Noves ofertes docents per a professorat propi al CITM

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia cerca dos doctors en l’àmbit de les tecnologies creatives i el disseny digital per incorporar-se com a professors a temps complet al Centre. Si vols unir-te a un centre líder en l’àmbit de la creativitat i les indústries digitals, no dubtis a fer-nos arribar la teva candidatura.

OFERTA DE PROFESSORAT PROPI EN TECNOLOGIES CREATIVES

  • Plaça de professor/a propi a temps complet permanent. Doctor/a amb experiència docent i/o investigadora en els àmbits de les tecnologies creatives: programació creativa, motors de videojocs Unity/Unreal o intel·ligència artificial.

Consulta aquí els requisits

Termini per presentar candidatura per a aquesta plaça: 2 de juny.

OFERTA DE PROFESSORAT PROPI EN DISSENY DIGITAL

  • Plaça de professor/a propi a temps complet permanent. Doctor/a amb experiència docent i/o investigadora en els àmbits multimèdia: disseny digital, disseny d’interacció, disseny multisensorial, embodied interaction.

Consulta aquí els requisits

Termini per presentar candidatura per a aquesta plaça: 5 de juny.

El professorat propi del CITM és responsable d’assignatures de grau, coordina alguna àrea de gestió, lidera i participa en projectes de recerca, innovació docent i transferència. El professorat propi desenvolupa la seva activitat a temps complet.