Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies

Protocols COVID-19 per al desenvolupament d'activitats del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

Aquests protocols estan subjectes a revisió permanent. Tots els professors i estudiants del CITM han de vetllar pel seu compliment.

Jornades de portes obertes

Campus


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
El nom d'usuari no és un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Estudiants de nou ingrés
+ info

Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia

Informació general

Presentació

Vols ser part de la indústria del disseny digital i les noves tecnologies, dissenyant i desenvolupant productes i serveis digitals multimèdia innovadors i creatius?

Forma't per obtenir el perfil de dissenyador digital i desenvolupador de continguts interactius multimèdia, una de les ocupacions més demandades del sector TIC en l'àmbit nacional i internacional, amb grans perspectives de futur.

La teva millor elecció és estudiar a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 • Amb l'aval de més de 25 anys de privilegiada experiència formativa en creació i desenvolupament multimèdia, amb una xarxa d'alumnis que lideren el sector.
 • És un referent a l'Estat amb el suport de diverses empreses líders del sector digital, nacionals i internacionals.
 • Obtindràs un títol oficial.
 • Podràs fer pràctiques professionals en empreses.
 • Rebràs orientació per a la teva projecció professional i t'assessorarem en entrevistes de treball per donar-te a conèixer a les empreses del sector.

Aquest grau s'imparteix al TR12 (c/ de la Igualtat, 33, Terrassa). Coneix el centre amb aquest tour virtual 360º per les seves instal·lacions.

Al curs acadèmic 2023-2024, el grau en Multimèdia (pla 2009) entra en procés d'extinció.

Grau en Multimèdia (Pla 2009)

Objectius docents

L'objectiu del grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia és formar professionals que siguin capaços de dissenyar i desenvolupar productes, continguts i serveis digitals multimèdia i interactius, caracteritzats per un alt grau d'innovació i creativitat. El grau relaciona de manera interdisciplinària els àmbits de la programació per a diferents suports i dispositius, la creació artística, el disseny i la producció audiovisual, l'animació, la gestió de projectes i la comunicació aplicada a la indústria de les aplicacions interactives, sota una sòlida formació tècnica i científica de les tecnologies multimèdia. El grau també dota els estudiants d'una especial sensibilitat cap a les persones destinatàries dels continguts i aplicacions, a més de fomentar la reflexió crítica respecte a les tecnologies digitals, reflexionant sobre els avantatges i el context d'aplicació de diferents tecnologies, així com de les seves implicacions socials i ètiques.

Durant els estudis aprendràs a dissenyar i desenvolupar projectes, aplicacions i entorns interactius, immersius de realitat virtual i augmentada, instal·lacions tangibles interactives, solucions web, aplicacions mòbils, videojocs, spots publicitaris interactius, efectes visuals, així com imatges i vídeos basats en continguts 2D i 3D. També tindràs la possibilitat participar en projectes i laboratoris de creació on col·laboraràs amb empreses líders de la indústria digital. La formació rebuda et permetrà conèixer les últimes tendències del mercat digital, així com els models de negoci predominants, fomentant la teva capacitat d'adaptar-te a un món tecnològic en constant canvi.

Dades generals

El grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia és un títol universitari oficial de grau, adaptat a l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5 € addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

Qualitat de la titulació

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa al Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

Informació acadèmica

En aquest apartat trobareu la normativa acadèmica i els plans de suport que apliquen a la titulació.

Requisits d'accés i matrícula

Preinscripció universitària
La preinscripció als estudis oficials s'ha de fer mitjançant el procés de preinscripció universitària descrit al web de la Generalitat de Catalunya.

Nota de tall del curs 2023-2024: 7,370
Codi de preinscripció: 31121
Preinscripció universitària

Els estudis que permeten l'accés a aquesta titulació oficial són:

1. Batxillerat en qualsevol modalitat i les PAU.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Haver finalitzat els estudis de batxillerat en qualsevol modalitat.
 2. Superar la prova d'accés a la universitat (PAU). Podeu consultar els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s'aplicaran per a l'accés a la universitat. També pots consultar la Taula de ponderacions de les matèries en el graus del CITM.
 3. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 0 - Pau.

2. Cicles formatius de grau superior.

Des de CFGS es pot accedir a qualsevol grau, tot i que per a l'admissió als estudis es tindrà en compte la nota d'accés (qualificació mitjana dels estudis) o la nota d'admissió ponderada segons la vinculació de les matèries de la prova específica de les PAU amb la branca de coneixement del grau al qual es vol accedir. Més informació al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya. També pots consultar la Taula de ponderacions de les matèries en el graus del CITM.

La UPC convalida matèries i crèdits d'alguna de les titulacions de grau als titulats i titulades d'uns CFGS determinats. Consulteu quines matèries dels CFGS gaudeixen d'aquesta convalidació de crèdits a la web de la Generalitat de Catalunya o bé consultant el Quadre de Convalidacions dels Graus del CITM.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 4 - CFGS.

3. Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys.

Majors de 25 anys

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 2. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. - Més grans de 25 anys.

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No haver superat les PAU (o equivalent).
 • No tenir cap títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

Majors de 45 anys

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Superar la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.
 2. Realitzar una entrevista personal.
 3. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. - Més grans de 45 anys.

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.
 • No tenir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Els candidats que accedeixin a la universitat mitjançant les proves d'accés per a més grans de 45 anys tenen reservat un 1% de les places de cada ensenyament.

La resolució d'admissió té validesa únicament per cursar els estudis a CITM, per al grau adjudicat i per a la convocatòria del curs vinent.

4. Accés majors de 40 anys amb acreditació d'experiència.

Les persones més grans de 40 anys poden accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, si no disposen de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

L'accés a la universitat per a més grans de 40 anys es convoca una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

Es reservarà l'1% de les places de l'ensenyament de grau. +INFO

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament universitari de grau per al qual sol·licita l'accés.
 2. No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
 3. Superar la fase de valoració de l'experiència acreditada que realitza el propi centre. Els resultats es comunicaran als sol·licitants el 31 de maig.
 4. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 10 – Més grans de 40 anys amb experiència laboral.

5. Estar en possessió d'un títol universitari oficial de Grau o títol equivalent.

Per accedir als nostres estudis per aquesta via cal fer el següent:

 1. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 2 - Titulat.

6. Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols (trasllat d'expedient).

Per accedir als nostres estudis per aquesta via es pot triar entre dues opcions:

 1. Presentant a la Secretaria Acadèmica del CITM la Sol·licitud d'accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris (document sol·licitud). Pots consultar els requisits per accedir per aquesta via en aquest enllaç.
 2. Sol·licitar plaça en la convocatòria de Preinscripció Universitària. Indicar Via d'Accés 7 - Pau amb carrera començada o Via d'Accés 8 - CFGS amb carrera començada.

Una vegada atorgada la plaça al nostre centre, caldrà sol·licitar el "trasllat d'expedient" a la universitat d'origen.

7. Estudiants amb estudis estrangers.

Aquests estudiants poden accedir a la universitat per diferents vies en funció del país d'origen, de l'existència d'acords i de la situació de residència a l'Estat espanyol.

Trobareu la informació detallada al web de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Pla d'estudis

Nou
Grau oficial en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia

Estructura modular

Crèdits ECTS
Formació Bàsica 66
Fonaments Científics 12
Expressió Gràfica 24
Interacció Humà-Ordinador (HCI) 12
Informàtica Bàsica 18
Formació Obligatòria 138
Comunicació 18
Producció Audiovisual 24
Animació 12
Tecnologies Aplicades 48
Màrqueting i Empresa 12
Investigació 6
Projectes *1 18
Formació Optativa *2 24
Assignatures Optatives 24
Treball Fi de Grau 12
Total 240

1r curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Matemàtiques
Bàsica Quadrimestre 1 6
Física
Bàsica Quadrimestre 2 6
Cultura Visual
Bàsica Quadrimestre 1 6
Fonaments del Disseny
Bàsica Quadrimestre 1 6
Modelatge 3D
Bàsica Quadrimestre 1 6
Experiència d'Usuari
Bàsica Quadrimestre 1 6
Programació I
Bàsica Quadrimestre 2 6
Disseny Gràfic
Bàsica Quadrimestre 2 6
Disseny de la Interfície Gràfica
Bàsica Quadrimestre 2 6
Projecte I: Disseny Centrat en l'Usuari *1
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

2n curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Programació II
Bàsica Quadrimestre 1 6
Teories de la Comunicació
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Fotografia i Il·luminació
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Narrativa Audiovisual
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Animació 2D
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Desenvolupament Web I
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Bàsica Quadrimestre 2 6
Producció i Realització Audiovisual
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Tractament Digital d'Àudio i Imatge
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Projecte II: Publicitat *1
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

3r curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Postproducció
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Disseny i Edició d'Àudio
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Programació d'Entorns Virtuals
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Desenvolupament Web II Obligatòria Quadrimestre 1 6
Animació 3D
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Electrònica i Interacció Multisensorial
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Realitat Virtual i Augmentada
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Cultura Digital, Ètica i Societat
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Mètodes de Recerca i Estadística
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Projecte III: Videojocs *1
Obligatòria Quadrimestre 2 6
Total 60

4t curs

Assignatures Tipus Període Crèdits ECTS
Desenvolupament d'Aplicacions Mòbils
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Programació Creativa
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Empresa
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Distribució i Màrqueting Digital
Obligatòria Quadrimestre 1 6
Assignatures Optatives *2
Optativa Quadrimestre 2 24
Treball de Fi de Grau (normativa)
Obligatòria Quadrimestre 1 i 2 12
Total 60
Assignatures Optatives *2 Tipus Període Crèdits ECTS
Projecte Avançat d'Empresa
Optativa Quadrimestre 2 6
Audiovisual Expandit
Optativa Quadrimestre 2 6
Narrativa en Temps Real
Optativa Quadrimestre 2 6
Postproducció Audiovisual Avançada
Optativa Quadrimestre 2 6
Efectes Visuals (VFX)
Optativa Quadrimestre 2 6
Disseny de So Avançat
Optativa Quadrimestre 2 6
Stop Motion
Optativa Quadrimestre 2 6
Producció Transmedia
Optativa Quadrimestre 2 6
Art Generatiu amb Processing
Optativa Quadrimestre 2 6
Visualització de Dades
Optativa Quadrimestre 1 6
Disseny de Serious Games
Optativa Quadrimestre 2 6
Entreteniment Digital i Disseny de Videojocs
Optativa Quadrimestre 2 6
Modelatge i Animació 3D Avançada
Optativa Quadrimestre 2 6
Programació Avançada d'Aplicacions Mòbils
Optativa Quadrimestre 2 6
Tecnologies Emergents i Intel·ligència Artificial
Optativa Quadrimestre 2 6
Pràctiques Acadèmiques Externes en Empresa
Optativa Quadrimestre 1 i 2 12

Itineraris curriculars d'optativitat *3

Art Digital Disseny Audiovisual Videojocs Interactivitat
Audiovisual Expandit Postproducció Avançada Entreteniment Digital i Game Design Programació avançada d'aplicacions mòbils
Art Generatiu amb Processing Efectes Visuals (VFX) Disseny de Serious Games Visualització de Dades
Narrativa a Temps Real Producció Transmèdia Narrativa a Temps Real Tecnologies Emergents i Intel·ligència Artificial
Visualització de Dades Disseny de so Avançat Disseny de So Avançat Art Generatiu amb Processing
Stop Motion Modelat i Animació 3D Avançada

*1 En acabar el curs, l'estudiant haurà après i serà capaç de demostrar el seu coneixement amb la part pràctica de cadascuna de les assignatures i, a més a més, per tal de materialitzar i enriquir el seu currículum, cada curs desenvoluparà un projecte en grup.

*2 A partir del 4t curs del grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia, els 24 ECTS optatius es poden assolir cursant assignatures optatives del pla d'estudis o bé en dos blocs: 12 ECTS de pràctiques externes i 12 ECTS d'assignatures optatives.

*3 Per al Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia, s'han dissenyat 4 itineraris curriculars d'assignatures optatives: Art Digital, Disseny Audiovisual, Videojocs i Interactivitat. Els itineraris curriculars estaran formats per la selecció de quatre assignatures optatives (24 ECTS).

Nota d'aclariment:

El Centre recomana seguir un itinerari regular de 60 crèdits per any acadèmic. Tots els plans d'estudis de grau contenen una oferta de pràctiques externes (en empreses, organismes públics...) considerades com una matèria optativa per a l'estudiantat. A més, existeix la possibilitat de cursar les assignatures en universitats estrangeres.

Professorat

Nom E-mail Tipologia de professor
Adrián Dorado Garrido adrian.dorado@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Adrián Dorado Garrido

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (CITM / UPC)
 • Postgrau en Direcció d'art (CITM / UPC)
 • Postgrau en Postproducció avançada (CITM / UPC)
 • Màster en User experience (Universitat Pompeu Fabra)

Projectes i Experiències professionals:

Dissenyador de producte i cofundador de Qualud i Laia Health. Ha participat en projectes d'innovació tecnològica en startups, pymes i multinacionals. Amb Expertesa en User experience, User interface, serious games i humanització de processos.

Ha estat docent en l'àmbit universitari en l'àrea de videojocs i multimèdia.

Anna Solanas Santacana anna.solanas@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Anna Solanas Santacana

Titulació: Graduat Superior en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol propi) UB-ESCAC

Projectes i Experiències professionals:

El 2001 va rodar (juntament amb en Marc Riba) com a projecte de final de carrera "El negre és el color dels déus" que es va convertir en el primer curtmetratge realitzat pels dos i que va marcar l'inici d'una col·laboració que ara compleix 20 anys.   

Amb la seva pròpia productora "I + G Stop Motion" (creada l'any 2004) han produït setze curtmetratges. Els projectes de "I + G Stop Motion" han participat en més de dos mil festivals dels cinc continents, recollint més d'un centenar de premis, entre els quals cal destacar una nominació als premis Goya, dos Mélies d'Argent al Millor Curtmetratge Europeu i un premi Gaudí. 

El març de 2013 van ocupar una de les sales del prestigiós Museo da Marioneta de Lisboa exposant tots els protagonistes dels seus projectes. Ha donat conferències en festivals d'animació internacionals: Anim'est de Bucarest (Romania), Animated Dreams de Tallin (Estònia), Multfilm de Krasnoyarks (Rússia), monstra de Lisboa (Portugal), FestAnka de Zilina (Eslovàquia) ..., i ha format part de jurats de festivals d'animació i cinema nacionals i internacionals.

Antonio Ricardo Manresa Robledo antonio.ricardo.manresa@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Antonio Ricardo Manresa Robledo

Titulació:

 • Doctor en Educació (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Màster in Computer Vision and Artificial Intelligence (UAB)(Centre de Visió per Computador)
 • Enginyer Superior en Informàtica (Universitat Autònoma de Barcelona)

Projectes i Experiències professionals:

Segmentació de regions interessants i eliminació de soroll en documents bancaris amb tècniques de visió per computador. Disseny de nous algorismes per resoldre problemes no solucionats i aplicació de tècniques conegudes quan això era possible. 

Assessor a diferents empreses i institucions en temes relacionats amb bases de dades i Visió per Computador: diferents departaments i serveis de la UAB, IPSA, Aiguapura...

Professor des de fa 25 anys impartit assignatures relacionades amb: bases de dades, tecnologies web, programació, programació multimèdia i dispositius mòbils, tècniques gràfiques, sistemes operatius, ofimàtica i matemàtiques. A la UAB (Diplomatura d'Empresarials, Grau d'Empresa i Tecnologia, Grau d'Enginyeria Informàtica), a les Escoles Tomàs i Cerdà (adscrita UAB) (Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió, Grau Multimèdia), a IFP (Formació professional) (Grau de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma especialitat en videojocs), a AVBC (GENTIS) (Cursos del SOC).

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Arquitectura i Configuracions Informàtiques
Arturo Fuentes Calle arturo.fuentes@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
ARTURO FUENTES CALLE

Titulació: Graduat en Fotografia Computacional

Projectes i Experiències professionals:

Treballa en l'àmbit del processament d'imatge des d'una aproximació tecnològica i psicològica.
Investigador predoctoral en visió artificial en Computer Vision Center.
Especialista en tecnologia en Lang Iberia.
Desenvolupament de contingut audiovisual per a exhibició en Narrative Forces.
Desenvolupament de treballs com a artista visual.

Beatriz Martínez Navarro beatriz.martinez@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Beatriz Martínez Navarro

Titulació:

 • Graduada en Fotografia i Creació Digital (CITM/UPC)
 • Màster en Fotònica (UPC)
 • Doctoranda en Qualitat de la Imatge

Projectes i Experiències professionals:

Investigadora en sistemes de mesurament de la qualitat de la imatge en vídeo.

Coordinadora de les Pràctiques Externes i dels TFG del CITM. Responsable del Laboratori de Qualitat de la Imatge del CITM.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Comunicació Audiovisual
 • Estructura de la Imatge i Il·luminació
 • Escenaris 3D
 • Treball de final de grau
 • Il·luminació
Bruno Caldas Pires bruno.caldas@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Bruno Caldas Pires

Titulació:

 • Grau en Comunicació Social - Cine (Universidade Federal Fluminense, Brasil).
 • Màster en Interactive Telecommunications (New York University, EUA).
 • Doctorant en Belles Arts - Intel·ligència Artificial (Uniarts Helsinki).

Projectes i Experiències professionals:

Investigador en art i tecnologia, arts visuals, intel·ligència artificial, i tecnologies comunitàries.

Ha dissenyat el Master en Creative Computing de la universitat Elisava, i va ser el director de la seva primera edició.

Ha sigut professor de programació creativa a l'escola de formació professional Oi kabum!, a Rio de Janeiro per sis anys.

Va realitzar com a escriptor i realitzador cinematogràfic diversos projectes guanyadors de premis.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Art Digital
 • Narratives Digitals
Carla Molins Pitarch carla.molins@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Carla Molins Pitarch

Titulació:

 • Grau en Disseny (ELISAVA / UPF)
 • Bachelor of Arts (University of Southampton, UK)
 • Design & Technology MFA (Parsons, The New School, NY)
 • Investigadora doctoral Marie Skłodowska-Curie a ChromDesign-ITN, ELISAVA i UPF

Projectes i Experiències professionals:

Tecnòloga creativa, dissenyadora d’experiències i investigadora en comunicació científica. Conceptualitzant i desenvolupant experiències interactives per a apropar la complexitat científica a la societat.

Docent a ELISAVA, FH Joanneum, UTEC, The New School.

Estades de recerca a l’equip d'exhibicions de Science Gateway - CERN i a l'equip Tech de Domèstic Data Streamers.

Durant la seva estada a Nova York, va ser docent a Parsons. Visualització de la informació -del programa Strategic Design & Management BBA- i Metodologies de disseny -del Design & Technology MFA. Va col·laborar amb el Museu Nacional d'Història Natural (Washington DC, EE. UU.) I va ser investigadora a Brooklyn Research, treballant en el projecte Blips and Blobs, que ofereix la possibilitat de visualitzar diferents patrons de creixement de Physarum polycephalum, descodificant senyals capturats des de satèl·lits meteorològics NOAA.
En 2017 col·labora amb John Sharp i Colleen Macklin en el seu llibre Iterate: Ten Lessons in Design and Failure (2019) conceptualitzant els diagrames del llibre al costat de Tuba Ozkan.

Anteriorment, va ser directora de disseny digital a revistes RBA, a més de directora d’art i dissenyadora motion graphics per múltiples clients.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Treball de final de grau
Carles Sora Domenjó carles.sora@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Carles Sora Domenjó

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (Universitat Politècnica de Catalunya)
 • Màster en Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius (Universitat Pompeu Fabra)
 • Doctor en Comunicació Digital (Universitat Pompeu Fabra)

Projectes i Experiències professionals:

Director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Investigador col·laborador del Grup de recerca DIGIDOC de la UPF.

Ha estat professor del Departament de Comunicació de la UPF fins al 2019 i també ha impartit docència a la UB, ELISAVA i BAU. Va ser, del 2017 al 2019, Fulbright Postdoctoral Fellow al Massachusetts Institute of Technology (MIT) dels Estats Units d’Amèrica.

Ha participat en 9 projectes competitius de recerca. Va publicar la seva tesi doctoral a UOC Press Comunicación (Temporalidades Digitales, 2016). Ha publicat articles en revistes indexades i ha estat revisor de diverses revistes acadèmiques estatals i internacionals, així com d'agències d'avaluació de recerca europees.

Ha presentat el seu treball acadèmic i artístic en diversos fòrums internacionals com Ciutat de Quebec, París, Buenos Aires (VE), Mèxic DF, Bristol (i-Docs), Lisbone, Lugano (ECREA), Boston (MIT) o CCCB (Barcelona).

Ha treballat en més de 25 projectes professionals d'arts visuals, teatre i difusió científica. Va ser membre fundador de l’estudi de projectes expositius Touché (2009-2012) i director del programa de postgrau Escena Digital (2010). Va ser fundador del programa d'incubació Starting Lab i coordinador del Grau en Comunicació Audiovisual de la UPF. La seva activitat acadèmica l’ha dut a fer més de 40 conferències en diverses universitats, congressos i centres culturals, destacant Emerson College (Boston), MIT (Boston) i UPV (València).

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Cultura Visual
 • Cultura Digital
 • Disseny Interactiu
 • Art Digital
 • Narratives Digitals
Carlos Monte Salvador carlos.monte@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Carlos Monte Salvador

Titulació:

 • Llicenciat en Belles Arts (especialitat Disseny) per la Universitat de Barcelona.
 • Màster Oficial en Cinema i Televisió per la Universitat Ramon Llull.
 • Doctor en Comunicació per la Universitat Ramon Llull.

Projectes i Experiències professionals:

Professor associat a Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (UPC).  

Professor associat a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL). 

Professor associat a la Facultat de Comunicació (UPF i BSM). 

Professor adscrit a la càtedra de TV i Nous Mitjans de l'Escola Internacional de Cinema i TV (San Antonio de los Baños, Cuba).

Responsable de continguts en Efímero Films Barcelona.

Consultor independent en Comunicació, especialitzat en Storytelling Organitzacional i Transmedia Storytelling.

Assessor Internacional de les convocatòries oficials de Nous Mitjans del MinTIC (Ministeri de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i Proimatges, Govern de Colòmbia.

Assessor i Jurat internacional de la convocatòria oficial per a Fons de Foment Cinematogràfic i Audiovisual de l'ICAU, Govern de l'Uruguai.

Mentor de projectes transmèdia a #NarraElFuturo (Creative Commons Film Fest & New Media de Bogotà, Co.)

Mentor als tallers de creació de Realitat Virtual i Mixta de Garatge Stories (Cannes XR Challenge, LHXR, Sitges International Film Festival...)

Conferenciant a Congressos Internacionals diversos (Bogotà, Buenos Aires, Kazan, Medellín, París...)

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Producció Transmedia
Carlos Pulpón Alcolea carlos.pulpon@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
CARLOS PULPÓN ALCOLEA

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (CITM/UPC).
 • Postgrau en Postroducció Audiovisual Avançada (CITM/UPC).
 • Màster en Animació i Efectes Especcials per a Cinema i Sèries (ESCAC).

Projectes i Experiències professionals:

Actualment, treballa com a professor a CITM, i també fa classes a CENTA i ESCAC. Coordina l'equip del Laboratior de VFX de l'ESCAC, fent projectes interns i externs relacionats amb l'àmbit dels VFX.

 

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Modelatge 3D
 • Projectes
Carolina López Caballero carolina.lopez.caballero@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Carolina López Caballero

Titulació:

 • Graduada en Belles Arts (Universitat de Barcelona)
 • B.A.Honours Degree in Animation (West Surrey College of Art & Design, Anglaterra)

Projectes i Experiències professionals:

Present:

Directora d'Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya.

Comissària de la Secció Oficial Competitiva d'Animació de FICG Mèxic (Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, Mèxic).

Comissària convidada a Animario, Festival Internacional d'Animació Contemporània de Madrid.

Anterior:

Directora de Xcèntric, el cinema del CCCB. 12 anys de temporades anuals de projeccions, activitats pedagògiques i publicacions.

Comissària de cicle audiovisual itinerant From Doodles to Pixels, Over 100 Years of Spanish Animation. (AC/E-CCCB). Projecció al festival d'Annecy, el MoMA de NY i 30 seus internacionals més. Publicació amb Cameo.

Comissària de l'exposició Metamorfosi, visions fantàstiques de Starewitch, Švankmajeels Germans Quay (CCCB i La Casa Encendida de Madrid).

Realitzadora de publicitat a Tesauro SL (Madrid i Barcelona) i Group Films (Barcelona)

Guionista i realitzadora independent TV (TVE, Canal Plus)

Productora creativa i realitzadora MTV Music Television a la seu de Miami (USA).

Cocreadora, programadora i coordinadora de la secció oficial Anima't. Sitges. Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 10 anys de programes, exposicions i publicacions.

Animadora i realitzadora independent

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Animació 2D
 • Animació 3D
 • Cultura Visual
 • Projectes
Clara Laguillo Abbad clara.laguillo@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Clara Laguillo Abbad

Titulació:

 • Llicenciada en Humanitats (UAB).
 • Màster en Filosofia contemporània i Màster en Teoria i Filosofia de l'Art Contemporani (UAB).
 • Doctora en Filosofia especialitzada en Estètica (UAB).

Projectes i Experiències professionals:

Actualment, coordina i és docent al Màster de Comissariat en Arts Digitals (ESDI - URL)
Corresponsable de la concepció del programa de formació (crear) SITUACIONS, impulsat pel centre d'arts Santa Mònica (Bcn) - any 2022.
Col·laboració bimensual de continguts a la web del Cercle Tecnològic de Catalunya.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Cultura Visual
 • Indústria de l'Art Digital
David Fernando Sarabia Jacome david.fernando.sarabia@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
DAVID FERNANDO SARABIA JACOME

Titulació:

 • Grau en Electrònica i Telecomunicacions (Escola Politècnica Nacional de Quito, Equador)
 • Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions (UPV)
 • Doctorat en Telecomunicacions (UPV)

Projectes i Experiències professionals:

Investigador al grup de Mobile Wireless Internet - Internet of Things (IoT) de la fundació i2CAT.
Ha treballat en diversos projectes de recerca Horitzó 2020 relacionats amb IoT.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Sistemes de Vídeo
David Sánchez Carreras david.sanchez-carreras@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
David Sánchez Carreras

Titulació: Graduat en Multimèdia (CITM/UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Professor especialista en programació web dinàmica, bases de dades i aplicacions web.

Coordinador de l'àrea Mobilitat Internacional del CITM.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Interacció Humà-Computadora
 • Projectes
 • Programació Web Dinàmica i Bases de Dades
 • Aplicacions Web d'Última Generació
 • Treball de final de grau
Davide Careglio careglio@ac.upc.edu Professor UPC Mes info
Davide Careglio

Titulació:

 • Enginyeria Electrònica (Politecnico di Torino, Italia)
 • Doctor en Enginyeria de les Telecomunicacions (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Investigador Senior en CCABA (Advanced Broadband Communications Center).

Línies de Recerca: algorismes i protocols per a xarxes d'ordinadors amb especial interès en la interoperabilitat, el control i la gestió, la planificació i el "enrutamiento".

Ha estat involucrat en diversos projectes de recerca industrial de la UE. Departament Arquitectura de Computadors.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Arquitectura i Configuracions Informàtiques
 • Arquitectura i Seguretat de Xarxes Informàtiques
 • Aplicacions Web d'Última Generació
Elisabet Fonts Gonzalez elisabet.fonts@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Elisabet Fonts González

Titulació:

 • Llicenciada en Comunicació Audiovisual (UVIC)
 • Doctorant en l'àmbit de la ciència i noves tecnologies

Projectes i Experiències professionals:

Docent a ENTI- UB, UVIC, Teknós i UPC.

CEO d'Applicamos.

Dissenyadora de personatges i entorns d’aplicacions per a: Nació Digital, Play Creatividad, Clipouneds, UVIC, Gotika group i Play Attitude.

Animadora 3D a un curtmetratge dirigit per Athony Wong de Pixar/Disney.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Animació 3D
Eulalia Febrer Coll eulalia.febrer@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
EULALIA FEBRER COLL

Titulació:

 • Grau Professional en l'Especialitat de Guitarra Clàssica
 • Titulació Superior en Etnomusicologia
 • Màster en Música com a Art Interdisiplinari
 • Doctora en Música Popular

Projectes i Experiències professionals:

Professora al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, en l'especialitat de musicologia.
Professora a la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), pels màsters de Gestió i producció d'esdeveniments culturals, Pedagogia Musical i Investigació musical.
Directora de projecte a eDojo SL. Impulsora de projectes com GameSound, All Stars Arena o eFeminism. Col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya i INDESCAT en esdeveniments presencials i en línia.
Cofundadora i coordinadora del Grup de Recerca Musicològica de Menorca (Institut Menorquí d'Estudis) i del Laboratori de Recerca Musical a Barcelona. Col·laboració amb Esport Talent Canarias.

Eva Villegas Portero eva.villegas.portero@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Eva Villegas Portero

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (UPC)
 • Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games (La Salle - URL)
 • Màster en Tecnologies Accessibles per a la Societat de la Informació (UOC)
 • Doctorat en User Experience i Gamificació (La Salle - URL)

Projectes i Experiències professionals:

Investigadora en l'àrea de user experience, accessibilitat, gamificació i innovació docent.
Ha estat responsable i tècnica de projectes per a empresa, dins de l'àmbit de transferència de tecnologia (La Salle - URL).
Ha treballat de coordinadora acadèmica i tutora del grau en enginyeria multimèdia i del Màster en user experience (La Salle - URL).
Ha estat responsable del UserLab (laboratori de user experience) i del MediaLab (laboratori de captura de moviment) (La Salle - URL).
Ha fet docència universitària en l'àrea d'experiència d'usuari i accessibilitat durant més de 15 anys (La Salle - URL).

Francesc Vilanova Rossell francesc.vilanova@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Francesc Vilanova Rossell

Titulació:

 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
 • Màster en Disseny i Producció per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Projectes i Experiències professionals:

Emprenedor reincident i Product Leader amb més de 20 anys d'experiència en start-ups (Sam, Zinkia, Pyro Studios), scale-ups (Stubhub, PuppySpot, Digital Fuel Capital) i multinacionals (FlightCentre Travel Group).

Actualment cofundador d'Agent Studio, una agència de desenvolupament enfocada a aplicar en entorns reals la intel·ligència artificial generativa.

Mentor en product discovery, tant en projectes universitaris com per altres empreses. 

Francisco de Matthaeis francisco.de.matthaeis@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
FRANCISCO DE MATTHAEIS

Titulació: Dissenyador d'Imatge i So

Projectes i Experiències professionals:

Artista 3D i professor.

Va treballar en publicitat, projectes interactius i els darrers anys, com Lighter, Shading i Render Artist, en projectes d'automoció, de forma freelance.

Francisco Gabriel Díaz Salamanca francisco.gabriel.diaz@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Francisco Gabriel Díaz Salamanca

Titulació:

 • Licenciat en Belles Arts (Universidad de Sevilla)
 • International Studies Programme (Universitat de Tòquio, Japó)
 • Màster en Formació de Professorat (Universidad de Sevilla)
 • Doctorat en Belles Arts (Universidad de Sevilla)

Projectes i Experiències professionals:

Creador de continguts audiovisuals a e-oncología (Institut Català d'Oncologia). Animador 2D en projectes de divulgació científica i de salut pública. Ha estat docent de dibuix en l'àmbit universitari (Universidad de Sevilla).

Irene Sola Muñoz irene.sola.munoz@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
IRENE SOLA MUÑOZ

Titulació:

 • Graduada en Enginyeria Multimèdia per la Universitat Ramon Llull (URL)
 • Màster en User Experience per la Universitat Ramon Llull (URL)
 • Global Management Programme per IESE Business School-Universidad de Navarra & Universitad Telefónica

Projectes i Experiències professionals:

Actualment, és consultora sènior UX Designer a l'agència Fail Fast, treballant per empreses internacionals majoritàriament en projectes del sector industrial com a especialista creant i gestionant l'HMI de diferents productes. 

Anteriorment, ha treballat com a consultora sènior d'enginyera de sistemes HMI a Automobili Lamborghini S.p.A i a SEAT/Cupra, sent responsable de la millora de l'experiència d'usuari dels sistemes d'infoentreteniment.

Javier Melenchón Maldonado javier.melechon@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Javier Melenchón Maldonado

Titulació:

 • Enginyeria Superior en Multimèdia (Universitat Ramon Llull)
 • Enginyeria Superior en Informàtica (Universitat Ramon Llull)
 • Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i la seva Gestió (Univ. Ramon Llull)

Projectes i Experiències professionals:

Ha desenvolupat més de 10 projectes competitius estatals subvencionats i 6 encàrrecs per a empreses privades. Tots aquests projectes pertanyen a l’àmbit de multimèdia, concretament al processament multimodal.

Àrees de expertise:

Teoria del senyal.

Processament de l’àudio, imatge i vídeo.

Síntesi caps parlants, so i parla.

Machine learning.

Algorismes genètics. 

Xarxes neuronals.

Mineria de dades. 

Especialista en SVD.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Sistemes d'Àudio
 • Sistemes de Vídeo
Jordi López Suñé jordi.lopez.sune@citm.upc.edu Professor col·laborador
José Luis Eguia Gómez eguia@ege.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
José Luis Eguia Gómez

Titulació:

 • Llicenciat en Belles Arts (UB)
 • Doctor en Comunicació Digital Interactiva (Universitat de València)

Projectes i Experiències professionals:

CEO de Digital Work Force.

Investigador en videojocs i gamificació de l'educació. Membre del departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Membre de l'Associació de Recerca de Jocs en suport digital (DIGRA). Membre del Grup de Recerca GIE-UPC.

Ha publicat llibres en gamificació i disseny gràfic, articles en revistes acadèmiques i dóna conferències internacionals sobre noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Fonaments del Disseny
 • Disseny Gràfic
Josep Serrano Recuero josep.serrano.recuero@citm.upc.edu Professor col·laborador
Josep Solé Pareta josep.sole@upc.edu Professor UPC Mes info
Josep Solé Pareta

Titulació: Doctor en Informàtica

Projectes i Experiències professionals:

Enginyer en Telecomunicacions UPC. Investigador Advanced Broadband Communications - Talaia networks (spinoff UPC).

Dept. Arquitectura i Tecnologia de Computadors - Especialitat: Xarxes de computadors i Internet.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Aplicacions Web d'Última Generació
Josep Torelló Oliver josep.torello@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Josep Torelló Oliver

Titulació:

 • Llicenciat en Comunicació Audiovisual (UB)
 • Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts (UB)
 • Doctor en Comunicació Audiovisual

Projectes i Experiències professionals:

Recerca Postdoctoral a la St. Petersburg State University (Russian Federation).

Membre del Grup de Recerca consolidat i interuniversitari reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 604): Laboratori de Mitjans Interactius.

Responsable d'UPC Arts.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Comunicació Audiovisual
 • Història de l'Art
 • Narrativa Audiovisual
Julian Pfeifle julian.pfeifle@upc.edu Professor UPC
Lasse Löpfe lasse.lopfe@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Lasse Loepfe

Titulació: Doctor en Ciències Ambientals (UAB)

Projectes i Experiències professionals:

Trajectòria professional:

2010 - 2014: Post-Doc Research fellow UPC, UCIII, CREAF
2015 - 2016: CTO, GKT Studios
2017- 2018: CTO, DefyU Technologies
2014 - actualitat: Freelance game designer

Projectes en els quals ha participat:

Danger Room: https://store.steampowered.com/app/852250/Danger_Room_VR/

Janken Cards: https://store.steampowered.com/app/527210/Janken_Cards/

DefyU: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DefyUTechnologies.DefyU

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació d'Entorns Virtuals
 • Game Design
 • Data Analysis
Marc Ripoll Tarré marc.ripoll.tarre@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Marc Ripoll Tarré

Titulació:

 • Graduat en Multimèdia i Animació 3D
 • Màster en Disseny 3D (Media Arte Institute)
 • Curs de còmic i il·lustració (Escola Joso)

Projectes i Experiències professionals:

CEO and Lead Artist a The Game Forger.

Professor de disseny 3D i videojocs a BAU i ETSEIB; i al màster en Disseny i Creació de Videojocs de la UPC School.

Coordinador dels cursos de desenvolupament de videojocs al TEC de Monterrey, Mèxic.

Àrees de expertise:

Modelatge i animació 3D

Game design

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació d'Entorns Virtuals
Marc Virgili Torrent marc.virgili.torrent@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Marc Virgili

Titulació:

 • Grau en Fotografia i Creació Digital (CITM/UPC)
 • Postgrau en Fotoperiodisme
 • Postgrau en Postproducció, Motion Graphics i Visual Effects

Projectes i Experiències professionals:

Team Manager de l'àrea de Continguts Digitals/CGI a EGM Laboratoris Color.

Especialista en Fotografia Industrial i Publicitària.

Pilot i Operador de Drones Habilitat per AESA.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Producció Fotogràfica
 • Estructura de la Imatge i Il·luminació
Maria Gonzalez Otero maria.gonzalez.otero@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
María González Otero

Titulació:

 • Graduada en Fotografia i Creació Digital (CITM/UPC)
 • Màster en Direcció de Fotografia Cinematogràfica (ESCAC)

Projectes i Experiències professionals:

Directora de fotografia

Experta en publicitat i comunicació audiovisual

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Comunicació Audiovisual
Maria Pagès Rovira maria.pages@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Maria Pagès Rovira

Titulació:

 • Llicenciada en Comunicació Audiovisual (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Doctora en Animació (BAU-Universitat de Vic-UCC)

Projectes i Experiències professionals:

Després de llicenciar-se en Comunicació Audiovisual i d'haver gaudit d'una beca als Maine Media Workshops and College Filmmaking (USA), comença a treballar en animació per a Fílmax a El Cid: La Leyenda (2003). Ha col·laborat amb la Filmoteca de Catalunya per a la restauració del film d’animació Érase una vez… (1950).

El seu treball de recerca sobre el cinema d’animació l'ha portada a publicar a diversos llibres i revistes científiques, així com a participar en fòrums d’animació espanyola. Ha organitzat dos fòrums d’animació amb la Dra. Teresa Martínez i ha coordinat la publicació Dones i animació: la indústria des dels marges (Quaderns Bau, 2016).

Com a il·lustradora, publica sovint per a SdEdicions. Becada per Dones Visuals (2020), actualment treballa en un projecte de recerca per fer un documental animat sobre l’animadora Pepita Pardell i un treball sobre actrius còmiques secundàries com ara Mary Santpere.

Àrees de expertise:

Cinema espanyol.

Cinema d'animació.

Animació tradicional/2D.

Perspectiva de gènere.

Actrius i comèdia durant el franquisme.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Projectes
 • Animació 2D
Maria Teresa Florit Olives maria.teresa.florit@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Maria Teresa Florit Olives

Titulació:

 • Grau en Multimèdia (CITM - UPC)
 • Postgrau en Coaching a l'Entorn Laboral (Universitat de Barcelona)

Projectes i Experiències professionals:

Chief Technology Officer (CTO) a TBB Agency

Àrees de expertise:

Desenvolupament web

Experiència d’usuari (UX)

Desenvolupament de projectes eCommerce

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació Orientada a Internet
Marta Fernández Ruiz marta.fernandez.ruiz@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Marta Fernández Ruiz

Titulació:

 • Grau en Comunicació Audiovisual (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Màster en Investigació Aplicada a Mitjans de Comunicació (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Doctorat en Game Studies (Universidad Carlos III de Madrid)
 • Màster en Formació de Professorat (Universidad Rey Juan Carlos)

Projectes i Experiències professionals:

Investigadora en l'àrea dels Game Studies amb interès en l'experiència d'usuari i la intersecció entre les humanitats i la tecnologia.

Ha estat docent en l'àmbit universitari i en el de formació professional en l'àrea de videojocs, mitjans interactius i transmèdia.

Ha treballat en la creació i edició de continguts multimèdia, en la implementació d'interfícies d'usuari i en la gestió de projectes orientats a la formació esportiva.

En 2014 cofundar Labhipermedia, spin off de la Universitat Carlos III de Madrid.

Ha publicat en revistes nacionals i internacionals com Icono 14, Brumal, Teknokultura, Computers and Education i Education and Information Technologies.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Narrativa Audiovisual
 • Producció Transmedia
Miquel Bigas Tañá miquel.bigas@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Miquel Bigas Tañà

Titulació:

 • Tècnic en Gràfica Publicitària (Escola d'Art de Vic)
 • Graduat en Fotografia (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Cap de projectes a La Farinera, Centre d'Arts Visuals de Vic.

Més de 10 anys d'experiència treballant en postproducció d'imatge i CGI.

Col·laborador del Laboratori CGI del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM).

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Il·luminació
 • Projectes
Miquel Sureda Anfres miquel.sureda@upc.edu Professor UPC Mes info
Miquel Sureda Anfres

Titulació:

 • Enginyeria Aeronàutica (UPM)
 • Doctor en Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica (UPC)
 • Master of Science - MSc (Imperial College London)

Projectes i Experiències professionals:

Professor d'Enginyeria Aeroespacial a l'ESEIAAT (UPC).

Coordinador del master's degree in Space and Aeronautical Engineering.

Recerca en tecnologia espacial aplicada a òrbites baixes.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Física
Mónica Martín Mínguez monica.martin.minguez@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Mónica Martín Mínguez

Titulació:

 • Grau en Multimèdia
 • Cursant actualment el Master Advanced Programming AAA Videogames (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Va començar la seva experiència com a docent l'any 2009 fent un voluntariat de classes d'informàtica durant tres anys.

Mentre estudiava a la universitat, va realitzar diferents Workshops de Blender al Mercat de la Tecnologia.

Des del 2017 ha estat docent de disseny i desenvolupament de videojocs amb Unity a diferents centres de Cicle Formatiu de Grau Superior i Mitjà.

En l'àmbit personal sempre participa en les diferents Game Jams que se celebren tant a Barcelona com en línia.

Noemí Blanch de la Cueva noemi.blanch@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC Mes info
Noemí Blanch de la Cueva

Titulació:

 • Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona)
 • Màster en Gamificació i Narrativa Transmedia (IEBS)
 • Màster en Desenvolupament Organitzacional i Consultoria de Processos (GR Institute)
 • Tècnica d'igualtat i cursant màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB)

Projectes i Experiències professionals:

Consultoria de projectes de gamificació i serious games en diferents àmbits: participació ciutadana, reciclatge, lideratge, emprenedoria i educació, entre d'altres.

Àrees de expertise:

El poder del joc

Gamificació

Serious games

Gènere i habilitats

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Gamificació
Núria Riba Roqué nuria.riba@citm.upc.edu Professor col·laborador
Ona Anglada i Pujol ona.anglada@citm.upc.edu Professorat CITM-UPC
Oriol Boira Ricart oriol.boira@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Oriol Boira Ricart

Titulació:

 • Graduat en Multimèdia (CITM/UPC)
 • Postgrau en Realitat Virtual (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Game designer, productor i desenvolupador de més de 200 videojocs publicats. Co-director de projectes d'R+D+I de temàtiques multimèdia.

Divulgador tecnològic a RAC1 i Catalunya Ràdio. Membre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Autor de llibres sobre videojocs i gamificació.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Tecnologies Multimèdia Aplicades
 • Disseny de Videojocs
Pablo Fernández Duran pau.fernandez@upc.edu Professor UPC Mes info
Pau Fernández Duran

Titulació: Enginyer de Telecomunicacions (UPC)

Projectes i Experiències professionals:

Creador de Minidosis.org.

Investigador en Intel·ligència Artificial.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Programació d'Entorns Virtuals
 • Tecnologies Multimèdia Aplicades
Pau Sánchez Penella pau.sanchez.penella@citm.upc.edu Professor col·laborador
Pedro Omedas Morera pedro.omedas@citm.upc.edu Professor col·laborador
Pere Joaquim Mindan Seuba pedro.joaquin.mindan@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Pere Joaquim Mindan Seuba

Projectes i Experiències professionals:

Enginyer en Telecomunicacions UPC. Enginyer Tècnic de Suport i Documentador. Intesis Software.

Investigador en sistemes de comunicació i reconeixement.

Expert en: processament del senyal, processament de la imatge, enginyeria de programari, programació.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Aplicacions Web d'Última Generació
 • Gestió del Color i Sistemes d'Impressió
Raúl Villalba Palacin raul.villalba.palacin@citm.upc.edu Professor col·laborador
Rodrigo Pizarro Lozano rodrigo.pizarro@citm.upc.edu Professor col·laborador
Salvador Bolarin Molina salvador.bolarin@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Salvador Bolarin Molina

Projectes i Experiències professionals:

Director de The Velocity dot Art, un estudi creatiu especialitzat en fotografia, postproducció, retoc avançat, CGI i efectes especials.

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Postproducció i efectes especials
Vicente Villalba Palacin vicente.villalba.palacin@citm.upc.edu Professor col·laborador Mes info
Vicente Villalba Palacin

Titulació:

 • Grau en Màrqueting (Escola Universitària Mediterrani)
 • Màster en Estratègia i Creativitat Publicitària (Blanquerna - Universitat Ramon Llull)
 • Màster en Autolideratge i Conducció de Grups (Universitat de Barcelona)
 • Doctorat en Comunicació (Blanquerna - Universitat Ramon Llull)

Projectes i Experiències professionals:

Gestor de comptes publicitaris, manager de l'estratègia en social media, gestor de continguts, docent universitari i investigador a la Blanquerna-URL.

Àrees de expertise:

Social media

Comunicació, gestió de grups i lideratge

Influencers

Continguts

P&R

Àmbits de formació dins del CITM:

 • Comunicació i lideratge
Xavier Manzanares Gonzalez xavier.manzanares@citm.upc.edu Professor col·laborador

Sortides professionals

Si curses el grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia podràs desenvolupar la teva carrera professional en àmbits com:

 • Expert/a en disseny i desenvolupament web.
 • Expert/a en disseny i desenvolupament d'apps per a dispositius mòbils.
 • Dissenyador/a i desenvolupador/a d'aplicacions de realitat virtual i augmentada.
 • Dissenyador/a UI/UX.
 • Dissenyador/a i desenvolupador/a d'instal·lacions interactives.
 • Dissenyador/a i desenvolupador/a d'experiències digitals creatives en nous formats.
 • Expert/a en producció audiovisual i postproducció.
 • Artista i programador/a d'efectes visuals.
 • Dissenyador/a, productor/a i programador/a d'aplicacions multimèdia.
 • Programador/a i dissenyador/a d'entorns virtuals interactius.
 • Dissenyador/a de videojocs.
 • Dissenyador/a 3D.
 • Animador/a 2D i 3D per a videojocs i altres aplicacions digitals.
 • Especialista en gestió de projectes de disseny digital i multimèdia.
 • Dissenyador/a i gestor/a de continguts audiovisuals per a màrqueting i comunicació de projectes.
 • Editor/a i productor/a de vídeo en cinema i TV.

Entitats i Empreses Col·laboradores

Testimonis i notícies

Notícies

Testimonis

Aquest grau m'ha donat una visió multidisciplinària i m'ha permès explorar diferents àmbits com la fotografia, l'audiovisual, la programació i l'animació. Aquest camí d'exploració m'ha ajudat a identificar la meva passió: el disseny UX/UI. Del grau destacaria els projectes que es fan simulant el món professional, que sens dubte són els moments més enriquidors. Actualment, soc UI Designer a KingEclient, l'empresa on vaig fer les pràctiques.
Míriam Lara Melero, graduada en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia
Testimonis
Al grau s'aborden temes com el disseny, l'animació, el modelatge 3D i la programació, entre altres. Personalment, la formació em va obrir les portes a la programació d'aplicacions mòbils, proporcionant-me els coneixements i eines necessàries per seguir creixent en aquest àmbit. Amb una mica d'esforç i una bona motxilla de coneixements, vaig trobar l'oportunitat d'obrir-me camí com a programador en una startup, on vaig desenvolupar l'aplicació mòbil Jaleo App.
Joan Mariné Canals, graduat en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia
Testimonis
Experiències Alumni: Helena Córdoba, alumni del grau en Multimèdia
Experiències Alumni: Adrián Dorado, alumni del grau en Multimèdia
Experiències Alumni: Laia Turmo, alumni del grau en Multimèdia

Notícies

Canal Terrassa: "El CITM posa al dia els plans d'estudis dels graus en Multimèdia i en Disseny, Animació i Art Digital"
Canal Terrassa: "El CITM posa al dia els plans d'estudis dels graus en Multimèdia i en Disseny, Animació i Art Digital"
24-04-2023
Canal Terrassa es fa ressò de les novetats en els graus CITM per al pròxim curs acadèmic 2023-2024: el grau en Multimèdia evoluciona cap al grau en Disseny Digital i Tecnologia Multimèdia i el grau en Disseny, Animació i Art Digital amplia el seu pla d'estudis a un 4t any.

Veure vídeo
Judit Casacuberta: "L'UX m'apassiona perquè ajuda a crear productes i serveis que milloren la vida dels usuaris"
Judit Casacuberta: "L'UX m'apassiona perquè ajuda a crear productes i serveis que milloren la vida dels usuaris"
28-02-2023
Judit Casacuberta Bagó és alumni del grau en Multimèdia del CITM. Entusiasta del Design Thinking, en aquesta entrevista descobrim com va ser el seu pas pel CITM i com ha arribat a descobrir la seva passió: crear productes i serveis que realment mi...
Diari de Terrassa: "Terrassa vol ser la incubadora del sector dels videojocs"
Diari de Terrassa: "Terrassa vol ser la incubadora del sector dels videojocs"
28-07-2022
Terrassa ja és un referent en la producció cinematogràfica i publicitària de la mà del Parc Audiovisual de Catalunya i de la Terrassa Film Office. La ciutat vol ara fer un pas més i convertir-se en una autèntica incubadora de l'art digital, multimèdia i, en especial, dels videojocs. L'instrument per aconseguir-ho és un nou Pla d'Impuls i Dinamització del Sector Audiovisual.

Llegir article
Terrassa Digital: "El CITM i Cupra dissenyen un projecte per a jugar al cotxe del futur"
Terrassa Digital: "El CITM i Cupra dissenyen un projecte per a jugar al cotxe del futur"
04-07-2022
El CITM i les empreses del sector de l'automoció CUPRA i EDAG Spain han posat en marxa 'CUPRA Gamified Car', un projecte d'innovació i laboratori d'idees basades en la gamificació per pensar com serà el cotxe del futur. Les tecnologies digitals aplicades al món de l'automoció ofereixen una oportunitat per explorar noves experiències multimèdia i socials.

Veure reportatge
El CITM, un dels protagonistes del Festival Mosaic
El CITM, un dels protagonistes del Festival Mosaic
01-10-2021
El cap de setmana del 25 i 26 de setembre diversos espais de Terrassa van acollir el Festival Mosaic, dedicat a l'avantguarda de l'art digital i multimèdia. Impulsat pel col·lectiu Arketip, el festival va oferir interessants propostes lúdiques i c...
Catalunya Ràdio: La UPC estrena el Lab Creativitat 360
Catalunya Ràdio: La UPC estrena el Lab Creativitat 360
21-02-2020
El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC ha posat en marxa el projecte "Lab Creativitat 360", a través del qual podran desenvolupar projectes audiovisuals immersius i experimentar amb nous formats. Explica el projecte a Catalunya Ràdio Carles Sora, nou director del CITM.

Escoltar àudio complet
Blog Arcitec UPC: Escoltar l'entorn per millorar el dia dia
Blog Arcitec UPC: Escoltar l'entorn per millorar el dia dia
15-06-2017
Sergi Juárez, graduat en Multimèdia pel Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) amb la seva companya, Tania Rodríguez, graduada en Enginyeria Industrial per la Universidad Politécnica de Madrid, han creat una plataforma educativa mòbil per a la gestió, comunicació i connexió en temps real entre pares, educadors i responsables de llars d'infants i escoles infantils.

Llegir més
Educaweb: Tu a què et vols dedicar, Edu?
Educaweb: Tu a què et vols dedicar, Edu?
16-02-2017
Educaweb entrevista a Eduard Suñol, dissenyador multimèdia i alumne del grau en Multimèdia del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM). En aquesta entrevista explica la seva elecció de formar-se al CITM i quins factors van ser decisius a l'hora d'iniciar la seva carrera professional en el àmbit de les tecnologies multimèdia.

Llegir més
Generació Digital (Catalunya Ràdio): Entrevista a l'exalumne de Multimèdia, Lluís Danti, animador a Fantasy XV, Logan o Power Rangers
Generació Digital (Catalunya Ràdio): Entrevista a l'exalumne de Multimèdia, Lluís Danti, animador a Fantasy XV, Logan o Power Rangers
16-11-2016
L'exalumne del Grau en Multimèdia del CITM, Lluís Danti, és un dels animadors de pelis i videojocs catalans més prolífics. Ha treballat a Final Fantasy XV, Logan o Power Rangers. L'espai de Catalunya Ràdio, Generació Digital, l'entrevista per conèixer la seva experiència professional després d'haver treballat en aquestes superproduccions.

Escoltar entrevista

Vídeos

Saló de l'Ensenyament 2024
Saló de l'Ensenyament 2022
"L'Art darrere de GRIS", amb Conrad Roset. Lliçó Inaugural del CITM (curs 2021-2022)
Estudia el grau en Multimèdia al CITM
ENTER a la UPC: Coneix l'àmbit de Disseny i Tecnologia Multimèdia
Lliçó Inaugural dels Estudis del CITM (curs 2020-2021): "The Future of Multimodal Human-Computer Interaction"
Vídeo resum de la Jornada XR Education
Saló de l'Ensenyament 2019
Saló de l'Ensenyament 2018
Acte de Graduació del CITM 2018
Barcelona Games World 2017
Winter CITMFest 2017
Saló de l'Ensenyament 2017

Treballs dels estudiants

Bicicle Day
Bicicle Day
Grau en Multimèdia
Drac
Drac
Grau en Multimèdia
Sense Títol
Sense Títol
Grau en Multimèdia
Final
Final
Grau en Multimèdia
L'Estranya Casa a la Boira
L'Estranya Casa a la Boira
Grau en Multimèdia
Videoclip Wineson
Videoclip Wineson
Grau en Multimèdia
Zoco - A Parallax Story
Zoco - A Parallax Story
Grau en Multimèdia
Hypro
Hypro
Grau en Multimèdia
Nespreso, what else?
Nespreso, what else?
Grau en Multimèdia
Atrapats
Atrapats
Grau en Multimèdia
2019. World Roller Games
2019. World Roller Games
Grau en Multimèdia

Sol·licita Informació

Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 des de l'estranger o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Quins estudis t'interessen?


* Camps obligatoris

 

Enviar