectes i Experiències professionals:

Artista plàstic amb trajectòria internacional des de 2012.
Freelance Visual Artist.
Professor de Pintura a la Barcelona Academy of Art.
CEO de DrawScope. Des del 2019 fabrica i distribueix a escala internacional eines d'innovació per artistes.
Director i creador de la pel·lícula Fantasia-19.

José Luis Eguia Gómez eguia@ege.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
José Luis Eguia Gómez

Titulació:

 • Llicenciat en Belles Arts (UB)
 • Doctor en Comunicació Digital Interactiva (Universitat de València)

Projectes i Experiències professionals:

CEO de Digital Work Force.

Investigador en videojocs i gamificació de l'educació. Membre del departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Membre de l'Associació de Recerca de Jocs en suport digital (DIGRA). Membre del Grup de Recerca GIE-UPC.

Ha publicat llibres en gamificació i disseny gràfic, articles en revistes acadèmiques i dóna conferències internacionals sobre noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Fonaments del Disseny
 • Disseny Gràfic
Josep Serrano Recuero josep.serrano.recuero@citm.upc.edu Professor col·laborador
Josep Torelló Oliver josep.torello@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Josep Torelló Oliver

Titulació:

 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual (UB)
 • Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts (UB)
 • Doctor en Comunicació Audiovisual

Projectes i Experiències professionals:

Recerca Postdoctoral a la St. Petersburg State University (Russian Federation).

Membre del Grup de Recerca consolidat i interuniversitari reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 604): Laboratori de Mitjans Interactius.

Responsable d'UPC Arts.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Comunicació Audiovisual
 • Història de l'Art
 • Narrativa Audiovisual
Lasse Löpfe lasse.lopfe@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Lasse Loepfe

Titulació: Doctor en Ciències Ambientals (UAB)

Projectes i Experiències professionals:

Trajectòria professional:

2010 - 2014: Post-Doc Research fellow UPC, UCIII, CREAF
2015 - 2016: CTO, GKT Studios
2017- 2018: CTO, DefyU Technologies
2014 - actualitat: Freelance game designer

Projectes en els quals ha participat:

Danger Room: https://store.steampowered.com/app/852250/Danger_Room_VR/

Janken Cards: https://store.steampowered.com/app/527210/Janken_Cards/

DefyU: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DefyUTechnologies.DefyU

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació d'Entorns Virtuals
 • Game Design
 • Data Analysis
Laura Ginès Bataller laura.gines.bataller@citm.upc.edu Professor col·laborador
Marc Bellmunt Soler marc.bellmunt@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Marc Bellmunt Soler

Titulació: Doctorat en Periodisme, Mitjans de Comunicació i Cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Projectes i Experiències professionals:

Doctorat en Periodisme, Mitjans de Comunicació i Cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​amb gran vocació docent, s'ha especialitzat en llenguatge i tècniques audiovisuals, així com en comunicació i crítica i representació culturals. Ha impartit assignatures d'aquests àmbits a diferents Universitats i centres educatius, així com al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Marc Ripoll Tarré marc.ripoll.tarre@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Marc Ripoll Tarré

Titulació:

 • Graduat en Multimèdia i Animació 3D
 • Màster en Disseny 3D (Media Arte Institute)
 • Curs de còmic i il·lustració (Escola Joso)

Projectes i Experiències professionals:

CEO and Lead Artist a The Game Forger.

Professor de disseny 3D i videojocs a BAU i ETSEIB; i al màster en Disseny i Creació de Videojocs de la UPC School.

Coordinador dels cursos de desenvolupament de videojocs al TEC de Monterrey, Mèxic.

Àrees de expertise:

Modelatge i animació 3D

Game design

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació d'Entorns Virtuals
Marc Virgili Torrent marc.virgili.torrent@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Marc Virgili

Titulació:

 • Grau en Fotografia i Creació Digital (CITM/UPC)
 • Postgrau en Fotoperiodisme
 • Postgrau en Postproducció, Motion Graphics i Visual Effects

Projectes i Experiències professionals:

Team Manager de l'àrea de Continguts Digitals/CGI a EGM Laboratoris Color.

Especialista en Fotografia Industrial i Publicitària.

Pilot i Operador de Drones Habilitat per AESA.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Producció Fotogràfica
 • Estructura de la Imatge i Il·luminació
Maria Gonzalez Otero maria.gonzalez.otero@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
María González Otero

Titulació:

 • Graduada en Fotografia i Creació Digital (CITM/UPC)
 • Màster en Direcció de Fotografia Cinematogràfica (ESCAC)

Projectes i Experiències professionals:

Directora de fotografia

Experta en publicitat i comunicació audiovisual

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Comunicació Audiovisual
María Leonor Balbuena Palacios maria.leonor.balbuena@citm.upc.edu Professor col·laborador
Maria Pagès Rovira maria.pages@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Maria Pagès Rovira

Titulació:

 • Llicenciada en Comunicació Audiovisual (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Doctora en Animació (BAU-Universitat de Vic-UCC)

Projectes i Experiències professionals:

Després de llicenciar-se en Comunicació Audiovisual i d'haver gaudit d'una beca als Maine Media Workshops and College Filmmaking (USA), comença a treballar en animació per a Fílmax a El Cid: La Leyenda (2003). Ha col·laborat amb la Filmoteca de Catalunya per a la restauració del film d’animació Érase una vez… (1950).

El seu treball de recerca sobre el cinema d’animació l'ha portada a publicar a diversos llibres i revistes científiques, així com a participar en fòrums d’animació espanyola. Ha organitzat dos fòrums d’animació amb la Dra. Teresa Martínez i ha coordinat la publicació Dones i animació: la indústria des dels marges (Quaderns Bau, 2016).

Com a il·lustradora, publica sovint per a SdEdicions. Becada per Dones Visuals (2020), actualment treballa en un projecte de recerca per fer un documental animat sobre l’animadora Pepita Pardell i un treball sobre actrius còmiques secundàries com ara Mary Santpere.

Àrees de expertise:

Cinema espanyol.

Cinema d'animació.

Animació tradicional/2D.

Perspectiva de gènere.

Actrius i comèdia durant el franquisme.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Animació 2D
Marta Fernández Ruiz marta.fernandez.ruiz@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Marta Fernández Ruiz

Titulació:

 • Grau en Comunicació Audiovisual (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Màster en Investigació Aplicada a Mitjans de Comunicació (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Doctorat en Game Studies (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Màster en Formació de Professorat (Universidad Rey Juan Carlos)

Projectes i Experiències professionals:

Investigadora en l'àrea dels Game Studies amb interès en l'experiència d'usuari i la intersecció entre les humanitats i la tecnologia.

Ha estat docent en l'àmbit universitari i en el de formació professional en l'àrea de videojocs, mitjans interactius i transmèdia.

Ha treballat en la creació i edició de continguts multimèdia, en la implementació d'interfícies d'usuari i en la gestió de projectes orientats a la formació esportiva.

En 2014 cofundar Labhipermedia, spin off de la Universitat Carlos III de Madrid.

Ha publicat en revistes nacionals i internacionals com Icono 14, Brumal, Teknokultura, Computers and Education i Education and Information Technologies.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Narrativa Audiovisual
 • Producció Transmedia
Miguel Miranda Gonzalez miguel.miranda.gonzalez@citm.upc.edu Professor col·laborador
Miquel Bigas Tañá miquel.bigas@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Miquel Bigas Tañà

Titulació:

 • Tècnic en Gràfica Publicitària (Escola d'Art de Vic)
 • Graduat en Fotografia (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Cap de projectes a La Farinera, Centre d'Arts Visuals de Vic.

Més de 10 anys d'experiència treballant en postproducció d'imatge i CGI.

Col·laborador del Laboratori CGI del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM).

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Il·luminació
 • Projectes
Mireia Plans Farrero mireia.plans.farrero@citm.upc.edu Professor col·laborador
Mónica Martín Mínguez monica.martin.minguez@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Mónica Martín Mínguez

Titulació:

 • Grau en Multimèdia
 • Cursant actualment el Master Advanced Programming AAA Videogames (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Va començar la seva experiència com a docent l'any 2009 fent un voluntariat de classes d'informàtica durant tres anys.

Mentre estudiava a la universitat, va realitzar diferents Workshops de Blender al Mercat de la Tecnologia.

Des del 2017 ha estat docent de disseny i desenvolupament de videojocs amb Unity a diferents centres de Cicle Formatiu de Grau Superior i Mitjà.

En l'àmbit personal sempre participa en les diferents Game Jams que se celebren tant a Barcelona com en línia.

Neus Soler Labajos neus.soler@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Neus Soler Labajos

Titulació:

 • Diplomatura en Ciències Empresarials (1996, Universitat de Barcelona)
 • Màster en Gestió i Tècniques Superiors de l'Empresa - Executive MBA (1997, Universitat de Barcelona)
 • Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2006, Universitat Oberta de Catalunya)
 • Postgrau en Social Media i Community Management (2013, Universitat de Barcelona)

Projectes i Experiències professionals:

Consultora especialitzada en màrqueting digital (2013-actualitat).

Membre del grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC, i2TIC, i autora de diverses publicacions envers el màrqueting (2013-actualitat).

Formadora i docent universitària i empresarial: UOC, IQS, CITM-UPC, ENTI-UB, CETT-UB (2006-actualitat).

Directora Comercial i de Màrqueting a Glame, S.A., agència comercial a Espanya de diversos fabricants europeus de productes de moda íntima, complements de vestir, roba i peces de bebè, i productes tèxtils per a la llar (1994-2013).

Responsable de Relacions Internacionals a Camins Technologies, S.A., actualment InterCath BioMedical Software & Technologies, centre d'investigació i implementació de tecnologies i solucions biomèdiques (1991-1993).

Adjunta a la Direcció Tècnica a l'empresa de serveis de telemàrqueting Promofon, S.A. (1987-1991).

Àrees de expertise:

Emprenedoria

Màrqueting

Investigació de mercats

Comportament del consumidor

Noemí Blanch de la Cueva noemi.blanch@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Noemí Blanch de la Cueva

Titulació:

 • Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona)
 • Màster en Gamificació i Narrativa Transmedia (IEBS)
 • Màster en Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos (GR Institute)
 • Tècnica d'igualtat i cursant màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB)

Projectes i Experiències professionals:

Consultoria de projectes de gamificació i serious games en diferents àmbits: participació ciutadana, reciclatge, lideratge, emprenedoria i educació, entre d'altres.

Àrees de expertise:

El poder del joc

Gamificació

Serious games

Gènere i habilitats

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Gamificació
Noemí de Trastamara-Fernández Grau noemi.de.trastamara@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Noemí de Trastamara - Fernández Grau

Titulació:

 • Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UB)
 • Màster en Arts Visuals (UB)
 • Màster en Disseny Multimèdia (New York University)

Projectes i Experiències professionals:

Fundadora de Coloresdelaire, empresa multidisciplinària de la imatge.

Experta en comunicació i disseny gràfic.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Disseny Gràfic
Núria Nia Garcia Campos nuria.garcia.campos@citm.upc.edu Professor col·laborador
Núria Riba Roqué nuria.riba@citm.upc.edu Professor col·laborador
Oriol Boira Ricart oriol.boira@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Oriol Boira Ricart

Titulació:

 • Graduat en Multimèdia (CITM/UPC)
 • Postgrau en Realitat Virtual (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Game designer, productor i desenvolupador de més de 200 videojocs publicats. Co-director de projectes d'R+D+I de temàtiques multimèdia.

Divulgador tecnològic a RAC1 i Catalunya Ràdio. Membre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Autor de llibres sobre videojocs i gamificació.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Tecnologies Multimèdia Aplicades
 • Disseny de Videojocs
Paloma González Díaz paloma.gonzalez@citm.upc.edu Professor col·laborador
Pau Ros i Morejón pau.ros.morejon@citm.upc.edu Professor col·laborador
Pedro Omedas Morera pedro.omedas@citm.upc.edu Professor col·laborador
Salvador Bolarin Molina salvador.bolarin@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Salvador Bolarin Molina

Projectes i Experiències professionals:

Director de The Velocity dot Art, un estudi creatiu especialitzat en fotografia, postproducció, retoc avançat, CGI i efectes especials.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Postproducció i efectes especials
Xavier Manzanares Gonzalez xavier.manzanares@citm.upc.edu Professor col·laborador

Sortides professionals

Treballaràs amb diferents formats, llenguatges i continguts visuals com són la fotografia, la il·luminació, la cinematografia, les aplicacions interactives o els videojocs, adquirint les bases tècniques necessàries per al tractament creatiu digital de cada format. Alhora, t 'aproparàs a la indústria del disseny digital, l 'animació i la gamificació, aplicant també els coneixements necessaris de gestió, emprenedoria i màrqueting.

Tot això participant tant de projectes individuals com en equips multidisciplinaris basats en l'entorn del mercat professional del disseny i l 'art digital.

 • Artista animador 2D i 3D.
 • Productor/a i realitzador/a de continguts audiovisuals.
 • Productor/a i realitzador/a d'efectes visuals.
 • Director/a i tècnic/a d'art, fotografia i il·luminació digital.
 • Dissenyador/a gràfic.
 • Desenvolupador/a de personatges.
 • Especialista en CGI i processament d'imatge.
 • Especialista en digitalització gràfica.
 • Creatiu publicitari.
 • Dissenyador/a d'experiència d'usuari.
 • Dissenyador/a d'aplicacions interactives.
 • Especialista en gamificació digital.
 • Dissenyador/a i gestor/a de continguts audiovisuals per a màrqueting i comunicació.

Entitats i Empreses Col·laboradores

Testimonis i notícies

Notícies

Testimonis

Cursar aquest grau ha estat un camí de descobriments que m'ha conduït al que realment m'agrada: la creació d'escenaris 3D. He après molt al CITM i també dels meus companys. Aquests han suposat una competència sana que em motivava a millorar els meus projectes i també, alhora, han estat els millors col·laboradors que qualsevol aprenent pot tenir, sobretot en els treballs en equip. Un cop vaig esbrinar el tipus de sector en el qual volia treballar, amb molta dedicació vaig anar construint el meu portafolis que, a poques passes de graduar-me, em va portar a la meva primera feina.
Miki Gual Ortega, graduat en Disseny, Animació i Art Digital
Testimonis
El grau ha estat una experiència enriquidora que m'ha permès superar reptes i explorar diferents àmbits de l'art digital. Les assignatures i els treballs en equip han contribuït al meu creixement personal i professional. En finalitzar el grau, he descobert que hi ha moltes àrees en les quals vull seguir explorant. Gràcies al projecte Cupra Gamied Car, que vaig començar l'últim any, he iniciat la meva carrera professional al departament de Visualització de SEAT, treballant per a l'enginyeria EDAG, on continuo aprenent i creant.
Carla Galí Villén, graduada en Disseny, Animació i Art Digital
Testimonis

Notícies

Renato Roldán, storyboard artist d'Star Wars Outlaws, comparteix el seu treball amb l'estudiantat CITM
Renato Roldán, storyboard artist d'Star Wars Outlaws, comparteix el seu treball amb l'estudiantat CITM
16-01-2024
El passat dijous 11 de gener, els estudiants de l'assignatura d'Animació Avançada de 3r curs del grau en Disseny, Animació i Art Digital van tenir una oportunitat excepcional: una xerrada virtual amb Renato Roldán, director d'art i animador. Renat...
L'alumnat CITM descobreix l'animació màgica de Super Mario Bros
L'alumnat CITM descobreix l'animació màgica de Super Mario Bros
10-10-2023
El dimecres 4 d'octubre, els estudiants de l'assignatura d'Animació Avançada de 3r curs del grau en Disseny, Animació i Art Digital van tenir el plaer d'assistir a una xerrada virtual a càrrec de Christian Dan, animador 3D de la pel·lícula Súper M...
La sèrie Arcane de Netflix, protagonista d'una ponència del grau en Animació
La sèrie Arcane de Netflix, protagonista d'una ponència del grau en Animació
22-05-2023
El dijous 11 de maig, els estudiants de l'assignatura d'Animació 3D de 2r curs del grau en Disseny, Animació i Art Digital van tenir el plaer d'assistir a una xerrada a càrrec d'Alexandra Guglieri, animadora 3D de l'exitosa sèrie Arcane de Netflix...
Canal Terrassa: "El CITM posa al dia els plans d'estudis dels graus en Multimèdia i en Disseny, Animació i Art Digital"
Canal Terrassa: "El CITM posa al dia els plans d'estudis dels graus en Multimèdia i en Disseny, Animació i Art Digital"
24-04-2023
Canal Terrassa es fa ressò de les novetats en els graus CITM per al pròxim curs acadèmic 2023-2024: el grau en Multimèdia evoluciona cap al grau en Disseny Digital i Tecnologia Multimèdia i el grau en Disseny, Animació i Art Digital amplia el seu pla d'estudis a un 4t any.

Veure vídeo
L'alumni Eduard Suñol, ponent de luxe al grau en Animació
L'alumni Eduard Suñol, ponent de luxe al grau en Animació
09-11-2022
El dimecres 2 de novembre, els estudiants de l'assignatura d'Animació Avançada de 3r curs del grau en Disseny, Animació i Art Digital van tenir el plaer d'assistir a una ponència d'Eduard Suñol, exalumne del CITM, que ha tornat al Centre per expli...
Diari de Terrassa: "Terrassa vol ser la incubadora del sector dels videojocs"
Diari de Terrassa: "Terrassa vol ser la incubadora del sector dels videojocs"
28-07-2022
Terrassa ja és un referent en la producció cinematogràfica i publicitària de la mà del Parc Audiovisual de Catalunya i de la Terrassa Film Office. La ciutat vol ara fer un pas més i convertir-se en una autèntica incubadora de l'art digital, multimèdia i, en especial, dels videojocs. L'instrument per aconseguir-ho és un nou Pla d'Impuls i Dinamització del Sector Audiovisual.

Llegir article
Terrassa Digital: "El CITM i Cupra dissenyen un projecte per a jugar al cotxe del futur"
Terrassa Digital: "El CITM i Cupra dissenyen un projecte per a jugar al cotxe del futur"
04-07-2022
El CITM i les empreses del sector de l'automoció CUPRA i EDAG Spain han posat en marxa 'CUPRA Gamified Car', un projecte d'innovació i laboratori d'idees basades en la gamificació per pensar com serà el cotxe del futur. Les tecnologies digitals aplicades al món de l'automoció ofereixen una oportunitat per explorar noves experiències multimèdia i socials.

Veure reportatge
El País: "La artista digital Anna Carreras y el pelotazo de los NFT"
El País: "La artista digital Anna Carreras y el pelotazo de los NFT"
10-01-2022
Anna Carreras, artista digital i professora del CITM, crea i ven art generatiu, és a dir, art creat mitjançant sistemes computacionals, algoritmes creats amb un ordinador. La irrupció dels NFT (non fungible token) ha suposat una autèntica revolució en termes econòmics per a la venda d'aquest tipus d'art.

Llegir reportatge
Catalunya Ràdio: La UPC estrena el Lab Creativitat 360
Catalunya Ràdio: La UPC estrena el Lab Creativitat 360
21-02-2020
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC ha posat en marxa el projecte "Lab Creativitat 360", a través del qual podran desenvolupar projectes audiovisuals immersius i experimentar amb nous formats. Explica el projecte a Catalunya Ràdio Carles Sora, nou director del CITM.

Escoltar àudio complet
Diari de Terrassa: Nou grau en Disseny, Animació i Art Digital
Diari de Terrassa: Nou grau en Disseny, Animació i Art Digital
20-04-2017
El Diari de Terrassa es fa ressò de la implantació del nou grau en Disseny, Animació i Art Digital a partir del proper curs al CITM. Amb aquests estudis, el CITM reforçarà la seva experiència en tecnologies multimèdia i videojocs, àmbits en els quals ja imparteix dos graus que són els referents en Multimèdia i en Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

Llegir més

Vídeos

Saló de l'Ensenyament 2024
Saló de l'Ensenyament 2022
"L'Art darrere de GRIS", amb Conrad Roset. Lliçó Inaugural del CITM (curs 2021-2022)
Estudia el grau en Disseny, Animació i Art Digital al CITM
ENTER a la UPC: Coneix l'àmbit de Disseny i Tecnologia Multimèdia
Lliçó Inaugural dels Estudis del CITM (curs 2020-2021): "The Future of Multimodal Human-Computer Interaction"
Vídeo resum de la Jornada XR Education
Saló de l'Ensenyament 2019
Saló de l'Ensenyament 2018
Acte de Graduació del CITM 2018
Barcelona Games World 2017
Winter CITMFest 2017
Saló de l'Ensenyament 2017

Treballs dels estudiants

A Merchant's Journey
A Merchant's Journey
Grau en Animació
Piet Mondrian
Piet Mondrian
Grau en Animació
Revenge
Revenge
Grau en Animació
Cartes Tarot
Cartes Tarot
Grau en Animació
Matte Painting
Matte Painting
Grau en Animació
Matte Painting
Matte Painting
Grau en Animació
Rotten Soul
Rotten Soul
Grau en Animació
Cartes Tarot
Cartes Tarot
Grau en Animació
Matte Painting
Matte Painting
Grau en Animació
Cartes Tarot
Cartes Tarot
Grau en Animació
Shatter Art
Shatter Art
Grau en Animació
Escenari 3D
Escenari 3D
Grau en Animació

Sol·licita Informació

Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 des de l'estranger o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Quins estudis t'interessen?


* Camps obligatoris

 

Enviar